สรุปวิธีจองซื้อหุ้น MAKRO หรือหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) “MAKRO” ผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย และมุ่งสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อ “MAKRO” และ “LOTUS’S” เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ และหุ้นสามัญเดิม ต่อประชาชนทั่วไป

อ่านรายละเอียดหนังสือชี้ชวนคลิกที่นี่

รายละเอียดการ จองซื้อหุ้น MAKRO

จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย: ไม่เกิน 1,430 ล้านหุ้น (กรณีรวม Greenshoe)

ราคาเสนอขาย: 43.50 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาในการเสนอขาย: ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง 9 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น.

ผู้มีสิทธิ จองซื้อหุ้น MAKRO แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

 1. สำหรับผู้ถือหุ้นของ MAKRO, CPALL, CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
 2. สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย หรือนักลงทุนทั่วไป
หมายเหตุ:
 • ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงที่ได้รับสิทธิ จองซื้อได้ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ แอปพลิเคชัน SCB Easy
 • สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย ลำดับในการจองซื้อ และจำนวนใบจอง ไม่ส่งผลต่อการจัดสรร และไม่มีการปิดจองซื้อก่อน โดยจัดสรรด้วยวิธีการ Small-lot First
กรณีที่ 1 วิธีจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นของ MAKRO, CPALL, CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบสิทธิการจองซื้อ และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่
โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XB เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา
 • ผู้ถือหุ้น MAKRO ในอัตราส่วน 10 หุ้น MAKRO ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (10:1)
 • ผู้ถือหุ้น CPALL ในอัตราส่วน 15 หุ้น CPALL ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (15:1)
 • ผู้ถือหุ้น CPF ในอัตราส่วน 70 หุ้น CPF ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (70:1)

ขั้นตอนที่ 2 ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น (Selling Agents) 2 ช่องทางดังนี้

โดยทั้ง 2 ช่องทาง อย่าลืมระบุรับหุ้น MAKRO เข้าบัญชีหุ้นหลักทรัพย์บัวหลวง (หมายเลขสมาชิก 224) และระบุเลขบัญชีหลักทรัพย์ 7 หลักของท่านนะคะ :)

 1. ใช้สิทธิผ่าน แอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และสาขาธนาคารกรุงเทพ อ่านวิธีการเพิ่มเติมคลิก
  จองซื้อหุ้น MAKRO

  • เข้าสู่ระบบ โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ พร้อมระบุรหัสผ่าน
  • เลือกเมนูหลัก “การลงทุน”
  • เลื่อนลงมาด้านล่างเลือกเมนู “การสร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้นกู้”
  • กรอกข้อมูลส่วนตัว และเลือกรับหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ระบุให้ครบทั้ง 7 หลัก
  • เลือกรับข้อมูลการคืนเงิน / รับเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์กับทางธนาคารนั้นๆ
  • จากนั้นทำการตรวจสอบข้อมูล ยืนยัน และทำรายการจองซื้อ
  • การซื้อหุ้น เลือกเมนูหลัก “การลงทุน” > “หลักทรัพย์”
  • เลือก “จองซื้อ” พร้อมเลือกจองซื้อกรณีผู้มีสิทธิจากผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO, CPALL หรือ CPF เลือก “MAKRO-R-ชื่อหุ้นที่ได้รับสิทธิ”

  หมายเหตุ :  สามารถดำเนินการทำประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ได้ผ่านทาง Bualuang iBanking และ Bualuang mBanking ได้ทันที หรือสอบถามโทร. 1333 หรือ  02-645 -5555

 2. ใช้สิทธิผ่าน แอปพลิเคชัน SCB Easy และสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ อ่านวิธีการเพิ่มเติมคลิก

หมายเหตุ: จองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 1 หุ้น โดยผู้จองซื้อสามารถจองน้อยกว่าสิทธิ ตามสิทธิ หรือจองเกินสิทธิได้

