วิธียืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) เพื่อเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์รูปแบบใหม่ อนุมัติทันใจ 15 นาที

MicrosoftTeams-image (257)

ทำไมต้องยืนยันตัวตน (NDID)

ตามแนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้าของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเพื่อเพิ่มความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) เพื่อให้คุณมั่นใจในการสมัครบริการออนไลน์กับผู้ให้บริการทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร, การเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์, เปิดบัญชีกองทุน หรือ การซื้อประกัน

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวงต้องทำอย่างไร

Untitled

ขั้นตอนที่ 1 : สมัครบริการยืนยันตัวตน (NDID) ได้ทุกแอปธนาคาร

1. สมัครยืนยันตัวตน ผ่านบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล NDID ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ บนแอป Bualuang mBanking
openacc11
2. สมัครยืนยันตัวตน ผ่านบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล NDID ผ่านธนาคารอื่นๆ เช่น ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์
 • อ่านวิธีการลงทะเบียน ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย บนแอป K PLUS คลิกที่นี่

ndid kplus

 • อ่านวิธีการลงทะเบียน ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ บนแอป SCB EASY  คลิกที่นี่

ndid scb

 • อ่านวิธีการลงทะเบียน ผ่าน ธนาคารกรุงศรี บนแอป KMA คลิกที่นี่
 • อ่านวิธีการลงทะเบียน ผ่าน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บนแอป CIMB TH Digital Banking  คลิกที่นี่
 • อ่านวิธีการลงทะเบียน ผ่าน ธนาคารเกียรตินาคิน บนแอป KKP e-Banking คลิกที่นี่
 • อ่านวิธีการลงทะเบียน ผ่าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บนแอป GHB ALL คลิกที่นี่
3. หากไม่สามารถยืนยันตัวตน ด้วย NDID ได้กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวตนได้ที่ สาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง
ตามวันและเวลาทำการของบริษัท คลิกค้นหาสาขาที่ตั้ง

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ พร้อมเตรียมเอกสารและถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง

หลังจากที่ดำเนินการยืนยันตัวตน (NDID) ในขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว สามารถกรอกข้อมูลเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์คลิก https://www.bualuang.co.th พร้อมอนุมัติ 15 นาที เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.) กรณีสมัครเปิดบัญชีนอกวันและเวลาทำการ บริษัทจะอนุมัติในวัน​ทำการถัดไป

1. กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล เบอร์มือถือ อีเมล (ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน) และ เลขที่บัตรประชาชน จากนั้นคลิก “ส่งข้อมูลสมัคร”

openacc1

2. ตรวจสอบ อีเมล หัวข้อ : แจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง ที่ส่งจาก Bualuang Securities ซึ่งท่านจะได้รับอีเมลในวันที่กรอกข้อมูลสมัครจากหน้าเว็บไซต์ทันที!! จากนั้นกด “กรอกข้อมูลเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มเติม คลิกที่นี่” เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีออนไลน์ตามขั้นตอนต่อไป

openacc2

3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกด “Submit”

openacc3

4. ดำเนินการกรอกข้อมูลออนไลน์ เพื่อเปิดบัญชีหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวง 4 Step ดังนี้

 • Step 1 : Personal Information กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก Save และกด Next

1. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขที่บัตรประชาชน, ที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล
2. สถานภาพการสมรส
3. ที่อยู่ปัจจุบัน
4. อาชีพ / สถานที่ทำงาน เช่น ชื่อสถานที่ทำงาน, ที่อยู่ที่ทำงาน, ตำแหน่ง, รายได้และเอกสารประกอบรายได้
(กรณีนักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้าน ว่างงาน ให้กรอกเป็นที่อยู่ปัจจุบัน)
5. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน) โดยให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ความสัมพันธ์, เบอร์โทรศัพท์
(กรณีนักศึกษา ผู้ติดต่อต้องเป็นบิดาและมารดาเท่านั้น, แม่บ้าน พ่อบ้าน ผู้ติดต่อต้องเป็นคู่สมรสเท่านั้น)
6. การชำระเงินและการรับเงิน การรับเงินปันผล / สิทธิ์อื่นๆที่เป็นตัวเงินจากหลักทรัพย์
(ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร)
7. การขอรับบริการทางอินเทอร์เน็ต

