วิธีการชำระเงินค่าสมัครโครงการ The Stock Master 9 ผ่าน Bualuang mBanking

วิธีการชำระเงินค่าสมัครโครงการ The Stock Master 9 ผ่าน Bualuang mBanking

ขั้นตอนที่ 1

  • ระบุรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ Bualuang mBanking

mbanking1

ขั้นตอนที่ 2

  • คลิกเมนู “จ่ายเงิน”

mbanking222

 

 

ขั้นตอนที่ 3

  • เลือก “เลือกผู้ให้บริการ”

mbanking333

 

ขั้นตอนที่ 4

เลือกที่สัญลักษณ์ “แว่นขยาย” เพื่อค้นหา

mbanking44

ขั้นตอนที่ 5

ค้นหาบริษัทผู้รับชำระด้วย “BLSEVENT”

จากนั้นเลือก “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) การศึกษา / อบรม / สัมมนา”

mbanking55

ขั้นตอนที่ 6

  • ระบุหมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1)
    โดยแบ่งเป็น “เลขที่บัญชีหลักทรัพย์ 7 หลัก” หรือ “เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก”
  • ระบุหมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) จำนวน 10 หลัก  รหัส “2000202007”
  • ระบุ จำนวนเงิน ที่ต้องการชำระ จำนวน 999 บาท
  • คลิกขั้นตอนถัดไป

mbanking66

*ค่าบริการรับชำระเงิน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 7.50 บาท / ต่างจังหวัด 15.00 บาท

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น