Peer-to-Peer Lending (P2P) : ขั้นตอนการกำหนดเกณฑ์การลงทุนและการฝากเงินลงทุน

EP.4

Share Loan by NestiFly : ขั้นตอนการกำหนดเกณฑ์การลงทุนและการฝากเงินลงทุน

บริการ Share Loan by NestiFly เป็นสินเชื่อรูปแบบใหม่ที่ให้คุณสามารถขอสินเชื่อได้ง่าย ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงแค่มีหุ้น SET100 ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มใช้บริการได้โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Share Loan by NestiFly เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้บน Google Play

ดาวน์โหลดแอป Share Loan by NestiFly ได้บน Google Play Store โดยค้นหาว่า “Share Loan by NestiFly” เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ที่นี่

EP.1 - 2

คุณสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ที่นี่

สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ง่าย ๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
  2. ตั้งค่าการลงทุนเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้
  3. โอนเงินเข้าบัญชี P2P เพื่อรอการจับคู่

 

EP.4 - 1

 

ขั้นตอนที่ 1 : ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

เลือก “ลงทุนผ่าน NestiFly” จากนั้นจึงตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฯ สำหรับผู้ให้กู้ และเลือก ฉันเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขสัญญานี้

 

EP.4 - 2

 

ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน แล้วเลือก คำนวนคะแนนความเสี่ยง เมื่อตรวจสอบผลการประเมินแล้ว ให้เลือก รับทราบระดับความเสี่ยงและสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม

 

EP.4 - 3

 

ขั้นตอนที่ 2 : ตั้งค่าการลงทุนเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้

กำหนดเงื่อนไขในการลงทุนตามความต้องการของคุณโดยการสไลด์วงกลมสีเหลือง เงื่อนไขต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

  • เลือกกลุ่มหุ้นที่ต้องการรับเป็นหลักประกัน โดยสามารถเลือก “เฉพาะกลุ่ม MAX50” หรือ “ทั้งกลุ่ม MAX50 และกลุ่ม MAX40” โดยกลุ่มหุ้น MAX50 คือ กลุ่มหุ้นความเสี่ยงต่ำ ที่ผู้กู้สามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 50% ของมูลค่าหุ้นและ กลุ่มหุ้น MAX40 คือ กลุ่มหุ้นความเสี่ยงสูงกว่า ที่ผู้กู้สามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 40% ของมูลค่าหุ้น

สามารถดูรายชื่อหลักประกันล่าสุดได้ที่นี่ https://www.nestifly.com/rates-stocklist

  • เลือกระยะเวลาสูงสุดที่ต้องการปล่อยกู้เงิน
  • เลือกระดับ LTV สูงสุดที่ยอมรับได้ หมายเหตุ : LTV คือ อัตราส่วนมูลค่าสินเชื่อต่อหลักประกัน LTV ยิ่งต่ำ อัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งต่ำไปด้วย แต่จะได้วงเงินน้อยลง
  • เลือกวงเงินลงทุนสูงสุดต่อสัญญา ยิ่งวงเงินลงทุนสูงสุดต่ำ ก็จะสามารถกระจายความเสี่ยงได้มาก แต่โอกาสในการจับคู่สำเร็จ ก็จะลดน้อยลง

เมื่อกำหนดเงื่อนไขการลงทุนเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “บันทึกการตั้งค่า”

 

EP.4 - 4

ตรวจสอบร่างสัญญากู้ยืมเงิน และเลือก ฉันเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขตามร่างสัญญานี้

EP.4 - 5

หลังจากนั้น ระบบจะดำเนินการจับคู่คำขอสินเชื่อที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวโดยอัตโนมัติ โดยเงื่อนไขการลงทุนนี้ ผู้ลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

ขั้นตอนที่ 3 : การโอนเงินเข้าบัญชี P2P เพื่อรอการจับคู่

โอนเงินเข้าบัญชี P2P สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่

*ท่านสามารถตรวจสอบเลขที่บัญชี P2P ในหน้าจอการฝาก ถอน หรือโอนเงินระหว่างบัญชี โดยบัญชี P2P ของท่านจะมีวงเล็บ “(P2P)” ต่อท้ายจากเลขที่บัญชี 7 หลัก ตามตัวอย่างในภาพด้านล่าง

 

EP.4 - 6

 

ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)

บริการ Share Loan by NESTIFLY มิใช่บริการของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“BLS”) แต่เป็นบริการของบริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด ทั้งนี้ BLS เป็นเพียงผู้เก็บรักษาเงิน ทรัพย์สิน และหลักประกัน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) ตามข้อบังคับของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าด้วยการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน เท่านั้น 

นอกจากนี้ BLS มิใช่ผู้ให้กู้เงิน หรือผู้กู้เงิน รวมถึงไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Share Loan by NESTIFLY แต่ประการใด

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่