การใช้สิทธิ์สำหรับคนที่มี PTT และสำหรับคนที่สนใจจอง IPO หุ้น OR Bualuang Knowledge Sharing Security check