แจ้งรายละเอียด การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ***การส่งคำสั่งผ่านระบบออนไลน์ E-RO

แจ้งรายละเอียด การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ***การส่งคำสั่งผ่านระบบออนไลน์ E-RO

กรณีที่ผู้ใช้สิทธิ JAS-W3 เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง(BLS)
สามารถชำระค่าจองซื้อ โดยส่งคำสั่งตัด ATS หรือ ถอนหลักประกัน จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ส่งคำสั่งผ่านระบบ E-RO วันที่ 18 – 29 มิถุนายน 2563 (สิ้นสุดเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 มิถุนายน 2563)

อัตราการใช้สิทธิ 

      1 Warrant : 1.267 หุ้นสามัญ ที่ราคา 3.392 บาทต่อหุ้น

รายละเอียดการตัด ATS และถอนหลักประกันรอบที่ 1

          ***ตัด ATS และ ถอนหลักประกัน รอบที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ลูกค้าจะต้องเตรียมเงินให้พร้อมภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563
กรณีส่งข้อมูล ผ่านระบบ E-RO เข้ามาในวันที่ 18 – 25 มิถุนายน 2563 ระบบจะดำเนินการตัด ATS และ ถอนหลักประกันในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ : รอบที่ 1 ถอนหลักประกันเวลา 9.00 น./ตัด ATS เวลา 15.00 น.

รายละเอียดการตัด ATS และถอนหลักประกันรอบที่ 2

          ***ตัด ATS และ ถอนหลักประกัน รอบที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ลูกค้าจะต้องเตรียมเงินให้พร้อมภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2563
กรณีส่งข้อมูล ผ่านระบบ E-RO เข้ามาในวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2563 ระบบจะดำเนินการตัด ATS และ ถอนหลักประกันในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ : รอบที่ 2 ถอนหลักประกันเวลา 9.00 น./ตัด ATS เวลา 12.00 น.

ตัวอย่างการทำรายการผ่านระบบ E – RO

1

2

หลังจาก Step 1 ให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ Step 2 และถ้าข้อมูลเรียบร้อยจะขึ้นการทำรายการเรียบร้อบที่ Step 3 

3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel :(02) 618-1111

          

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น