กรณีที่ 2 วิธีจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อย หรือนักลงทุนทั่วไป

ผู้ใช้สิทธิแบบผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิเดิม สามารถจองซื้อในส่วนนี้ได้ แต่การจัดสรรจะไม่นำยอดมารวมกัน และไม่นำสิทธิมาคำนวณ

ขั้นตอนที่ 1 สำหรับผู้ไม่มีบัญชีหลักทรัพย์ สามารถเปิดบัญชีหุ้นผ่าน ผ่าน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ทั้งระบบ iOS และ Android อนุมัติทันใจ ภายใน 15 นาที อ่านวิธีการเปิดบัญชีคลิก

เปิดบัญชีหุ้น mbanking 1

ขั้นตอนที่ 2 ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้น MAKRO ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น (Selling Agents) 3 ช่องทางดังนี้

โดยทั้ง 3 ช่องทาง อย่าลืมระบุรับหุ้น MAKRO เข้าบัญชีหุ้นหลักทรัพย์บัวหลวง (หมายเลขสมาชิก 224) และระบุเลขบัญชีหลักทรัพย์ 7 หลักของท่านนะคะ :)

 1. ใช้สิทธิผ่าน แอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และสาขาธนาคารกรุงเทพ อ่านวิธีการเพิ่มเติมคลิก
  จองซื้อหุ้น MAKRO

  • เข้าสู่ระบบ โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ พร้อมระบุรหัสผ่าน
  • เลือกเมนูหลัก “การลงทุน”
  • เลื่อนลงมาด้านล่างเลือกเมนู “การสร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้นกู้”
  • กรอกข้อมูลส่วนตัว และเลือกรับหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ระบุให้ครบทั้ง 7 หลัก กรณีไม่มีบัญชีหลักทรัพย์ อ่านวิธีการเปิดบัญชีคลิก
  • เลือกรับข้อมูลการคืนเงิน / รับเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์กับทางธนาคารนั้นๆ
  • จากนั้นทำการตรวจสอบข้อมูล ยืนยัน และทำรายการจองซื้อ
  • การซื้อหุ้น เลือกเมนูหลัก “การลงทุน” > “หลักทรัพย์”
  • เลือก “จองซื้อ” พร้อมระบุจองซื้อกรณี “MAKRO-SMALL-LOT”

  หมายเหตุ :  สามารถดำเนินการทำประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ได้ผ่านทาง Bualuang iBanking และ Bualuang mBanking ได้ทันที หรือสอบถามโทร. 1333 หรือ  02-645 -5555

 2. ใช้สิทธิผ่าน แอปพลิเคชัน SCB Easy และสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ อ่านวิธีการเพิ่มเติมคลิก
 3. ใช้สิทธิผ่าน แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท อ่านวิธีการเพิ่มเติมคลิก

หมายเหตุ: จองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ไม่จำกัดจำนวนจองซื้อสูงสุด
ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 43.50 บาท โดยจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว

วิธีการจัดสรรหุ้น MAKRO

สำหรับผู้ถือหุ้นของ MAKRO, CPALL, CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร

 • ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรตามสิทธิแน่นอนก่อนทุกราย กรณีจองเกินสิทธิ ส่วนที่เกินสิทธิจะจัดสรร พิจารณาตามสัดส่วนสิทธิที่ได้ในตอนแรก เทียบกับผู้จองซื้อรายอื่นที่ต้องการเกินสิทธิ และผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 43.50 บาท โดยจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย หรือนักลงทุนทั่วไป

 • จัดสรรโดยวิธีการ Small-lot First โดยผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรตามจองซื้อขั้นต่ำก่อนทุกราย 500 หุ้น กรณียังมีหุ้นคงเหลือ รอบถัดไปจะจัดสรรทีละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นที่นำมาจัดสรรจะหมดหรือผู้จองซื้อได้รับหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว ซึ่งหากจำนวนหุ้นไม่เพียงพอต่อการจัดสรรต่อรอบนั้นๆ Settrade จะทำการสุ่มลำดับเฉพาะในรอบนั้นๆ
  **กรณีผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิจองซื้อในส่วนนี้ สิทธิจะไม่นำมารวมคำนวณในส่วนนี้

