วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JASIF

แจ้งสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)” เปิดให้ผู้ถือหน่วยเดิมที่มีหุ้น JASIF ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XB (วันที่ 11 ต.ค. 2562) จองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ที่ราคา 9.00 บาท กำหนดอัตราส่วนใช้สิทธิที่ 2.20 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่ ในช่วงเวลาระยะเวลาจองซื้อ 7 -13 พ.ย. 62

ตรวจสอบสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน JASIF ทำอย่างไร ?

…โดยผู้ลงทุนเดิมสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้น JASIF ได้โดยผ่านหน้าเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เลือกที่เมนู “ตรวจสอบสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน JASIF”

หรือคลิกที่ปุ่ม Jasif จากนั้นระบุเลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง เพื่อตรวจสอบการจองซื้อ

จองซื้อ JASIF ทำอย่างไร ?

ผู้ถือหน่วยเดิมสามารถจองซื้อ JASIF ได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้…

1.) ทำรายการออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสาร ผ่าน www.bualuang.co.th  (เริ่มจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 พ.ย. 62 ภายในเวลา 16.30 น.)

ขั้นตอนที่ 1 : Login เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.bualuang.co.th ระบุ Username และ Password จากนั้นคลิก “เข้าสู่ระบบ”

jas2

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเมนู “E-Service” จากนั้นเลือกเมนูย่อย “E-RO”

Jas1

ขั้นตอนที่ 3 : หากลูกค้ามีสิทธิจองหุ้นเพิ่มทุน จะแสดงหน้าจอดังรูป จากนั้นทำการคลิกที่ใบรายการที่แสดง เพื่อเข้าทำการจองซื้อในขั้นตอนถัดไป

Jas3

ขั้นตอนที่ 4 : ลูกค้าต้องดำเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

 • จำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อ
  • กรณีต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ : สามารถระบุจำนวนหุ้นที่ได้รับสิทธิ รวมกับ จำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อเพิ่มได้เลย
  • กรณีต้องการจองซื้อน้อยกว่าสิทธิ : สามารถระบุจำนวนหุ้นต่ำกว่าสิทธิที่ต้องการได้

จากนั้นเมื่อถึงวันกำหนดชำระค่าจองซื้อ จะดำเนินการตัดเงินเท่ากับจำนวนหุ้นจองซื้อทั้งหมด ที่ราคา 9.00 บาท หากไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่จองเกินสิทธิ ระบบจะดำเนินการคืนเงินตามช่องทางที่เลือกชำระเงินเข้ามา

 • เลือกเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ที่ต้องการนำหุ้นเข้าพอร์ต
 • เลือกวิธีการชำระเงิน
 • ระบุ PIN รหัสประจำตัว 6 หลัก

Jas4

ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการ “ยืนยัน”

Jas5

ขั้นตอนที่ 6 : แสดงผลลัพธ์ยืนยันรายการเรียบร้อยแล้ว

jas6

หากดำเนินการทำรายการผ่านทางออนไลน์ ชำระค่าจองซื้อโดยส่งคำสั่ง ตัดเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS) หรือ ถอนหลักประกันจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รายละเอียดการตัดเงิน 2 รอบ ดังนี้!!

 • รอบการตัดเงินที่ 1 : วันที่ 11 พ.ย. 62  ถอนหลักประกันจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เวลา 9.00 น. / ตัดเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS) เวลา 15.00 น (หมายเหตุ : ต้องเตรียมเงินให้พร้อมภายในวันที่ 8 พ.ย. 62)
 • รอบการตัดเงินที่ 2 : วันที่ 13 พ.ย. 62 ถอนหลักประกันจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เวลา 9.00 น. / ตัดเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS) เวลา 12.00 น

หมายเหตุ : หากตัดเงินจากบัญชีธนาคาร ATS หรือ ถอนหลักประกัน ไม่ผ่านทั้ง 2 รอบ จะต้องดำเนินการโอนเงินแบบ Bill Payment (เอกสารตามแนบ) ภายในวันที่ 13 พ.ย. 62 ก่อน 15.00 น. เท่านั้น…

2.) ยื่นเอกสาร ถึงหลักทรัพย์บัวหลวง (รับเอกสารภายในวันที่ 13 พ.ย. 62 ก่อนเวลา 12.00 น.)

เอกสารประกอบการจองซื้อ

 • ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 • ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หลักฐานการชำระเงิน Bill Payment
 • กรณีเกินสิทธิ แนบหน้า Book bank (BBL, SCB, KBANK, KTB, TMB, BAY, TBANK, CIMBT, UOB)
วิธีชำระค่าจองซื้อผ่าน Bill Payment
 • ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
 • Bill Payment Form (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
  • ระบุ Ref1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หากไม่ทราบเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นติดต่อ SET Contact Center โทร. 02-0099999
  • ระบุ Ref2 : เลขที่บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
 • หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน และเอกสารการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

3.) โทรติดต่อจองซื้อผ่านทางผู้แนะนำการลงทุนของท่าน…คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 พ.ย. 62 ภายในเวลา 16.30 น.

