เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง…ง่ายๆไม่ต้องส่งเอกสาร

เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ในปัจจุบัน พนักงานของหลักทรัพย์บัวหลวงได้เริ่มปฎิบัติงานที่บ้าน (WFH) ส่งผลให้การอนุมัติเปิดบัญชีอาจล่าช้ากว่าปกติ แนะนำให้ท่านติดต่อสอบถามข้อมูลและสถานะการเปิดบัญชีผ่านทาง customerservice@bualuang.co.th ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

3 Step ง่ายๆ เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ กับ หลักทรัพย์บัวหลวง

3 Step ง่ายๆ เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ กับ หลักทรัพย์บัวหลวง

ขั้นตอน 1 : กรอกข้อมูลออนไลน์

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.bualuang.co.th หรือคลิกที่รูปภาพด้านล่าง เพื่อเปืดบัญชีหุ้น

2. ไปที่หัวข้อ “เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนกดปุ่ม “Continue” 

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์...ง่ายๆ ไม่ต้องส่งเอกสาร กับหลักทรัพย์บัวหลวง

3. ตรวจสอบ Email  หัวข้อ  : Opening Account (Register From Bualuang Securities) ที่ส่งจาก Bualuang Securities ซึ่งท่านจะได้รับอีเมลในวันที่กรอกข้อมูลสมัครจากหน้าเว็บไซต์ทันที จากนั้นกด “คลิกที่นี่” เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีออนไลน์ตามขั้นตอนต่อไป

ss22

4. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกด “Submit”

sss1

5. ดำเนินการกรอกข้อมูลออนไลน์ เพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์บัวหลวง 4 Step ดังนี้

 • Step 1 : Personal Information กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก Save และกด Next
 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประชาชน, ที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล
 2. ข้อมูลสถานที่ทำงาน เช่น ชื่อสถานที่ทำงาน, ที่อยู่ที่ทำงาน, ตำแหน่ง, รายได้และเอกสารประกอบรายได้
  (กรณีนักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้าน ว่างงาน ให้กรอกเป็นที่อยู่ปัจจุบัน)
 3. ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ชื่อ-นามสกุล, ความสัมพันธ์, เบอร์โทรศัพท์
  (กรณีนักศึกษา ผู้ติดต่อต้องเป็นบิดาและมารดาเท่านั้น, แม่บ้าน พ่อบ้าน ผู้ติดต่อต้องเป็นคู่สมรสเท่านั้น)
 4. ข้อมูลหน้าสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สำหรับรับเงินปันผล และ ถอนเงินออกจากพอร์ต

**ข้อควรระวัง**

 • ต้องระบุ Laser ID หลังบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ss3

 • Step 2 : KYC & Suitability ทำแบบประเมินความเสี่ยง จากนั้นคลิก ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และกด Save และ Next ตามลำดับ

ss4

 • Step 3 : Attachment อัพโหลดรูปภาพประกอบการเปิดบัญชี

ss5

ขั้นตอน 2 : อัพโหลดรูปภาพหรือถ่ายภาพ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

 • ไฟล์รูปภาพที่ 1 ถ่ายรูปหน้าตรงลูกค้าพร้อมกับบัตรประชาชน
 • ไฟล์รูปภาพที่ 2 ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน
 • ไฟล์รูปภาพที่ 3 แนบไฟล์หน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ยกเว้น ธนาคารทหารไทย ประเภท No Fix, Saving Care / ไทยพาณิชย์ ประเภท Smart Kid และ ธนาคารกรุงศรี ประเภทบัญชี มีแต่ได้ 

ss6

 • ไฟล์รูปภาพที่ 4 แนบไฟล์ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 • ไฟล์รูปภาพที่ 5 แนบไฟล์ใบเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล (ถ้ามี) กรุณาใช้ใบเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุลฉบับล่าสุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและระบุข้อความว่า “เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)”ไฟล์รูปภาพที่ 6 แหล่งที่มาของรายได้ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน รายการบัญชีเงินฝากธนาคารเฉลี่ยย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน รายการมูลค่ากองทุนหรือหน่วยลงทุน หรืออื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กรณีที่ไม่ได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน ท่านจะได้รับการอนุมัติวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

สำเนาเอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนา “เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล. บัวหลวง” ตัวอย่างไฟล์แนบรูปภาพจำนวน 3 ไฟล์ ประเภท jpg,jpeg, png, gif, pdf ขนาดไม่เกิน 20 mb เท่านั้น

ขั้นตอน 3 : ยืนยันข้อมูลและอนุมัติการเปิดบัญชี

 • Step 4 : Confirmation ยืนยันข้อมูลเปิดบัญชีหุ้นด้วยรหัส OTP จากนั้นคลิกอ่านสัญญา

ss7บริษัทฯ จะดำเนินการอนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ หลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ไม่ได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ท่านจะได้รับการอนุมัติวงเงินซื้อขายไม่เกิน 500,000 บาท

มือใหม่เริ่มต้นลงทุนในหุ้นอย่างไร ?

กลงทุนมือใหม่!! หลังจากที่เรากรอกข้อมูลเปิดบัญชีหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวงและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนั้นจะได้รับSMS และ Email พร้อมสรุป ขั้นตอนเริ่มต้นการลงทุนในหุ้นง่ายๆ  

 • เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) และตั้งรหัสประจำตัว (PIN) 
 • ติดตั้งโปรแกรมให้พร้อมก่อนลงทุน  
 • วิธการโอนเงินเข้าพอร์ตก่อนซื้อขายหุ้น 
 • สอนส่งคำสั่งซื้อหุ้นง่ายๆ ด้วย Settrade Streaming  
 • มือใหม่!! เริ่มต้นออมหุ้นด้วยกลยุทธ์ DCA และ VA 
 • ช่องทางศึกษาข้อมูลลงทุนเพิ่มเติม  

อ่านรายละเอียเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

Row66

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

80 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. chaiwat

  เปิดบัญชีแบบ Cash Balance หากส่งข้อมูลเอกสารผ่านทางออนไลน์จะใช้เวลาในการอนุมัติ หรือตรวจสอบเอกสารประมาณกี่วันครับ

  1. OIC

   หากเอกสารเรียบร้อยครบถ้วน ระยะเวลาดำเนินการเปิดบัญชี 1 วันทำการนะคะ
   หลักทรัพย์บัวหลวงยินดีให้บริการค่ะ :)

 2. Thammarat Taruyanon

  สวัสดีครับ พอดีเปิดบัญชีแบบ Cash Balance ไปประมาณ 1 อาทิตย์แล้ว ยังไม่ได้รับการตอบกลับ รบกวนตอบกลับด้วยครับ

  1. OIC

   เจ้าหน้าที่ขออนุญาตติดต่อกลับทางอีเมล เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

 3. supasith

  เปิดบัญชีออนไลน์ไปนานมากแล้ว ตั้งแต่ 17ตค60 ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเลยครับ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ขออนุญาตติดต่อลูกค้าผ่านทาง Email เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ :)

   1. supasith

    ส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปให้แล้วนะครับ

 4. Panitan

  หน้า Book Bank ต้องเป็นของ BBL เท่านั้นหรือไม่ครับ

  1. OIC

   สำเนาหน้า Book Bank ธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ค่ะ
   ยกเว้น TMB (No Fix, Saving Care), SCB (Smart Kit) และ BAY (มีแต่ได้) ค่ะ

 5. Siriyuwa

  เปิดบัญชีออนไลน์ไปประมาณ 1 สัปดาห์ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเลยค่ะ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ขอทราบชื่อ – นามสกุล เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีซื้อขายให้อีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ

 6. นายจิรเดชสังฆบุญ

  ไม่ทราบว่าตอนนี้บัญชีเล่นหุ่นเรียบร้อยหรือยัง

  1. OIC

   จากการตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีของลูกค้าดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ ทั้งนี้ให้ลูกค้าตรวจสอบที่ Email ของท่านลูกค้าอีกครั้ง จะมีข้อมูล Username และ Password ส่งให้ผ่านทาง Email นะคะ

 7. Anonymous

  สอบถามค่ะ คือกรอกข้อมูลเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับค่ะ ต้องทำไง

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ขอทราบ ชื่อ-นามสกุล เพื่อตรวจสอบสถานะเปิดบัญชีหลักทรัพย์ให้อีกครัังค่ะ :)

