หุ้นเล็กใหญ่…ดูได้ด้วย Market Cap.

ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น P/E, P/BV, PEG, ROA, Net Profit Margin, Net Profit Growth และ Revenue Growth ที่เป็นตัวช่วยนักลงทุนในการวิเคราะห์หาหุ้น โดยพิจารณาจากมูลค่าพื้นฐานของกิจการ…วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งอัตราส่วนทางการเงินที่บอกถึง “ขนาดของบริษัท” กันค่ะ

Market Cap. คือ อะไร ?

Market Capitalization หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า Market Cap. คือ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด คํานวณจาก ราคาปิดของหลักทรัพย์ x จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนปัจจุบัน (Listed Shares) เป็นค่าที่บอกมูลค่าตลาดหรือขนาดของบริษัท หุ้นขนาดใหญ่มีความมั่นคง หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมีโอกาสเติบโต

market cap. คือ อะไร

หุ้นที่มี Market Cap. สูง หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคา ก็จะส่งผลกระทบกับตลาดฯ มากกว่าหุ้นที่มี Market Cap. ต่ำๆ จากภาพแสดงสัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่ากลุ่มพลังงาน มี Market Cap. ใหญ่ที่สุดในตลาด คิดเป็นสัดส่วนกว่า 21% รองลงมาคือกลุ่มธนาคาร (Bank) มีสัดส่วน Market Cap. 11%

sector

Large  Cap

 • Market Cap > 50,000 ล้านบาท
 • มักเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ผลกำไรเติบโตสม่ำเสมอ และจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง
 • การเติบโต ค่อยๆเป็นค่อยๆไป เติบโตช้า แต่ต่อเนื่อง
 • มีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน เป็นผู้นำตลาด ราคาหุ้นไม่ผันผวนมากนัก
 • เป็นหุ้นที่คนให้ความสนใจ และนิยมลงทุน ทำให้ค่อนข้างหาหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานค่อนข้างยาก

Mid Cap

 • 10,000 ล้านบาท < Market Cap. < 50,000 ล้านบาท
 • มีโอกาสเติบโต เร็วกว่าหุ้นขนาดใหญ่
 • หุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานมีมากขึ้น ความนิยมลงทุนมีน้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่
 • มีโอกาสถูกควบรวม หรือถูกเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทขนาดใหญ่ได้

Small Cap

 • Market Cap < 10,000 MB
 • บริษัทขนาดเล็ก มีโอกาสในการเติบโตสูงกว่า จากฐานลูกค้าที่ต่ำกว่าบริษัทขนาดใหญ่
 • ความเสี่ยงสูง ราคาหุ้นมีความผันผวนมากกว่า
 • มักมีข่าวสนับสนุนให้ผู้ลงทุนเข้าซื้อ จึงเป็นการซื้อตามข่าว เลือกลงทุนเพื่อเก็งกำไร
 • หุ้นยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก มีโอกาสที่จะเจอหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานได้มากกว่า

 

สแกนหาหุ้นขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคง หรือหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีโอกาสเติบโต ด้วยโปรแกรม Stock Signals 2018

…เพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมยอดนิยม ด้วยความสามารถในการคัดกรองหุ้นตามที่ต้องการ ครอบคลุมทั้งปัจจัยพื้นฐานและกราฟทางเทคนิคแบบเรียลไทม์…

เข้าใช้งานโปรแกรม Stock Signals  คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น