วิธีการชำระเงินค่าสมัครโครงการ The Stock Master 9 ผ่าน Bualuang iBanking

วิธีการชำระเงินค่าสมัครโครงการ The Stock Master 9 ผ่าน Bualuang iBanking

ขั้นตอนที่ 1

 • เข้าเว็บไวต์ www.bankkokbank.com/ibanking
 • Login ด้วย User ID และ Password ที่ใช้กับ Bualuang iBanking

ib1

ขั้นตอนที่ 2

 • เลือกเมนู “ชำระเงิน/เติมเงิน” จากนั้นคลิก “เพิ่มผู้รับชำระ”

ib2

ขั้นตอนที่ 3

 • ป้อนรหัสบริษัทเพิ่มผู้รับชำระเป็น “BLSEVENT” และคลิกค้นหา
 • เลือก “บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง การศึกษา / อบรม / สัมมนา”
 • ระบุหมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) โดยแบ่งเป็น “เลขที่บัญชีหลักทรัพย์ 7 หลัก” หรือ “เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก”

ib3

ขั้นตอนที่ 4

 • คลิก ขั้นตอนถัดไป เพื่อรับรหัส OTP โดยธนาคารจะส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
 • ระบุหมายเลขที่ได้รับทาง SMS แล้วกดปุ่ม ยืนยัน

ib4

ขั้นตอนที่ 5

 • ระบุหมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) เป็นรหัส “2000202007” จำนวน 10 หลัก
 • ระบุ จำนวนเงิน ที่ต้องการชำระ จำนวน 999 บาท
 • คลิก ขั้นตอนถัดไป

 

ขั้นตอนที่ 6

 • ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
 • คลิก ยืนยัน

 

*ค่าบริการรับชำระเงิน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 7.50 บาท / ต่างจังหวัด 15.00 บาท

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น