   1. Anonymous

    กนกว นนพละ ค่ะ

    1. OIC

     จากการตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีของลูกค้านั้นยังดำเนินการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะ ให้ลูกค้าตรวจสอบ Email ของท่านอีกครั้ง พร้อมกรอกข้อมูลเปิดบัญชีหลักทรัพย์และแนบเอกสารให้ครบถ้วนค่ะ :)

     1. Anonymous

      คือเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.bualuang.co.th ไปที่หัวข้อ “เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์”
      กรอกข้อมูล คลิก “CONTINUE
      เส็จแล้ว เเต่ไม่ได้ับ Email ค่ะ

     2. OIC

      เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ขอทราบ ชื่อ-นามสกุล เพื่อำเนินการส่ง Email ให้อีกครั้งนะคะ :)

     3. Anonymous

      นางสาวกนกวรรณ นนพละ ค่ะ

     4. OIC

      ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่ง Email ใหม่ให้ลูกค้าอีกครั้งเรียบร้อยค่ะ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบที่ Email พร้อมกรอกข้อมูลเปิดบัญชีหลักทรัพย์ต่อได้เลยค่ะ

 8. Anonymous

  นางสาวกนกวรรณ
  นนพละ ค่ะ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่ง Email ใหม่ให้ลูกค้าอีกครั้งเรียบร้อยค่ะ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบที่ Email พร้อมกรอกข้อมูลเปิดบัญชีหลักทรัพย์ต่อได้เลยค่ะ

 9. ณัฏฐิกา สุทธิพงษ์เกษตร

  รออนุมัติหลายอาทิตย์แล้ว รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  ชื่อ ณัฏฐิกา สุทธิพงษ์เกษตร

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบให้อีกครั้งค่ะ ทั้งนี้หากข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเปิดบัญชีจะติดต่อลูกค้ากลับเพื่อการยืนยันข้อมูลอีกครั้งนะคะ

 10. ณัฐพล

  cash account ถ้าเปิดเพิ่มจากที่มีบัญชี cash balance ต้องใช้เอกสารเพิ่มหรือไม่ครับ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งรายละเอียดให้ท่านลูฏค้าผ่านทาง Email เรียบร้อยค่ะ

 11. Anonymous

  คือเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.bualuang.co.th ไปที่หัวข้อ “เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์”
  กรอกข้อมูล คลิก “CONTINUE
  เส็จแล้ว เเต่ไม่ได้ับ Email ค่ะ
  ชื่อนางสาวกนกนวรรณ นนพละ ค่ะ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่ง Email ใหม่ให้ลูกค้าอีกครั้งเรียบร้อยค่ะ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบที่ Email พร้อมกรอกข้อมูลเปิดบัญชีหลักทรัพย์ต่อได้เลยค่ะ

 12. นางสาวกนกวรรณ นนพละ

  คือเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.bualuang.co.th ไปที่หัวข้อ “เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์”
  กรอกข้อมูล คลิก “CONTINUE
  เส็จแล้ว เเต่ไม่ได้ับ Email ค่ะ

 13. กนกวรรณ นนพละ

  คือเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.bualuang.co.th ไปที่หัวข้อ “เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์”
  กรอกข้อมูล คลิก “CONTINUE
  เส็จแล้ว เเต่ไม่ได้ับ Email ค่ะ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่ง Email ใหม่ให้ลูกค้าอีกครั้งเรียบร้อยค่ะ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบที่ Email พร้อมกรอกข้อมูลเปิดบัญชีหลักทรัพย์ต่อได้เลยค่ะ

 14. Siranee

  อยู่ต่างประเทศ ขั้นตอน “จากนั้นจะโทรศัพท์ติดต่อผู้สมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์”
  จะทำอย่างไรคะ มีเบอร์ไทยแต่เปิดโรมมิ่งรับสายแพง

  1. OIC

   ทางลูกค้าสามารถแจ้งทางเราเพื่อดำเนินการยืนยันข้อมูลผ่านทาง Email ได้ค่ะโดยการแจ้งความประสงค์ผ่านทางข่องทางนี้ หรือ Email : Customerservice@Bualuang.co.th ค่ะ

 15. ทกฤช

  เช็คให้ด้วยนะครับ ชื่อ ทกฤช สุพรรณพิทักษ์ เปิดไป 1 อาทิตย์ ยังไม่มีใครติดต่อกลับครับผม

