Bualuang iPoints แต้มสะสมจากการลงทุน แลกซื้อกองทุนรวม LTF และ RMF ได้เพียบ!!

“ได้ทั้งออม ได้ทั้งลดภาษี” สิทธิประโยชน์จาก Bualuang iPoints

ที่ให้คุณแลกซื้อกองทุน LTF และ RMF ได้แล้ววันนี้ !!

ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 1. ตรวจสอบแต้มสะสม Bualuang iPoints
 2. เลือกกองทุนรวมประเภท LTF & RMF ที่สนใจ
 3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
 4. ส่งเอกสารผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อดำเนินการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการลูกค้า 02-618-1111

แต้มสะสม Bualuang iPoints  มาจากไหน ตรวจสอบได้อย่าง ?

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง

 • สะสมแต้มจากทุกประเภทบัญชีและทุกช่องทางการซื้อขาย
 • ค่าธรรมเนียมซื้อขายทุก 25 บาทรับแต้มสะสม 1 แต้ม
 • แต้มสะสมไม่มีวันหมดอายุ
 • เอกสิทธิ์เหนือระดับ Bualuang iPoints Premier เมื่อคงแต้มสะสมไม่ต่ำกว่า 10,000 แต้ม

วิธีตรวจสอบแต้มสะสม Bualuang iPoints และการแลกของรางวัลอื่นๆ คลิกที่นี่

แต้มสะสม Bualuang iPoints แลกซื้อกองทุนอะไรได้บ้าง ?

สามารถใช้แลกซื้อ กองทุนรวมของ บลจ.บัวหลวง ประเภท LTF  และ RMF ได้ดังนี้

กองทุน LTF  เน้นสร้างผลงานเพื่อตอบแทนที่ดีในรยะยาว

 • กองทุน BLTF75
  กองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
 • กองทุน BLTF
  กองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาว

กองทุน RMF ทางเลือกหลากหลายตามความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องการ

 • กองทุน BFRMF
  บัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • กองทุน IN-RMF
  กองทุนบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
 • องทุน BSIRIRMF
  กองทุนบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
 • กองทุน BFLRMF
  กองทุนบัวหลวงเฟล็กวิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
 • กองทุน BBASICRMF
  กองทุนบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • กองทุน B-SM-RMF
  กองทุน Small – Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ

ศึกษารายละเอียดข้อมูลกองทุนที่ท่านสนใจได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกองทุนบัวหลวง www.bblam.co.th หรือ คลิกที่นี่

ต้องการใช้แต้มสะสม Bualuang iPoints
แลกซื้อกองทุน LTF และ RMF ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนแล้วส่งเอกสารเข้ามาดำเนินการผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02 618 1111  โดยเอกสารที่ต้องนำส่ง มีดังนี้

 1. แบบฟอร์มแลกซื้อกองทุนในรายการ Bualuang iPoints  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
 2. เอกสารเปิดบัญชีต้องใช้ชุดเปิดบัญชีของ Fundconnext (ต้องการกรอกเปิดบัญชี คลิก)
 3.  หลักฐานส่วนตัวลูกค้า
  3.1 สำเนาบัตรประชาชน  2  ชุด  รับรองสำเนา “เพื่อเปิดบัญชีกองทุน” และอีก 1 ชุด รับรองสำเนา “เพื่อใช้สิทธิแลกแต้ม  Bualuang iPoints”
  3.2 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง “เพื่อเปิดบัญชีกองทุน”

** หากท่านประสงค์รับใบแทนเอกสารกองทุน RMF / LTF เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการยื่นภาษีปี 2562

กรุณาส่งแบบฟอร์มแลกซื้อกองทุนในรายการ Bualuang iPoints เข้ามาดำเนินการภายในวันที่ 20 ธ.ค. 63 นะคะ**

เงื่อนไขในการแลกซื้อกองทุน มีอะไรบ้าง ?

 • แลกซื้อขั้นต่ำกองทุนละ 5,000 บาท โดยใช้แต้ม iPoints Premier  จำนวน 12,500 แต้ม สามารถเพิ่มมูลค่าครั้งละ 1,000 บาท โดยใช้แต้ม iPoints Premier จำนวน 2,500 แต้ม

ส่งแบบฟอร์มแลกซื้อกองทุนและเอกสารเปิดบัญชีกองทุน  ได้ผ่านช่องทางใด ?

 • ทางแฟกซ์ที่หมายเลข 02 618 1049 เข้ามาดำเนินการก่อน จากนั้นส่งเอกสารตัวจริงเข้ามาดำเนินการ
 • ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ถึงเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านโดยตรง รายละเอียดที่อยู่การจัดส่ง คลิกที่นี่ 
 • หรือส่งถึง...ฝ่ายบริการลูกค้า ( แลกซื้อกองทุนรวมจาก Bualuang iPoints ) บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง (ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02 618 1111

ลงทุนผ่านหลักทรัพย์บัวหลวง ไม่ว่าจะลงทุนในหุ้น หรือ กองทุนรวม ก็สามารถเช็คพอร์ตการลงทุนได้ง่ายๆ ในที่เดียว ผ่านเมนู รวมพอร์ตการลงทุน (Consolidated Portfolio Report) ได้เลย!!

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น