วิธีการชำระเงินค่าสมัครโครงการ The Stock Master 2019 ผ่าน Bualuang mBanking

วิธีการชำระเงินค่าสมัครโครงการ The Stock Master 2019 ผ่าน Bualuang mBanking

สำหรับลูกค้า The Stock Master Online ในปี 2562 เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1

 • ระบุ Mobile PIN เพื่อเข้าสู่ระบบ Bualuang mBanking

mb1

ขั้นตอนที่ 2

 • คลิกเมนู “ชำระเงิน” เลือก “ค่าสินค้าและบริการ”

mb2

ขั้นตอนที่ 3

 • เลือก “ค้นหาผู้รับชำระเงิน”
 • ระบุชื่ผู้รับชำระเงิรเป็น  “BLSEVENT”

mb3

ขั้นตอนที่ 4

 • เลือกบริษัทผู้รับชำระเงิน  “BLSEVENT”

mb4

ขั้นตอนที่ 5

 • ระบุหมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) โดยแบ่งเป็น “เลขที่บัญชีหลักทรัพย์ 7 หลัก” หรือ “เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก”
 • ระบุหมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) จำนวน 10 หลัก
  • หากท่านชำระเงินค่าสมัครโครงการแบบ Online ให้ใส่ รหัส “2000201900”
  • หากท่านชำระเงินค่าสมัครโครงการแบบ Workshop Course ให้ใส่ รหัส “4000201950”
 • ระบุ จำนวนเงิน ที่ต้องการชำระ
  • หากท่านชำระเงินค่าสมัครโครงการแบบ Online ให้ใส่จำนวน 2,000 บาท
  • หากท่านชำระเงินค่าสมัครโครงการแบบ Workshop Course จำนวนเงิน 4,000 บาท (ลดทันที 50% หากสมัครและชำระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 26 ก.ค. 62 โดยชำระเงินเพียง 2,000 บาท)
 • คลิก ขั้นตอนถัดไป

mb5

*ค่าบริการรับชำระเงิน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 7.50 บาท / ต่างจังหวัด 15.00 บาท

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น