ตลาดหลักทรัพย์ปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor และ Circuit Breaker ใหม่!

ด้วยภาวะที่ตลาดมีความผันผวนอย่างมากจากปัจจัยภายนอก จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของทั่วโลก ส่งผลทำให้ภาวะการซื้อขายยังมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) และเกณฑ์การหยุดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Circuit Breaker) ชั่วคราวเป็นการหยุดซื้อขายชั่วคราวตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนด เพื่อลดความผันผวนของภาวะตลาดหุ้นในปัจจุบัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และไม่เกิน 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

ปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor สำหรับทั้ง SET, mai และ TFEX

19

ปรับเกณฑ์ Circuit Breaker จาก 2 ระดับ เป็น 3 ระดับ

199

หมายเหตุ : หลังจากการทำงานระดับที่ 3 ของ Circuit Breaker แล้ว จะเปิดให้ซื้อขายต่อไปจนถึงเวลาปิดทำการปกติในรอบการซื้อขายนั้น

ปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) และเกณฑ์การหยุดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Circuit Breaker) มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และไม่เกิน 30 มิถุนายน 2563

ที่มา : www.set.or.th

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น