OTO Order คืออะไร และตรวจสอบสถานะ Auto Trade Status ได้อย่างไร

OTO Order คือ อะไร?

OTO Order คือ “One Triggers the Other” Order ซึ่งเรียกง่ายๆ ก็คือเป็นคำสั่งแบบชุดคอมโบ ที่ผู้ลงทุนจะต้องระบุรายละเอียดของ “คำสั่งแรก” (Primary Order) ก่อนเพื่อกำหนดว่าหุ้นอะไร จะสั่งซื้อหรือขาย  จำนวนเท่าไร ราคาเท่าไร ต่อจากนั้นผู้ลงทุนก็จะระบุ “คำสั่งรอง” (Secondary  Order) ที่จะซื้อหรือขายตรงข้ามกับคำสั่งแรก ในจำนวนที่เท่ากัน ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องระบุรายละเอียดเงื่อนไขและราคา เมื่อกดส่งคำสั่งเพียงครั้งเดียวเท่านี้ก็เรียบร้อย!

เมื่อคุณส่งคำสั่งแบบชุดคอมโบไปแล้ว คำสั่งแรกก็จะถูกส่งออกไปก่อน จนเมื่อคำสั่งแรกแล้วเสร็จ หรือจับคู่ซื้อขายได้ครบทุกจำนวนแล้ว คำสั่งรองจึงจะเริ่มทำงานต่อเลย เรียกว่ากดส่งคำสั่งคอมโบเพียงครั้งเดียว ทำให้คุณสะดวกสบาย โดยไม่ต้องมาเฝ้าตลาดว่า สั่งซื้อไปแล้วได้หุ้นหรือยังจะได้มาตั้งคำสั่งขายต่อ

OTO เหมาะกับใคร ?

การใช้งาน OTO Order จึงเหมาะกับผู้ที่มีแผนการลงทุนที่มีการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนว่าจะคุมการขาดทุนระดับไหนและทำกำไรระดับไหนหรือที่เรียกว่า “Reward to Risk ratio” ซึ่งถ้าคุณบริหารได้ดีแล้วต่อให้เลือกหุ้นผิดๆ ถูกๆ กระจายกันไป โอกาสในการที่มูลค่าพอร์ตโดยรวมจะมีกำไรก็ยังมากอยู่ แต่หากคุณปล่อยปละละเลยการบริหารความเสี่ยงแล้ว โอกาสที่พอร์ตจะเสียหายสูงๆ ยิ่งเป็นไปได้มาก ซึ่งจะว่าไปการบริหาร Reward to Risk ratio นี่น่าจะกำหนดและควบคุมได้ด้วยตัวเองง่ายสุด ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นขาเทรดเก็งกำไร DW ขาเดย์เทรดหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไป น่าจะได้ประโยชน์จากการใช้ OTO Order ให้การลงทุนมีประสิทธิภาพดีขึ้นได้

ยกตัวอย่างการส่งคำสั่งแบบ OTO Order

ตัวอย่าง : ต้องการซื้อหุ้น HANA ที่ราคา 41.50 บาท จำนวน 1,000 หุ้น และส่งคำสั่งเฝ้าขาย Stop Loss หรือตัดขาดทุนที่ 6% ให้เลยหากซื้อหุ้นได้ครบทุกจำนวนแล้ว แต่หากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นก็ให้ขยับจุด Stop Loss ให้สูงขึ้นเพื่อ Let Your Profits Run ไปด้วย

…ส่งคำสั่งได้อย่างไร ?

สามารถเลือกคำสั่งซื้อเป็น Conditional Order และเลือกคำสั่งขายเป็น Trailing Stop Order ดังรูป

OTO คือ

ดูวิธีการใช้งาน Auto Trade ทั้ง 6 ชุดคำสั่ง คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะ Auto Trade Status ได้อย่างไร?

สามารถตรวจสอบสถานะ Auto Trade ทั้งหมด ได้ที่หน้า Auto Trade Status ดังนี้..

Auto Trade Status (2)

  • ปุ่ม ON / OFF  – เพื่อเปิด (ON) หรือ ปิด (OFF) ในการใช้งานแต่ละ Order
  • State – สถานะของ Order แบ่งออกเป็น…

Running – คำสั่งกำลังทำงาน หรือ ระบบเฝ้าสั่งคำสั่งให้อยู่

Stopped – คำสั่งหยุดทำงาน สามารถกด ON เพื่อเปลี่ยนเป็น Running

Completed – คำสั่งทำงานเสร็จเรียบร้อย หรือซื้อขายหุ้นได้ครบทุกจำนวนแล้ว

Expired – คำสั่งหมดอายุ หรือซื้อขายหุ้นได้ไม่ครบทุกจำนวน ในเวลาที่กำหนด GTD

  • Side & Symbol – บอกว่าเป็น Order ซื้อ (Buy) หรือ ขาย (Sell) และชื่อหุ้นที่ต้องการส่งคำสั่ง
  • Type & Vol. – บอกประเภทของคำสั่ง Auto Trade และ จำนวนหุ้น
  • GTD & Price – บอกวันหมดอายุของคำสั่ง และ ราคาที่จะส่งคำสั่งซื้อหุ้น

 

ด้วยคำสั่งแบบนี้ คุณจึงส่งคำสั่งเพียงครั้งเดียวเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าตลาดอีกเลย โดยคำสั่งซื้อจะถูกส่งเข้าไปในตลาดและหากคำสั่งได้รับการจับคู่ทำให้คุณได้หุ้นระบบก็จะจ้องขายให้ตามเงื่อนไข ซึ่งหากราคาหุ้นเหวี่ยงไปทางไหนก็จะส่งคำสั่งขายตามที่คุณกำหนดไว้ให้อัตโนมัติ

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง สนใจแอปเทรดหุ้นอัตโนมัติ Trade Master

อ่านเงื่อนไขการใช้งานและติดตั้งโปรแกรมคลิกที่นี่

อ่านวิธีการใช้งาน Auto Trade เพิ่มเติมคลิกที่นี่

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น