**ข้อควรระวัง**

 • ต้องระบุ Laser ID หลังบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

Openacc4

 • Step 2 : Suitability Test ทำแบบประเมินความเสี่ยง จากนั้นคลิก ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และกด Save และ Next ตามลำดับ

openacc5

 • Step 3 : Attachment อัปโหลดรูปภาพประกอบการเปิดบัญชี

MicrosoftTeams-image (506)
1. รูปหน้าบัตรประชาชน
2. ถ่ายรูปตัวอย่างลายเซ็นของท่านลงบนกระดาษขาว เพื่อใช้ทำธุรกรรมกับหลักทรัพย์บัวหลวง
3. ถ่ายรูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีเลขที่บัญชีธนาคาร และชื่อบนหน้าสมุดบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้สมัครเปิดบัญชี
สมุดบัญชีธนาคารที่ยกเว้น ธนาคารทหารไทย ประเภท No Fix, Saving Care / ไทยพาณิชย์ ประเภท Smart Kid และ ธนาคารกรุงศรี ประเภทบัญชี มีแต่ได้

*กรณีไม่มีสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ : สามารถแนบไฟล์บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่เปิดผ่านออนไลน์ได้ (ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก) เฉพาะธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกร, ธนาคารไทยพาณิยช์ และ ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โดยไฟล์แนบรูปภาพบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่เปิดผ่านออนไลน์มานั้น ต้องมีรายละเอียดข้อมูลชัดเจน ชื่อ นามสกุล และ เลขที่บัญชีธนาคาร

 • Step 4 : Confirmation ยืนยันข้อมูลเปิดบัญชีหุ้นด้วยรหัส OTP จากนั้นคลิกอ่านสัญญา และกดปุ่ม “ส่งข้อมูล”

1. ทำการยืนยันข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
2. ทำการยืนยันข้อมูลประชาชนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ระบุเลข Laser หลังบัตรประชาชน)
3. อ่านสัญญาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขstep4

 • Step 5 : การพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อใช้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

เปิดบัญชีหุ้น

ขั้นตอนที่ 3 : ส่งข้อมูลและรอยืนยันตัวตน

 • สามารถเลือกการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) กับผู้ให้บริการที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้ (อ่านรายละเอียดวิธีการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลได้จากขั้นตอนที่ 1)
 • ติ๊กที่ช่อง “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สมัครใช้บริการ NDID กับผู้ให้บริการยืนยันตัวตนข้างต้นแล้ว”

openacc12

 • ดำเนินการ “ส่งคำขอยืนยันตัวตน”

openacc13

ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันตัวตน NDID ผ่านแอปธนาคาร
 • ยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้

ตามตัวอย่าง : ดำเนินการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงเทพ (ผู้ให้บริการที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้) จากนั้นจะมี popup คำขอยืนยันตัวตน > คลิกที่ “รอดำเนินการ” > คลิก “ดำเนินการ”

openacc22

อนุมัติเปิดบัญชี ภายใน 15 นาที เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.)
กรณีสมัครเปิดบัญชีนอกวันและเวลาทำการ บริษัทจะอนุมัติในวันทำการถัดไป
openacc15
ขั้นตอนที่ 5 : อนุมัติทันใจ…เข้าใช้งานระบบซื้อขายหุ้นออนไลน์ได้ทันที
openacc14

มือใหม่เริ่มต้นลงทุนในหุ้นอย่างไร ?

นักลงทุนมือใหม่!! หลังจากที่เรากรอกข้อมูลเปิดบัญชีหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวงและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนั้นจะได้รับSMS และ อีเมล พร้อมสรุป ขั้นตอนเริ่มต้นการลงทุนในหุ้นง่ายๆ  

 • เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) และตั้งรหัสประจำตัว (PIN) 
 • ติดตั้งโปรแกรมให้พร้อมก่อนลงทุน  
 • วิธการโอนเงินเข้าพอร์ตก่อนซื้อขายหุ้น 
 • สอนส่งคำสั่งซื้อหุ้นง่ายๆ ด้วย Settrade Streaming  
 • มือใหม่!! เริ่มต้นออมหุ้นด้วยกลยุทธ์ DCA และ VA 
 • ช่องทางศึกษาข้อมูลลงทุนเพิ่มเติม  

อ่านรายละเอียเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

Row66

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่