รู้จัก อัตรากำไรสุทธิ คืออะไร และบอกความสามารถในการทำกำไรได้อย่างไร

อย่าลืม… กด Subscribe Bualuang Youtube ได้ที่ Bualuang Youtube และกดกระดิ่ง 🔔 เพื่อติดตามความรู้จากทีมงาน แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตของการลงทุนนะคะ

Net Profit Margin คืออะไร

Net Profit Margin (%) หรือ อัตรากำไรสุทธิ คือ การบอกความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิ คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรจากรายรับทั้งหมดของบริษัท นั่นคือ รายได้ทั้งหมดที่บริษัทได้รับ เมื่อหักต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดอกเบี้ยและภาษี จะเหลือเป็นกำไรสุทธิทั้งหมดเท่าใดนั่นเอง โดยค่า Net Profit Margin มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
npm1

ตัวอย่างการคำนวณ  Net Profit Margin  

บริษัท A มียอดขายหรือรายได้ 100,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว จะเหลือกำไรสุทธิ 30,000 บาท

Net Profit Margin (%) = (30,000/100,000) x 100 =  30%

หมายความว่า รายได้รวมทุก 100 บาท สามารถทำกำไรสุทธิได้ 30 บาท

วิธีการดูค่าของ  Net Profit Margin

 • Net Profit Margin (NPM) > 0 แสดงว่า บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร ซึ่งอาจหมายถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีด้วย
 • Net Profit Margin (NPM) < 0 แสดงว่า บริษัทไม่มีความสามารถในการทำกำไร ซึ่งอาจหมายถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่ไม่ดี และทำให้บริษัทขาดทุน

TIPS : ยิ่งค่า NPM สูงเท่าไร ยิ่งดี เพราะแสดงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่สูงขึ้น

หลักในการหาหุ้นดีที่นอกจากจะมองหาหุ้นที่ Net Profit Margin สูงแล้ว อีกคุณสมบัติที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ “บริษัทควรมีกำไรเติบโตสม่ำเสมอ” เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทในระยะยาว ทั้งนี้เราสามารถพิจารณาว่ากำไรของบริษัทเติบโตหรือไม่ ได้จาก “Net Profit Margin Growth Rate

ยกตัวอย่างการใช้ Net Profit Margin จากสถานการณ์จริง

จากการวิเคราะห์ Net Profit Margin (%) ของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 26/03/2021

 • npm5ในปี 2017 มีค่า NPM อยู่ที่ 2.70% หมายความว่า ทุกๆรายได้ 100 บาท บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 2.70 บาท
 • ในปี 2018 มีค่า NPM อยู่ที่ 3.19% หมายความว่า ทุกๆรายได้ 100 บาท บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 3.19 บาท
 • ในปี 2019 มีค่า NPM อยู่ที่ 3.64% หมายความว่า ทุกๆรายได้ 100 บาท บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 3.64 บาท
 • ในปี 2020 มีค่า NPM อยู่ที่ 3.99% หมายความว่า 3.99 ทุกๆรายได้ 100 บาท บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 3.99 บาท
 • ในไตรมาส 1 ปี 2021 มีค่า NPM อยู่ที่ 4.73% หมายความว่า ทุกๆรายได้ 100 บาท บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 4.73 บาท

สรุปได้ว่า ตั้งแต่ปี 2017 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2021 บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้น ทั้งนี้ COM7 เป็นหุ้นที่กำไรเติบโตมาตลอด จากการขยายสาขาเพิ่มขึ้น และการเข้าซื้อกิจการร้านขายสินค้าไอทีอื่นๆเข้ามา นอกจากนี้ COM7 ยังร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆมาตลอด โดยเฉพาะการที่ BTS เข้ามาร่วมถือหุ้นใหญ่ เพื่อร่วมสนับสนุนทั้งด้านแผนการตลาด การจัดโปรโมชั่น การลงพื้นที่โฆษณา และการบริการโลจิสติกส์
อย่าไรก็ตามการดู Net Profit Margin เพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้บ่งบอกได้ว่าบริษัทนั้นดีและน่าลงทุนหรือไม่ ดังนั้น เราควรพิจารณาอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Indicator) อื่นๆควบคู่กันไปด้วย

Net Profit Margin Growth Rate คืออะไร 

Net Profit Margin Growth Rate  หรือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Net Profit Margin สามารถหาได้จากการนำ Net Profit Margin ของช่วงเวลาที่เราสนใจเทียบกับ Net Profit Margin ของช่วงเวลาก่อนหน้านั้น 1 ช่วงเวลา เพื่อจะได้รู้ว่า Net Profit Margin สูงจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากช่วงเวลาก่อนมากน้อยเพียงใด

npm2

T คือ ช่วงเวลาที่เราสนใจ

T-1 คือ ช่วงเวลาก่อนหน้า 1 ช่วงเวลา

ตัวอย่างการคำนวณ  Net Profit Margin  Growth Rate

บริษัท B มียอดขายหรือรายได้ 100,000 บาท และมีกำไรสุทธิ 30,000 บาท ในปี 2563
และ มียอดขายหรือรายได้ 200,000 บาท และมีกำไรสุทธิ 50,000 บาท ในปี 2562

Net Profit Margin Growth Rate = ( (30,000/100,000) x 100) – ((50,000/200,000) x 100) /(50,000/200,000) x 100)

= 30-25/25 = 0.2 หรือ 20%

แสดงว่า บริษัท B มีความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า 20%

วิธีการดูค่าของ Net Profit Margin  Growth Rate

 • Net Profit Margin Growth Rate > 0 แสดงว่า บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นด้วย
 • Net Profit Margin Growth Rate < 0 แสดงว่า บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง ซึ่งอาจหมายถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่แย่ลงด้วย

TIPS : ยิ่งค่า NPM Growth Rate สูง ยิ่งดี แต่มักจะนำไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตามเราควรพิจารณา Net Profit Margin Growth ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี เพื่อจะได้เห็นแนวโน้ม เพราะหากพิจารณาเพียงไม่กี่ปีอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้

วิธีที่ 1 เข้าใช้งานผ่าน TradeMaster บน Mobile

1. ไปที่เมนู Market Info. > Fundamental
2. พิมพ์ค้นหาชื่อหุ้นที่สนใจ
3. เลือกเมนู FIN.SUMMARY
4. เลื่อนลงมาจนเจอหัวข้อ Net Profit Margin

npm3

วิธีที่ 2 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Stock Signals บนหน้า เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

 1. Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกเมนู Stock Signals
 3. เลือกฟังก์ชัน Summary > Net Profit Margin (%)
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา

npm4

สแกนดูค่า Net Profit Margin ได้อย่างไร ?

เด็ดยิ่งกว่า!!! ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถสแกนหาหุ้นอัตโนมัติด้วย Strategy Builder จากการสร้างเงื่อนไขที่คุณสนใจง่ายๆผ่านโปรแกรม Trade Master ดังนี้..

tmmmmmm

 • สร้างเงื่อนไขด้วยเมูด้านซ้ายมือ และเลือกตั้งค่าเงื่อนไข (condition)
 • เมื่อสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ของเราเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฎหุ้นที่เข้าเงื่อนไขจากหน้า Results

รับชมคลิปวิดีโอ ทริปเด็ด ๆ จากกูรูหลักทรัพย์บัวหลวงต่อได้ที่นี่

หากนักลงทุนสนใจศึกษาวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ต่อได้ที่นี่

ลิงก์ด้านใน VI#1

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร 

เปิดบัญชีหุ้น ออนไลน์

 

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่