เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ กับหลักทรัพย์บัวหลวง

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง…สามารถสมัคร เปิดบัญชีกองทุน ออนไลน์ได้ง่ายๆ

เพียง 3 ขั้นตอน…

เปิดบัญชีกองทุน ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 : เปิดบัญชีกองทุน ออนไลน์…ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

1. บัตรประชาชนตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุและต้องมีเลข Laser Code หลังบัตร

id card

2. สมุดบัญชีธนาคาร พร้อมเลขที่บัญชี เฉพาะธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารทหารไทยเท่านั้น

BookBank (7)

3. เตรียมปากหมึกดำ กระดาษสีขาว เพื่อเซ็นลายเซ็นและถ่ายรูปให้ชัดเจน

BookBank (2)

**หมายเหตุ : การเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ จะต้องอนุญาตให้ระบบของบัวหลวงเข้าถึงกล้องถ่ายรูปและข้อมูลรูปภาพของอุปกรณ์ท่านที่ใช้กรอกข้อมูล จึงแนะนำให้กรอกข้อมูลเปิดบัญชีผ่านโน้ตบุ๊ค / Smartphone / iPad / Tablet ที่มีกล้องถ่ายรูป

 

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลสมัคร เปิดบัญชีกองทุน ผ่าน www.bualuang.co.th

สำหรับบุคคลทั่วไปท่านต้องเป็นลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวงก่อนนะคะ โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ภายใน 1 วันทำการได้ โดยคลิก www.bualuang.co.th

และเมื่อเปิดบัญชีหุ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้…

1. Login เข้าสู่ระบบผ่าน www.bualuang.co.th จากนั้นระบุ

 • Username  รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก
 • Password   รหัสผ่าน

46195163_285278982126387_6532255128156635136_n

 

2. เลือกเมนู MUTUAL FUNDS จากนั้นเลือก “เปิดบัญชีกองทุนรวม”
กองทุนออนไลน์-1

ขั้นตอนที่ 3 : วิธีเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ง่ายๆ ไม่ต้องส่งเอกสาร

Step 1 : กรอกข้อมูลเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์

*เงื่อนไขในการเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์

 • ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • ต้องมีบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินกับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารทหารไทย เท่านั้น
 • ไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มาก่อน
 • กรุณาเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง สมุดบัญชีธนาคาร และโทรศัพท์มือถือ เพื่อทำการยืนยันตัวตนและความถูกต้องของข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
 • จะต้องอนุญาตให้ระบบของบัวหลวงเข้าถึงกล้องถ่ายรูป (ที่มีความละเอียดสูง) และข้อมูลรูปภาพของคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (iOS/Android) ที่ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการเปิดบัญชี

โดยข้อมูลเปิดบัญชีจะประกอบไปด้วย

 • ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, วันเดือนปีเกิด, สถานภาพ, ข้อมูลคู่สมรส, ข้อมูลบุตร (กรอกข้อมูลเฉพาะบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 20 ปี และ ยังไม่ได้สมรส) ทั้งนี้สามารถระบุข้อมูลได้สูงสุด ไม่เกิน 2 คน)
 • ที่อยู่ ได้แก่ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ที่ติดต่อได้, อาชีพ, รายได้, ที่อยู่ที่ทำงาน (กรณีนักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้าน ว่างงาน เกษียณ ให้ระบุเป็นที่อยู่ที่ติดต่อได้ แต่หากเป็นอาชีพอื่นจะต้องระบุที่อยู่ที่ทำงานให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เพื่อความรวดเร็วในการเปิดบัญชี)
 • ข้อมูลสำหรับเปิดบัญชีกองทุน ได้แก่ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร, วัตถุประสงค์การลงทุน, บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน (ATS), บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล
 • แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

fund001

*คำถามพบบ่อย : ถ้ายังกรอกข้อมูลไม่เสร็จแล้วออกจากระบบ…จะสามารถกลับไปกรอกข้อมูลต่อได้หรือไม่ ?

หากกรอกข้อมูลยังไม่ครบแต่คลิกบันทึกข้อมูลไว้ ลูกค้าจะสามารถกลับเข้ามากรอกข้อมูลเปิดบัญชีต่อได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ แต่หากไม่ได้บันทึกจะต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด

Step 2 : ยืนยันตัวตนด้วยการอัปโหลดรูปภาพประกอบการเปิดบัญชีและรหัส OTP จากนั้นคลิกอ่านสัญญา

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ ดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงลูกค้าพร้อมบัตรประชาชน
 • ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน
 • แนบไฟล์หน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ตัวอย่างลายเซ็น
 • ยืนยันตัวตนผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ยืนยันบัตรประชาชน

fund002

*คำถามพบบ่อย : ติดปัญหาไม่สามารถถ่ายรูป Selfie และรูปบัตรประชาชน เนื่องจากไม่มีปุ่มให้คลิกถ่ายรูป

หากใช้อุปกรณ์ที่มีกล้องถ่ายรูปแล้ว แต่ยังไม่มีปุ่มให้คลิกถ่ายรูป จะต้องตรวจสอบว่ามีการบล็อกการเข้าถึงของกล้องหรือไม่ ด้วยวิธีดังนี้…

1. คลิกที่เมนู Setting ของ Browser
2. เลือกเมนูการตั้งค่า / Settings
3. เลือกเมนูการตั้งค่าเว็บไซต์ / Site Settings
4. เลือกเมนูกล้องถ่ายรูป / Camera
5. หากกล้องถูกบล็อคอยู่ให้กด Allow กล้อง แล้วกลับไปกรอกข้อมูลต่อ

Step 3 : ตรวจสอบข้อมูลและรออนุมัติเปิดบัญชี (ไม่ต้องส่งเอกสารมายังหลักทรัพย์บัวหลวง)

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ของท่าน หลังจากได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว สามารถซื้อขายกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fund อ่านวิธีการใช้งาน… คลิกที่นี่

*คำถามพบบ่อย : หากส่งข้อมูลเปิดบัญชีทั้งหมดแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนหรือเอกสารไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะติดต่อที่ช่องทางใด ?

หากทางเจ้าหน้าที่ต้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะแจ้งทาง Email และ SMS ที่กรอกเปิดบัญชีเข้ามา

เปิดบัญชีกองทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวง ซื้อขายกองทุนได้ครบจบที่เดียว 19 บลจ.

บัวหลวงเราเป็นตัวแทนขายกองทุนทั้งหมด 19 บลจ. โดย ปัจจุบันมี บลจ. ที่เข้าร่วมใน BLS FundConnext ทั้งหมด 17 บลจ. ซื้อขายออนไลน์ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fund และอีก 2 บลจ. สามารถซื้อขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อขาย

เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ กับหลักทรัพย์บัวหลวง

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ทาง BLS เป็นตัวแทน…

MicrosoftTeams-image (1)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น