มารู้จักกับดัชนี MSCI

นักลงทุนที่ติดตามข่าวการลงทุนช่วงนี้คงจะได้ยินชื่อดัชนี MSCI มาบ้าง แต่หลายๆท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าดัชนีนี้คืออะไร แล้วสำคัญกับเราอย่างไร…

ดัชนี MSCI คืออะไร ?

ดัชนี MSCI เป็นดัชนีที่บริษัท Morgan Stanley Capital International (MSCI) จัดทำขึ้นเพื่อให้นักลงทุนนำมาเป็นมาตรฐานในการวัดผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะผู้จัดการกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศรวมถึงผู้จัดการกองทุนที่มาลงทุนในประเทศไทยได้ใช้ดัชนี MSCI เพื่อใช้วัดการลงทุนเช่นกัน โดยดัชนี MSCI มีให้เลือกใช้หลายชุดหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย แต่ดัชนีที่หุ้นไทยถูกนำเข้าคำนวณด้วยจะเป็นดัชนี MSCI Global Standard Indexes และดัชนี MSCI Global Small Cap Indexes

เกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นเข้าคำนวณดัชนี

การจัดทำดัชนีของแต่ละประเทศ เช่น ดัชนี MSCI Thailand จะไม่นำมูลค่าของหลักทรัพย์ทุกตัวในตลาดทั้งหมดมาใช้  แต่จะคัดเลือกหลักทรัพย์มามูลค่าประมาณ 85% ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดในประเทศเท่านั้น

etf2

  • หุ้นนั้นต้องมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง ซึ่งสภาพคล่องจะพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นในรอบปีโดยเฉลี่ยเทียบกับมูลค่าตลาดของหุ้นนั้น
  • ต้องมี Free Float ขั้นต่ำ 15%
  • มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) เมื่อคูณด้วย Free Float เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด (แต่ละประเทศจะกำหนดไม่เท่ากัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยหุ้นของบริษัทที่จะเข้าเกณฑ์ต้องมีมูลค่าตลาดขั้นต่ำ 250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สำหรับความหมายของ Free Float ในกรณีของ MSCI จะนับเฉพาะจำนวนหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติสามารถถือครองได้ ซึ่งเรียกว่า Foreign Inclusion Factor (FIF) เช่น หุ้น XYZ ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาด เท่ากับ 10,000 ล้านบาท แต่ถ้าหากหุ้นดังกล่าวมีส่วนที่ชาวต่างชาติสามารถจะถือครองได้เพียง 40% มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นดังกล่าวที่สามารถนำมาคำนวณเป็นมูลค่าตลาดของแต่ละประเทศจะเป็นเพียงแค่ 4,000 ล้านบาทเท่านั้น

ดัชนี MSCI มีประโยชน์อย่างไร ?

  • นำมาใช้อ้างอิงสำหรับกองทุนรวมดัชนีที่มีการลงทุนเลียนแบบดัชนีอ้างอิง (Benchmark) เช่น BMSCITH ซึ่งอ้างอิงกับดัชนี MSCI Thailand
  • ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลการลงทุนของตัวเอง โดยเฉพาะผู้จัดการกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศรวมถึงผู้จัดการกองทุนที่มาลงทุนในประเทศไทย

ปรับรายชื่อหุ้น เข้า-ออก ดัชนี MSCI เมื่อไหร่ ?

ดัชนี MSCI จะมีการปรับเปลี่ยนหุ้นเข้า-ออกปีละ 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะเกิดขึ้นหลังสิ้นไตรมาสไป 1 เดือนครึ่ง ก็คือจะมีการปรับช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคมและพฤศจิกายน

การปรับรายชื่อ เข้า-ออก มีผลอย่างไร?

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบริษัทที่ใช้คำนวณดัชนีจะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศมากเพราะต้องใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการปรับพอร์ตหรือเพิ่มการลงทุนสำหรับกองทุนที่มีนโยบายเลียนแบบดัชนี (Index Fund) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และเพื่อไม่ให้ผลตอบแทนจากกองทุนต่างจากดัชนีอ้างอิงเกินไป ด้วยเหตุนี้นักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์เลือกลงทุนตามหุ้นที่คาดว่าจะถูกนำเข้าคำนวณดัชนี MSCI และหลีกเลี่ยงหุ้นที่คาดว่าจะถูกปลดออกในระยะสั้น เนื่องจากจะมีแรงขายหุ้นออกจากพอร์ตของกองทุนนั่นเอง

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น