รู้จัก Operating Margin คืออะไร และวัดการจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างไร

Operating Margin คืออะไร?

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการจัดการค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพในการทำกำไรจากการดำเนินงาน โดยกำไรจากการดำเนินงานนั้น หมายถึง กำไรจากการขาย หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลิต เช่น ค่าวัตถุดิบ, ค่าแรงงาน แต่ยังไม่หักดอกเบี้ยและภาษี โดย Operating margin เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนของกำไรจากการดำเนินงานกับรายได้

นอกจากนี้นักลงทุนและผู้ให้กู้ต่างให้ความสนใจกับ Operating margin นี้ เพราะว่าอัตราส่วนนี้สามารถแสดงถึงรายได้ที่สามารถนำมาจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทต้องจ่าย แต่อย่างไรก็ตาม การดูค่า Operating margin ควรมีการเปรียบเทียบในปีก่อนหน้าด้วย เพราะหากมีความผันผวนสูง ก็แสดงถึงความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยของบริษัท

โดยสามารถคำนวณหา Operating margin ได้ดังนี้

Capture

ระดับของค่า Operating margin ที่เหมาะสม ต้องมีค่าเท่าใด?

 • หากค่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็สามารถตีความได้ว่าประสิทธิภาพในการแปลงรายได้ให้เป็นกำไรของบริษัทนั้นดีขึ้นเรื่อยๆ
 • หากบริษัทใดที่มีค่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานต่ำลงเรื่อยๆ ก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการแปลงรายได้ให้เป็นกำไรต่ำ ซึ่งอาจเกิดจากค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าหรือยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม ทำให้กำไรขั้นต้นลดลง

และหากต้องการนำค่า Operating margin แต่ละบริษัทมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถทำได้เฉพาะกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน, มีโมเดลธุรกิจที่คล้ายกัน และมียอดขายในแต่ละปีใกล้เคียงกันเท่านั้น

Tips : บ่อยครั้งเรามักเห็นการใช้คำว่า กำไรจากการดำเนินงาน (Operating profit) และ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี (EBIT) แทนกัน ซึ่งในความเป็นจริง 2 คำนี้มักใช้แทนกันได้ในบางกรณี เนื่องจากเป็นกำไรขั้นต้นก่อนการหักดอกเบี้ยและภาษี เพียงแต่กำไรจากการดำเนินงาน จะไม่รวมรายได้และรายจ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานรวมไปถึงรายได้อื่นๆ

Operating income คืออะไร?

Operating income หมายถึง กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทหักลบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

2

 • รายได้รวม (Total income) คือ รายได้ที่มาจากธุรกิจหลักเท่านั้น เช่น รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (Sale)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating expenses) คือ ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น เงินเดือนพนักงาน, ค่าขนส่ง, ต้นทุนขาย(COGS) เป็นต้น

Tips : กำไรที่มาจากการดำเนินงาน (Operating income) เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน เนื่องจากไม่ได้รวมภาษีหรือรายได้อื่นที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน เช่น ดอกเบี้ยจากเงินทุนในธนาคาร ที่อาจบิดเบือนกำไรหรือรายได้สุทธิ ซึ่งต่างจาก EBIT ที่รวมรายได้ทั้งหมดอีกทั้งยังมีภาษีและดอกเบี้ยอื่นๆ

ยกตัวอย่างการคำนวณ Operating income

ยกตัวอย่างการอ่านค่า Operating income ของบริษัท A ปี 2018

3ดังนั้น บริษัท A มีกำไรจากการดำเนินงาน 100,000 บาท คำนวณได้ดังตารางด้านบน โดยปกติจะเปรียบเทียบกับผลตอบแทนปีก่อนหน้าของบริษัท หรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งกำไรจากการดำเนินงานยิ่งมีค่ามากยิ่งดี

ยกตัวอย่างการใช้ operating margin จากสถานการณ์จริง

ยกตัวอย่างการอ่านค่า operating margin บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด มหาชน

5

 • ในปี 2017 ทุกๆรายได้ 100 บาท จะก่อให้เกิดกำไรจากการดำเนินงาน 49 บาท
 • ในปี 2018 ทุกๆรายได้ 100 บาท จะก่อให้เกิดกำไรจากการดำเนินงาน 94 บาท
 • ในปี 2019 ทุกๆรายได้ 100 บาท จะก่อให้เกิดกำไรจากการดำเนินงาน 11 บาท
 • ในปี 2020 ทุกๆรายได้ 100 บาท จะก่อให้เกิดกำไรจากการดำเนินงาน 92 บาท
 • ถึง ณ ไตรมาสที่3 ปี 2021 ทุกๆรายได้ 100 บาท จะก่อให้เกิดกำไรจากการดำเนินงาน 26 บาท

โดยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2017 ถึง ปี 2020 ประสิทธิภาพในการแปลงรายได้ให้เป็นกำไรสูงเรื่อยๆ แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยใน ปี 2021 เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่สูง

แล้วเราสามารถดูค่า Operating Margin ได้จากที่ไหน?

วิธีที่ 1 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Stock Signals บนหน้า เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

 1. Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกเมนู Stock Signals
 3. เลือกฟังก์ชัน Summary
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา

4

รับชมคลิปวิดีโอ ทริปเด็ด ๆ จากกูรูหลักทรัพย์บัวหลวงต่อได้ที่นี่

หากนักลงทุนสนใจศึกษาวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ต่อได้ที่นี่

ลิงก์ด้านใน VI#1

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร 

เปิดบัญชีหุ้น ออนไลน์

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่