รู้จัก Net profit คืออะไร และเป็นตัวช่วยที่ใช้บอกความสามารถของบริษัทได้อย่างไร

 
อย่าลืม… กด Subscribe Bualuang Youtube ได้ที่ Bualuang Youtube และกดกระดิ่ง 🔔 เพื่อติดตามความรู้จากทีมงาน แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตของการลงทุนนะคะ

Net profit หรือ กำไรสุทธิ คืออะไร

Net profit หรือ กำไรสุทธิ คือ รายได้สุทธิ ( Net Income ) ช่วยบอกมูลค่าผลการดำเนินงานของบริษัทหลังรวมหรือหักรายการทั้งหมดในงบกำไรขาดทุนเรียบร้อยแล้ว เป็นตัวเลขที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนในการประเมินรายได้ที่เกินรายจ่ายของบริษัท ตัวเลขนี้ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของบริษัทและเป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

กำไรสุทธิ คือ สูตร

 • รายได้รวม (Total Revenue) มาจากผลรวมของ : รายได้ , ดอกเบี้ยรับ , เงินปันผล หรือ รายได้อื่นๆ เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายรวม (Total Expenses) มาจากผลรวมของ : ต้นทุนการขายสินค้าและบริการ , ต้นทุนทางการเงิน หรือ ภาษี เป็นต้น

วิธีการดูค่าของ Net profit

กำไรสุทธิ สามารถดูได้จาก “งบกำไรขาดทุน”

งบ

นักลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ งบกำไรขาดทุน “ ได้ที่ วิเคราะห์หุ้นฉบับมือใหม่ด้วย Fundamental

 • Net Profit > 0 หมายถึง บริษัทมีผลประกอบการเป็นผลกำไร
 • Net Profit < 0 หมายถึง บริษัทมีผลประกอบการเป็นผลขาดทุน

Net Profit เรียกอีกอย่างว่า “บรรทัดล่าง” เนื่องจากปรากฏเป็นบรรทัดสุดท้ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อหักค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย และภาษีทั้งหมดออกจากรายได้แล้ว

Net Profit สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการคำนวณอัตราส่วนต่างๆที่มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานต่างๆเช่นการหาค่า Return on Asset (ROA) , Return on Equity (ROE) , Earning per Share(EPS) หรือ กำไรสะสม เป็นต้น

แล้วอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ คืออะไร ?

อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (Net Profit Growth Rate) คือ การเติบโตของกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถทำกำไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

net pro grow

 •  T คือ ช่วงเวลาที่สนใจ
 • T-1 คือช่วงเวลาก่อนหน้า 1 ช่วงเวลา นิยมใช้เป็นรายไตรมาสหรือรายปี

ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2019 บริษัทมี กำไรสุทธิ 100 บาท ปี 2020 บริษัทมีกำไรสุทธิ 125 บาท

ดังนั้น บริษัทสามารถสร้างผลกำไรเพิ่มมากขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า

วิธีการดูค่าของ Net Profit Growth Rate

 • Net Profit Growth Rate > 0 หมายถึง บริษัทสามารถสร้างผลกำไรเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า
 • Net Profit Growth Rate < 0 หมายถึง บริษัทสามารถสร้างผลกำไรสุทธิลดน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่นหน้า

ในบางปี ยอดขายหรือรายได้ของบริษัทอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่หากบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีก็จะส่งผลให้ Net Profit Growth Rate เพิ่มขึ้นได้

ยกตัวอย่างการใช้ Net profit และ Net Profit Growth Rate จากสถานการณ์จริง

บริษัทยกตัวอย่างเช่น บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ : COM7
ข้อมูล ณ วันที่ 21/8/2564
COM7 อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์

se

 • ปี 2017 Net Profit อยู่ที่ 608.77 ล้านบาท Net Profit Growth Rate อยู่ที่ 49.74 %
 • ปี 2018 Net Profit อยู่ที่ 891.06 ล้านบาท Net Profit Growth Rate อยู่ที่ 46.37 %
 • ปี 2019 Net Profit อยู่ที่ 1,216.32 ล้านบาท Net Profit Growth Rate อยู่ที่ 36.50 %
 •  ปี 2020 Net Profit อยู่ที่ 1,490.68 ล้านบาท Net Profit Growth Rate อยู่ที่ 22.56 %
 • ปี 2021 Net Profit อยู่ที่ 1152.66 ล้านบาท Net Profit Growth Rate อยู่ที่ 104.96 %

สรุปได้ว่าจากปี 2017 จนถึง ปี 2020  บริษัท COM7 มีกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ Net Profit Growth Rate มีค่าเป็นบวกอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน แม้ว่า Net Profit Growth Rate จะมีค่าลดลงตามลำดับแต่เมื่อมูลค่ากำไรสุทธิยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง อาจจะหมายความได้ว่าบริษัทอยู่ในจุดที่กำลังเติบโตและขยายขนาดธุรกิจเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งเมื่อเทียบ Net Profit Growth Rate ปี2021 ซึ่งเติบโตมาจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า เพิ่มสูงถึง 104.96% ถือได้ว่าบริษัท COM7 มีการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิได้อย่างรวดเร็ว แต่ กำไรสุทธิ และ Net Profit Growth Rate เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เราต้องดูอัตราส่วนการเงินอื่นๆเพื่อประกอบตัดสินใจลงทุนด้วย

แล้วเราสามารถดูค่า Net profit และ Net Profit Growth Rate ได้จากที่ไหน ?

วิธีที่ 1 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม TradeMaster

 1. Login เข้าโปรแกรม TradeMaster
 2. เลือกเมนู Market Info
 3. ไปที่ฟังก์ชัน Fundamental > Fin. Chart
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา
 5. สามารถดูค่า Profit and Loss > Net Profit  หรือ Net Profit Growth Rate ของหุ้นตัวที่เลือกได้ด้านล่าง ดังนี้

np tm

วิธีที่ 2 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Stock Signals บนหน้า เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

 1. Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกเมนู Stock Signals
 3. เลือกฟังก์ชัน Summary
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว สามารถดู Net Profit  หรือ Net Profit Growth Rate  ของหุ้นตัวที่เลือกได้ด้านล่าง ดังหน้านี้

ee

วิธีที่ 3 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Aspen for browser

 1. Login เข้าใช้งาน Aspen เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกฟังก์ชัน Fundamental > Financial
 3. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา

as

สแกนหา Net Profit หรือ Net Profit Growth Rate ที่ถูกใจนักลงทุนได้อย่างไร ?

เด็ดยิ่งกว่า!!! ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถสแกนหาหุ้นอัตโนมัติด้วย Strategy Builder จากการสร้างเงื่อนไขที่คุณสนใจง่ายๆผ่านโปรแกรม Trade Master ดังนี้…

npgg

 • สร้างเงื่อนไขด้วยเมูด้านซ้ายมือ และเลือกตั้งค่าเงื่อนไข (condition)
 • เมื่อสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ของเราเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฎหุ้นที่มี Net Profit หรือ Net Profit Growth Rate ที่เข้าเงื่อนไขจากหน้า Results

หากนักลงทุนสนใจศึกษาวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ต่อได้ที่นี่

ลิงก์ด้านใน VI#1

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร 

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่