  1. OIC

   จากการตรวจสอบอู่ในระหว่างการเปิดบัญชื้อขายหลักทรัพย์นะคะ ทั้งนี้ทางเราจะดำเนินการประสานงานติดตามการเปิดบัญชีให้อีกครั้งนะคะ

 16. Pasu

  ผมสมัครไอ Username มาแล้ว แต่ไม่ได้ Password สำหรับการ Login ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

  1. OIC

   เบื้องต้นท่านสามารถแจ้งขอ Password ใหม่ด้วยตนเองได้ที่ https://goo.gl/uR5pRq ค่ะ

 17. chaiwat

  ชื่อ รัชนีเพ็ญ ทองเขียว เปิดบัญชีไป 1 อาทิตย์แล้วยังไม่ได้รับการตอบกลับเลย รบกวนด้วย

  1. OIC

   ทางเราจะประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเปิดบัญชีให้ติดต่อกลับท่านเจ้าของบัญชีนะคะ

 18. ชลิต

  ฝากตรวจสอบให้หน่อยครับ พอดีหน้าสุดท้ายหลังจากแนบไฟล์เอกสาร ให้อ่านและยอมรับข้อกำหนด แต่กดแล้วไม่ไป เลยไม่แน่ใจว่าเสร็จสมบูรณ์ดีมั้ย [กลัวเจอ website ปลอมครับ]

  1. OIC

   จากการตรวจสอบการสมัครยังไม่สมบูรณ์ รบกวนลูกค้าดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4 คลิกอ่านสัญญา กดยอมรับเงื่อนไข จากนั้นกด SUBMIT ข้อมูลนะคะ

 19. pornthira

  รบกวนเช็คสถานะการเปิดพอร์ตให้ด้วยค่ะ
  พรธีรา ธรรมชาติ

  1. pornthira

   เปิดพอร์ตออนไลน์ไปประมาณ 1 สัปดาห์แล้วยังไม่มีการติดต่อกลับค่ะ

   1. OIC

    ทางเจ้าหน้าที่ขออนุญาตติดต่อกลับทาง Email เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

  2. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตามสถานะการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ของท่านลูกค้าเรียบร้อยนะคะ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเปิดบัญชีจะดำเนินการติดต่อลูกค้าอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอีกครั้งนะคะ

 20. นรภัทร จุโฑปะมา

  เปิดพอร์ตออนไลน์ และส่งเอกสารไปเกือบ 2 อาทิตย์แล้วครับ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ขออนุญาตดำเนินการตรวจสอบและประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายเปิดบัญชีให้อีกครั้งค่ะ

 21. pornthira

  ยังไม่เห็นมีใครติดต่อกลับเลยค่ะ ตกลงกี่วันรู้ผลคะ

  1. OIC

   จากการตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีของท่านลูกค้าสำเร็จเรียบร้อยนะคะ

 22. PAYA

  รบกวนตรวจสอบสถานะการเปิดพอร์ตออนไลน์ค่ะ
  เปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้รับข้อมูลเรียบร้อย
  แต่ยังไม่มีการติดต่อกลับค่ะ

  รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. OIC

   สถานะการเปิดบัญชีสำเร็จเรียบร้อยค่ะ

 23. Sappa S.

  รบกวนสอบถามติดตามสถานะ การกรอกรายละเอียดและแนบเอกสารผ่านเว็บ ให้ด้วยนะครับผม
  ติดต่อทางอีเมล์ได้เลยครับ

  1. OIC

   เจ้าหน้าที่ขออนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางอีเมลนะคะ

 24. พฤกษา แซ่เอี้ยว

  เปิดบัญชีไปประมาณ 1 อาทิตย์แล้วค่ะ ยังไม่มีการติดต่อกลับเลยค่ะ

 25. Prueksa

  เปิดบัญชีออนไลน์ไปเกือบ 2 อาทิตย์แล้วค่ะ รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

  1. OIC

   ทางเราได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ

   1. Prueksa

    มี E-mail ส่งมาให้ Login เข้าระบบ แต่ไม่ได้ส่ง User Name กับ Password มาให้ค่ะ

 26. อภิสิทธิ์ สายรัตน์

  เปิดบัญชีออนไลน์ตั้งเเต่วันที่14 ก.พ, 2561 เเล้ว รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ

