โอนเงินเข้าพอร์ตด้วยวิธี Bill Payment ผ่าน K-Mobile Banking Plus อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1 : Login เข้าสู่ K-Mobile Banking Plus จากนั้นเลือกเมนู “ธุรกรรม” และเลือก “จ่ายบิล”

k+1

ขั้นตอนที่ 2 : เลือก “อื่นๆ”

k+3(new)

ขั้นตอนที่ 3 : พิมพ์ “98036” จากนั้นกดค้นหา และเลือก “หลักทรัพย์ บัวหลวง”

kbank billpay12

ขั้นตอนที่ 4 : ระบุรายละเอียดการจ่ายบิล

  • เลขที่บัญชี : ระบุเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ 7 หลัก หรือเลขที่บัญชีอนุพันธ์ 6 หลัก
  • เลขที่บัตรประชาชน : กรอกเลขที่บัตรประชาชน
  • ระบุจำนวนเงิน และ คลิก “ต่อไป”

 

kbank billpay11

 

**สำหรับเลขที่บัญชี 7 หลัก ประกอบด้วย username + ประเภทบัญชี**
– บัญชีประเภท Cash Collateral (บัญชี ATS วางหลักประกัน 20%) แทนด้วยเลข 1
– บัญชีประเภท Cash Balance (บัญชีวางหลักประกันเต็มจำนวน) แทนด้วยเลข 2

เช่น หาก username ของท่านคือ 123456
– บัญชีประเภท Cash Collateral เลขที่บัญชี 7 หลักของท่านคือ 1234561
– บัญชีประเภท Cash Balance เลขที่บัญชี 7 หลักของท่านคือ 1234562

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น