วิธีการนำหุ้น "เข้าบัญชีหุ้น" ต้องทำอย่างไร ? Bualuang Knowledge Sharing Security check