การประกาศผลจัดสรรหุ้น MAKRO ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com

ที่มา: เว็บไซต์จาก SETTRADE, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์ และทรูมันนี่

คำถามที่พบบ่อย

ข้อที่ 1 กรณีเป็นผู้ถือหุ้นของ MAKRO, CPALL, CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร แต่ถือหุ้นแบบ “NVDR” ใช้สิทธิอย่างไร?

ข้อที่ 2 หากใช้สิทธิกรณีเป็นผู้ถือหุ้นของ MAKRO, CPALL, CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร สามารถจองโดยใช้สิทธิแบบรายย่อยได้อีกหรือไม่?

 • สามารถทำได้ โดยทำการจองแยกกัน

ข้อที่ 3 ขั้นต่ำในการจองซื้อหุ้นเป็นเท่าใด?

 • กรณีเป็นผู้ถือหุ้นของ MAKRO, CPALL, CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร จองขั้นต่ำ 1 หุ้น ทวีคูณครั้งละ 1 หุ้น
 • กรณีผู้ซื้อรายย่อย  จองขั้นต่ำ 500 หุ้น ทวีคูณครั้งละ 100 หุ้น

ข้อที่ 4 กรณีเป็นผู้ถือหุ้นของ MAKRO, CPALL, CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร จองเกินสิทธิได้หรือไม่?

 • จองเกินสิทธิได้ ส่วนที่เกินสิทธิจะจัดสรร พิจารณาตามสัดส่วนสิทธิที่ได้ในตอนแรก เทียบกับผู้จองซื้อรายอื่นที่ต้องการเกินสิทธิ และผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 43.50 บาท โดยจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว

ข้อที่ 5 ต้องการแก้ไขข้อมูลการจองที่ทำรายการไปแล้ว เช่น จองหุ้นเข้าบัญชี 600 แต่ต้องการเปลี่ยนเป็นรับหุ้นเข้าพอร์ต ต้องทำอย่างไร?

 • ติดต่อสาขาธนาคารที่ท่านได้ทำการจอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาขาประสานงานไปยัง helpdesk ของธนาคาร

ข้อที่ 6 กรณีจองเกินสิทธิ หรือจองแล้วได้รับหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จอง จะได้รับเงินคืนอย่างไร?

 • กรณีจองออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่จอง
 • กรณีจองที่สาขาธนาคาร จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุ โดยผู้จองจำเป็นต้องนำสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไปจองด้วย หรือรับเป็นเช็คก็ได้

ข้อที่ 7 หากไม่มีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ หรือไทยพาณิชย์ ต้องทำการจองอย่างไร

 • สามารถจองที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือไทยพาณิชย์ได้ โดยระบุขอรับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารอื่น ๆ กรณีไม่ได้เป็นผู้รับการจัดสรรตามจำนวนที่จองไว้ โดยผู้จองจำเป็นต้องนำสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไปจองด้วย หากไม่มีหน้าสมุดธนาคาร สามารถขอรับเป็นเช็คแทนได้
 • หมายเหตุ: แนะนำเปิดบัญชีออมทรัพย์ e-saving อ่านวิธีเปิดบัญชีคลิก เพื่อจองผ่านระบบออนไลน์แทน เนื่องจากเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการคืนเงินกรณีไม่ได้รับการจัดสรร

Tips : แนะนำเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง ง่ายๆ ไม่ต้องส่งเอกสาร ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ แล้วนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กันนะคะ 😊 ดูวิธีการคลิกที่นี่

เปิดบัญชีหุ้น mbanking bbl

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่