การใช้สิทธิ์สำหรับคนที่มี PTT และสำหรับคนที่สนใจจอง IPO หุ้น OR

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ‘OR’ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย วันที่ 24 มกราคม 2564  – วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. (ตามเวลา วิธีการ และเงื่อนไขการจองซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นกำหนด)

รายละเอียดการจองซื้อ สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

 • จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยเป็นจำนวนประมาณ 595,700,000 หุ้น
 • เสนอขายในราคา 16 – 18 บาทต่อหุ้น โดยผู้ลงทุนรายย่อยจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นที่ราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น คือ 18 บาทต่อหุ้น
 • จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 300 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยไม่จำกัดจำนวนจองซื้อสูงสุด จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยจะใช้วิธี Small Lot First ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ SETTRADE
 • ประกาศผลการจัดสรรภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ช่องทางและวิธีการจองซื้อ สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

 • ช่องทางที่ 1 : ผ่านสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น (Selling Agents) ภายในเวลาทำการของแต่ละสำนักงานและสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ ค้นหาที่ตั้งสาขา คลิกที่นี่

2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

*กรณี Walkin ไปยังสาขาธนาคารและดำเนินการจองหุ้น OR ผ่านใบจองซื้อ สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับทางหลักทรัพย์บัวหลวง แนะนำฝากหุ้นเข้าบัญชีฯ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้…

 • ระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบทั้ง 7 หลัก
  กรณีเป็นประเภทบัญชี Cash Collateral เลขบัญชีหลักทรัพย์ลงท้ายด้วย 1 และ
  กรณีเป็นประเภทบัญชี Cash Balance เลขบัญชีหลักทรัพย์ลงท้ายด้วย 2
 • สมาชิกผู้ฝากเลขที่ กรณีเป็นลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง ระบุ “224”

ใบจอง OR

 • ช่องทางที่ 2 : ผ่านช่องทางออนไลน์

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผ่านทางระบบ Bualuang Mobile Banking (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และได้เปิดใช้บริการ Bualuang mBanking แล้วเท่านั้น) อ่านวิธีการจองซื้อ คลิกที่นี่ 

pic1

 • เข้าสู่ระบบ Bualuang mBanking พร้อมระบุรหัสผ่าน
 • เลือกเมนูหลัก “การลงทุน”
 • เลื่อนลงมาด้านล่างเลือกเมนู “การสร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้นกู้”
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว และเลือกรับหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ระบุให้ครบทั้ง 7 หลัก
 • เลือกรับข้อมูลการคืนเงิน / รับเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์กับทางธนาคารนั้นๆ
 • จากนั้นทำการตรวจสอบข้อมูล ยืนยัน และทำรายการจองซื้อ

หมายเหตุ :  สามารถดำเนินการทำประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ได้ผ่านทาง Bualuang iBanking และ Bualuang mBanking ได้ทันที หรือสอบถามโทร. 1333 หรือโทร. 0-2230-2328, 0-2626-3592

2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (เฉพาะผู้จองซื้อที่เป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)

3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.moneyconnect.krungthai.com (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และได้เปิดใช้บริการ KTB netbank แล้วเท่านั้น)

หมายเหตุ : ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 18 บาท โดยจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว สำหรับธนาคารกรุงเทพ การคืนเงินคาดว่าจะคืนอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (กรณีรับเงินเข้าบัญชี) และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (กรณีรับเป็นเช็ค)

รายละเอียดการจองซื้อ สำหรับผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้น 

 • ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 มกราคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. (สำหรับการทำรายการผ่านระบบออนไลน์)
 • ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 มกราคม 2564 (สำหรับการจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)
 • เสนอขายในราคา 16 – 18 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นที่ราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น คือ 18 บาทต่อหุ้น
 • เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น
 • อัตราการใช้สิทธิ (Pre-emptive Ratio) 95.1997 หุ้นสามัญของ ปตท. ต่อ 1 หุ้นสามัญของ OR

ช่องทางและวิธีการจองซื้อ สำหรับผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้น 

 • ช่องทางที่ 1 : ผ่านระบบออนไลน์ 

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/kmyinvest โดยมีช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

กรณีมีบัญชีธนาคารกสิกรไทย : สามารถชำระเงินผ่านระบบ K Mobile Banking PLUS (K PLUS) โดยการสแกนผ่าน QR CODE และ Barcode ที่ปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

กรณีไม่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย : สามารถชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking  โดยการสแกนผ่าน QR CODE ได้ผ่านธนาคาร BBL, KTB, BAY, KKP, CIMB, TMB, SCB, TBANK, TISCO, BAAC, UOB และ GSB หรือพิมพ์ใบ Bill payment ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย)

 • ช่องทางที่ 2 : การยื่นใบจองซื้อ (Hard Copy)

ณ สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 • ช่องทางที่ 3 : การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ ตัวแทนรับจองซื้อขอสงวนสิทธิงดรับใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อทางไปรษณีย์ หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน… คลิกที่นี่

ที่มาข้อมูล : https://investor.pttor.com/th และ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Save-And-Invest/Investment/OR-Shares?fbclid=IwAR2KZqUJSM17O9jFE1BG-kLUjntiDPGCOEBZZJjODxd3FhiDTpKzSdhZMZ4


คำถามพบบ่อย FAQ เกี่ยวกับหุ้น OR

1. หากทำการจองซื้อหุ้น OR จะจ่ายเงินค่าจองซื้ออย่างไร หรือ ตัดเงินออกจากบัญชีหุ้นได้ไหมคะ ?

