มองหาหุ้นเติบโต…ด้วย “Net Profit Growth”

หลักในการหาหุ้นดีที่นักลงทุนควรให้ความสำคัญนอกจากจะมองหาหุ้น P/E ต่ำตามที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้ อีกคุณสมบัติที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ “บริษัทควรมีกำไรเติบโตสม่ำเสมอ” เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทในระยะยาวและสะท้อนออกมาในรูปส่วนต่างราคาหรือเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เราสามารถพิจารณาว่ากำไรของบริษัทเติบโตหรือไม่ ได้จาก “Net Profit Growth”

Net Profit Growth หาได้จากไหน…

Net Profit Growth หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิสามารถหาได้จากการนำกำไรสุทธิของปีล่าสุดเทียบกับกำไรสุทธิของปีก่อนหน้าเพื่อจะได้รู้ว่ากำไรสุทธิโตกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกำไรสุทธิจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนได้ด้วย เพราะบางครั้งรายได้อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก แต่ถ้าควบคุมต้นทุนได้ดีท้ายที่สุดแล้วกำไรสุทธิก็จะสูงขึ้น ทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

net1

เมื่อได้ค่า Net Profit Growth แล้วก็มักจะนำไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดหรือค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

***ค่าเฉลี่ย SET อยู่ที่ประมาณ 8 – 10% ต่อปี***

หลักในการพิจารณา Net Profit Growth

  1. ควรเลือกลงทุนในบริษัทที่มี Net Profit Growth สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดหรือค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

net3

2. ควรเลือกลงทุนในบริษัทที่มี Net Profit Growth ที่เป็นบวกสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงหุ้นที่กำไรขึ้นๆลงๆ เดี๋ยวกำไร…เดี๋ยวขาดทุน…

net2

3. ควรพิจารณา Net Profit Growth ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี เพื่อจะได้เห็น Trend เพราะหากพิจารณาเพียง 1-2 ปีอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้

สแกนหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) อย่างง่ายด้วย Net Profit Growth จากโปรแกรม Stock Signals 2018 …เพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมยอดนิยม ด้วยความสามารถในการคัดกรองหุ้นตามที่ต้องการ ครอบคลุมทั้งปัจจัยพื้นฐานและกราฟทางเทคนิคแบบเรียลไทม์…

เข้าใช้งานโปนแกรม Stock Signals คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น