รู้จัก Major shareholder คืออะไร ทำไมถึงสามารถส่งผลต่อทิศทางของบริษัทได้ Bualuang Knowledge Sharing Security check