 27. อภิสิทธิ์ สายรัตน์

  เปิดบัญชีออนไลน์ตั้งเเต่วันที่ 14 ก.พ. 61 แล้ว รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยน่ะครับ

  1. OIC

   จากการตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชีหลักทรัพย์นั้น เอกสารไม่ครบถ้วนนะคะ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการติดต่อไปยังท่านลูกค้าและไม่รับสายในวันที่ 23/02/2018 ทางเราจะประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ติดต่อกลับลูกค้าอีกครั้งนะคะ

 28. เกษราภรณ์

  น่าจะมีการเปิดสมัครกองทุนทางออนไลน์บ้างนะคะ

  1. OIC

   สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การจลาดของท่าน หรือโทร 02 618 1111 ค่ะ

 29. นายสถิต แสวงศิริผล

  พอดียื่นเปิดบัญชีCash Balanceไป ผมได้รับusername แต่ทางอีเมล์ที่แจ้งมาไม่ได้แจ้งพาสเวิร์ดมาด้วยอะครับ

  1. OIC

   เบื้องต้นรบกวนท่านลูกค้าตรวจสอบผ่านทาง Email อีกครั้งนะคะ หากยังไม่ได้รับ Password สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวได้เลยค่ะ http://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/forgotpassword/

 30. นายสถิต แสวงศิริผล

  ลองทำตามความเห็นด้านบน เพื่อขอพาสเวิร์ดระบบบอกว่ารหัสข้อมูลผู้ใช้ไม่ถูกต้อง

  1. OIC

   เบื้องต้น Username กรอกรหัสผู้ใช้ 6 หลักแรกค่ะ หากยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ใฟ้ท่านลูกค้ากดลืมรหัสผ่าน อ่านรายละเอียเพิ่มเติม คลิกที่นี่ http://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/forgotpassword/ นะคะ

 31. สุดาพร

  ยืนขอเปิดบัญชีออนไลน์มาเดือนกว่าแล้ว ยังไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับเลยคะ

  1. OIC

   จากการตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีนั้น ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถโทรยืนยันข้อมูลส่วนตัวของท่านลูกค้าได้ เนื่องจากลูกค้าไม่รับสาย ทั้งนี้ทางเราจะประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดต่อกลับอีกครั้งนะคะ

 32. อิื

  cash balance สมัครออนไลน์ ยังไม่เปิดบัญชีได้หรือไม่ (เปิดหลังจากอนุมัติ)

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ขออนุญาตติดต่อเพื่อสอบถามขเอมูลส่วนตัวผ่านทาง Email : itthiphat_32@hotmail.com

 33. อิทธิพัทธ์

  Cash Balance ยังไม่เปิดบัญชีได้หรือไม่ (เปิดภายหลังอนุมัติ)

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ขออนุญาตติดต่อเพื่อสอบถามขเอมูลส่วนตัวผ่านทาง Email : itthiphat_32@hotmail.com นะคะ

   1. Anonymous

    ถ้าเปนนักศึกษาอายุเกิน20ปี ยังต้องใช้สำเนาของพ่อแม่ในการเปิดบัญชีออนไลน์มั้ยคับ

    1. OIC

     หากเป็นนักศึกษาอายุมากกว่า 20 ปีแล้วนั้น ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเปิดบัญชีนะคะ :)

 34. Pat

  กรณีเป็นนักศึกษาอายุเกิน20ปี ยังต้องใช้หลักฐานสำเนาของพ่อแม่ในการเปิดออนไลน์มั้ยคับ

 35. Anonymous

  ถ้าเปนนักศึกษาอ่ยุเกิน20ปี ยังต้องใช้สำเนาของพ่อแม่ในการเปิดบัญชีออนไลน์มั้ยคับ

 36. จันทราฑิตย์

  ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ แล้วขาดเอกสารหน้าสมุดบัญชี นอกนั้นเอกสารครบทุกอย่าง เพราะทำเล่มหาย แบบนี้คือสมัครไม่ได้ใช่มั้ยค่ะ พอจะแก้ไขตรงไหนได้ป่าวค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ เพราะตอนนี้ยังไม่สะดวกกลับไทย

  1. OIC

   เบื้องต้นเอกสารประกอบดารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นั้นประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้า bookbank นะคะ