– ไม่ต้องเตรียมเงินไว้ในบัญชีหุ้น เพราะเป็นการจองซื้อผ่านธนาคารเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้น PTT เดิม : สามารถดำเนินการจองซื้อผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest และสามารถแจ้งความประสงค์การจองซื้อเกินสิทธิ์ที่ได้รับ การชำระค่าจองซื้อโดยการสแกนผ่าน QR CODE และ Barcode ที่ปรากฏขึ้นที่หน้าจอชำระผ่าน Mobile Banking

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยทั่วไป : หากดำเนินการผ่าน 3 ธนาคารข้างต้น ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเลือกตัดเงินจากบัญชีออมทรัพย์ที่มีกับธนาคารนั้นๆ ได้

2. ถ้ามีหุ้น PTT เดิมอยู่ไม่มากและได้รับสิทธิ์น้อย สามารถจองซื้อได้ผ่านทางไหน

–  สำหรับผู้ถือหุ้น PTT เดิม : สามารถดำเนินการจองซื้อผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest และสามารถแจ้งความประสงค์การจองซื้อเกินสิทธิ์ที่ได้รับ การชำระค่าจองซื้อโดยการสแกนผ่าน QR CODE และ Barcode ที่ปรากฏขึ้นที่หน้าจอเลือกชำระผ่าน Mobile Banking ได้

3. กรณีไม่มีบัญชีออมทรัพย์กับทางธนาคารกรุงเทพ ต้องจองซื้อผ่านทางไหนคะ ? 
– สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยทั่วไป : ผู้จองซื้อต้องดำเนินการเปิดบัญชีออมทรัพย์กับทางธนาคารกรุงเทพ หรือหากมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงไทย สามารถดำเนินการแบบผู้จองซื้อรายย่อยได้ตามข้อมูลข้างต้น
4. จองซื้อหุ้น OR แล้วต้องเอาหุ้นไปไว้ที่ไหน ? 

– แนะนำให้ฝากหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ที่มีอยู่ได้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง ระบุเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ให้ครบทั้ง 7 หลัก 

กรณีเป็นประเภทบัญชี Cash Collateral เลขบัญชีหลักทรัพย์ลงท้ายด้วย 1
กรณีเป็นประเภทบัญชี Cash Balance เลขบัญชีหลักทรัพย์ลงท้ายด้วย 2
*สมาชิกผู้ฝากเลขที่ กรณีเป็นลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง ระบุ “224”
5. ในแอปพลิเคชัน Bualuang mbanking หากไปสร้างโปรไฟล์การจองเรียบร้อยแล้ว แต่ระบบขึ้นว่ายังไม่ได้ทำแบบประเมินความเสี่ยง ต้องดำเนินการต่ออย่างไรคะ ? 
– กรณีการจองซื้อหุ้น OR ผ่านทาง Bualuang mBanking สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ได้ผ่านทาง Bualuang iBanking หรือ Bualuang mBanking ได้ทันที หรือสอบถามธนาคารกรุงเทพ เบอร์ติดต่อโทร. 1333 หรือโทร. 0-2230-2328, 0-2626-3592
6. ต้องมีปริมาณซื้อขายเท่าไรคะ จึงจะได้จัดสรรการจองซื้อจากหลักทรัพย์บัวหลวง
– ไม่จำเป็นต้องมีปริมาณซื้อขาย เนื่องจากผู้จองซื้อรายย่อยทั่วไปสามารถจองซื้อผ่านทางธนาคารเท่านั้น ทั้งนี้อย่าลืมเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์เพื่อฝากหุ้น OR เข้าบัญชีหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวงได้ที่ https://bls.tips/openaccountOR ง่ายๆ ไม่ต้องส่งเอกสาร
7. ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางไหนคะ ?
– ธนาคารกรุงเทพ เบอร์ติดต่อโทร. 1333 หรือโทร. 0-2230-2328, 0-2626-3592
– ธนาคารกสิกรไทย เบอร์ติดต่อโทร. 0-2888-8888 กด 819
– ธนาคารกรุงไทย เบอร์ติดต่อโทร. 0-2111-1111

อย่าลืมเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง เพื่อรอซื้อหุ้น “OR” แล้วนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กันนะคะ 😊 https://www.bualuang.co.th/ORopenaccountBLS

adsopenacc

อ่านวิธีการเปิดบัญชีหุ้นคลิก https://bls.tips/openaccountonline

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น