วิธีการชำระเงินค่าสมัครโครงการ The Stock Master 9 ผ่าน ATM

วิธีการชำระเงินค่าสมัครโครงการ The Stock Master 9 ผ่าน ATM ธนาคารกรุงเทพ

ขั้นตอนที่ 1

  • เลือกชำระเงิน / เติมเงิน Easy Pass / อื่น

1

ขั้นตอนที่ 2

  • เลือกชำระเงินด้วย Comp Code

2

ขั้นตอนที่ 3

  • เลือกบัญชีที่ท่านต้องการชำระเงิน

3

ขั้นตอนที่ 4

  • ระบุรหัส Comp Code ด้วยหมายเลข “01845”

4

ขั้นตอนที่ 5

  • ระบุรหัส Ref1 ด้วย เลขที่บัญชีหลักทรัพย์ หรือ เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

5

ขั้นตอนที่ 6

  • ระบุรหัส Ref2 ด้วยหมายเลข “2000202007”

ขั้นตอนที่ 7

  • ระบุจำนวนเงิน ค่าเรียนจำนวน 999 บาท

ขั้นตอนที่ 8

  • ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการทำรายการ

 

*ค่าบริการรับชำระเงิน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 7.50 บาท / ต่างจังหวัด 15.00 บาท

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น