ส่องที่มาของกำไร…ด้วย Net Profit Margin

ในการคัดเลือกหุ้นเพื่อลงทุน นอกจากเรื่องของความถูกแพง หนี้สินต่างๆ แล้ว อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญไม่แพ้กันนั้นก็คือเรื่อง อัตรากำไร  ที่จะเป็นตัวบอกทั้งความเสี่ยงของบริษัท ความสามารถในการดำเนินงานของผู้บริหาร ทั้งด้านของการเพิ่มยอดขาย การควบคุมต้นทุน และภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อการเติบโตในระยะยาว…

Net Profit Margin หามาจากไหน ?

Net Profit Margin หรือ อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจาก กำไรสุทธิ / ยอดขายสุทธิ เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการ และยังบ่งบอกถึงความสามารถของผู้บริหารในการเพิ่มรายได้ และการควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายของบริษัทอีกด้วย

โดย Net Profit Margin ยิ่งมีค่ามาก ยิ่งดี ซึ่งการที่ค่า Net Profit Margin จะสูงนั้นเกิดขึ้นได้จากการที่กิจการเติบโตจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น (ขายสินค้าได้ปริมาณมากขึ้น หรือ สามารถตั้งค่าราคาขายได้สูงขึ้น) หรือการที่บริษัทสามารถควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายให้ถูกลง

net profit margin

กำไรสุทธิ คำนวณมากจากยอดขาย หักด้วยต้นทุน, ค่าใช้จ่ายต่างๆ และ ภาษี เช่น เราเปิดร้านขายกาแฟ มียอดขายเดือนนี้ 150,000 บาท หักด้วย ต้นทุน เช่น ค่าเมล็ดกาแฟ, ค่าแก้วพลาสติกฯ 60,000 บาท หักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจ้างพนักงาน 40,000 บาท หัก ภาษี 25,000 บาท คงเหลือเป็นกำไรสุทธิ 25,000 บาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 16.66 %

เลือกหุ้นลงทุนด้วย Net Profit Margin

1. ควรมองหาหุ้นที่มีอัตรากำไรเติบโตต่อเนื่อง มีความสม่ำเสมอ ไม่ผันผวน สามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้

x

y-2

2. เปรียบเทียบระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากมีปัจจัย หรือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน

financial-statement

จากตารางจะเห็นได้ว่าบริษัท B มีรายได้มากกว่าบริษัท A แต่เมื่อพิจารณาในแง่ของกำไรแล้วพบว่า บริษัท A มีความสามารถในการควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าบริษัท B ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัท A สูงกว่าบริษัท B นั่นเอง

3. กำไรสุทธิที่โตขึ้น ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไป อาจจะต้องมาพิจารณาดูอีกทีว่าค่าที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น หรือจากต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากๆ แต่ธุรกิจจริงๆไม่ได้ดีขึ้น

5

จะเห็นได้ว่าอัตรากำไรเติบโตขึ้นทุกปี แต่เป็นการเติบโตจากต้นทุนที่ลดลง ขณะเดียวกันยอดขายของกิจการก็ลดลงต่อเนื่องทุกปีเช่นกัน

…ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าดูที่ค่า Net Profit Margin แล้วจะตัดสินใจเลือกซื้อหุ้นได้เลย !! ควรศึกษาอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ ประกอบด้วย เพื่อจะได้ไม่พลาดเลือกหุ้นผิดตัว

สแกนหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) อย่างง่ายด้วยค่า “Net Profit Margin”
จากโปรแกรม Stock Signals 2018

…เพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมยอดนิยม ด้วยความสามารถในการคัดกรองหุ้นตามที่ต้องการ ครอบคลุมทั้งปัจจัยพื้นฐานและกราฟทางเทคนิคแบบเรียลไทม์…

เข้าใช้งานโปรแกรม Stock Signals  คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น