วิธีการนำหุ้น OR เข้าบัญชีหุ้นทำอย่างไร ? Bualuang Knowledge Sharing Security check