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

19 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

  1. OIC

   หากลูกค้าประสงค์ถอนเงินออกจากพอร์ต สามารถดำเนินการถอนเงินได้ผ่านทาง http://www.bualuang.co.th และ Streaming นะคะ อ่านวิธีการถอนเงินได้ที่
   – วิธีการถอนเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ >> https://goo.gl/A1wbJm
   – วิธีการถอนเงินผ่าน Streaming >> https://goo.gl/gwd9MQ

 1. TOP

  มีเอกสารส่งมา แต่พอเข้า E-RO พบว่าไม่พบข้อมูลหุ้นเพิ่มทุน ครับ

  1. OIC

   หากลูกค้ามีพอร์ตหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวงและมีหุ้น JASIF ในพอร์ตก่อนขึ้นเครื่องหมาย XB (วันที่ 11 ต.ค. 2562) นั้นจะได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน JASIF ผ่านทางออนไลน์ บนเว็ปไซต์ http://www.bualuang.co.th นะคะ ทั้งนี้รบกวนลูกค้าแจ้งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อและช่วยตรวจสอบข้อมูล หากไม่สะดวกสามารถติดต่อมายังฝ่ายบริการลูกค้า BLS Customer Service โทร. 02-618-1111 หรือติดต่อมาได้ที่ http://m.me/bualuangsec นะคะ

  1. OIC

   ถ้าตรงข้อมูลใบจองซื้อเลขที่ในใบจองซื้อนั้น ลูกค้าไม่ต้องระบุข้อมูลนะคะ เนื่องจากจะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ระบุค่ะ

 2. Anonymous

  ถ้าทำผ่านออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารภายหลังใข่ไหมครับ แล้วชำระเงินทาง ATS คือเราต้องใส่เงินไว้ในบัญชีที่เราผูกไว้กับพอร์ตใช่ไหม

  1. OIC

   กรณีทำรายการจองซื้อผ่านทางออนไลน์ ไม่ต้องดำเนินการส่งเอกสารภายหลังนะคะ และหากตัดเงินด้วยวิธี ATS คือการตัดเงินจากบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพอร์ตค่ะ

 3. tattoo

  ถ้าจองเกินสิทธิแล้วขึ้น ยืนยันแล้วผ่านออนไลน์ อันนี้คือได้รับจัดสรรตามที่ระบุไปทั้งหมดใช่มั๊ยครับ

  1. OIC

   กรณีจองซื้อสิทธิระบบจะดำเนินการตัดเงินตามจำนวนหุ้นที่จองทั้งหมดไปก่อนนะคะ และหลังจากสิ้นสุดช่วงระยะเวลาจองซื้อ ภายใน 14 วันลูกค้าสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ http://www.bualuang.co.th และทางตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งไปรษณีย์แจ้งเช่นกันค่ะ

 4. Anonymous

  ไม่มีหุ้นเดิม jasif ในพอร์ต ต้องการซื้อทำอย่างไรคะ

 5. วรพันธุ์

  ถ้าตัดบัญชีจากธนาคาร ATS ต้องยื่นหลักฐานการขำระเงินยังไงครับ

  1. OIC

   ไม่ต้องยื่นหลักฐานการชำระเงิน ระบบจะดำเนินการตัดเงินโดยอัตโนมัติค่ะ

 6. ธีรวัต

  ช่องทางชำระเงิน ที่บอกว่า หักหลักประกัน หมายถึง หักเงินในพอร์ทลงทุน ไช่ไหมครับ

  1. OIC

   หากบัญชีหลักทรัพย์ลูกค้าเป็นประเภทบัญชี Cash Balance นั้นจะขึ้นวิธีการชำระเงิน “ถอนหลักประกันจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์” คือ ตัดเงินจากบัญชีหุ้นค่ะ
   ทั้งนี้ลูกค้าต้องเตรียมเงินให้พร้อมภายในวันที่ 8 พ.ย. 62 เพราะระบบจะตัดเงินออกจากบัญชีหุ้น วันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 9.00 น. ค่ะ

 7. ธเนศ

  จองหุ้นเกินสิทธิ์ แต่ได้ไม่ครบ
  เงินส่วนที่เหลือจากการจอง
  จะโอนกลับเข้าบัญชีวันที่เท่าไหร่ครับ

  1. OIC

   หากเป็นลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง จำนวนเงินส่วนเกินจะคืนกลับเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับทางบัญชีหุ้นที่มีกับหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะ
   หากไม่ได้เป็นลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงจำนวนเงินจะคืนกลับเข้าบัญชีธนาคารที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อค่ะ ทั้งนี้จำนวนเงินจะคืนให้ตั้งแต่วันที่ 19/11/19 นะคะ

แสดงความคิดเห็น