ติดตั้งโปรแกรม Aspen for Browser บน Windows

คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน Aspen for Browser

  • คอมพิวเตอร์ Pentium 4, 2GHz CPU
  • 512 MB RAM หรือสูงกว่า
  • Windows 
  • All Browser ( IE , Google Chrome , Mozilla Firefox )

วิธีเข้าใช้งานและติดตั้งโปรแกรม Aspen for Browser

1. Log in เข้าสู่ www.bualuang.co.th โดยระบุ username 6 หลัก และ password ของท่าน

Picture1

 

2. คลิกที่ “Aspen” ตรงแถบเมนูด้านบน (ตามลูกศร)

a1

 

3. ระบบจะแสดงหน้าต่างดังรูป คลิก “DOWNLOAD”

a2

 

4. คลิก “Run” เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม Aspen for Browser

a3

 

5. คลิก “Next”

a4

 

6. ปิด Google Chrome ทุกหน้าต่างที่เปิดใช้งานอยู่  และทำการเปิด Aspen for Browser อีกครั้ง จากนั้นคลิก “START”

a5

 

7. จะปรากฏหน้าจอโปรแกรม Aspen ดังรูป

aspen

 

กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Silverlight และพบว่าไม่สามารถเข้าใช้งาน Aspen ได้ 

  1. ค้นหาคำว่า Silverlight ใน Google จากนั้นคลิกเลือก “Microsoft Silverlight”

a6

2. คลิกเลือก “Download Now”

a7

3. คลิกเลือก “Install for Windows หรือ Install for Macintosh” (ตามระบบปฎิบัติการที่ท่านใช้งานอยู่)

a8

4. คลิกเลือก “Install now”

a9

5. จากนั้นปิดโปรแกรม Aspen และเปิดโปรแกรม Aspen ใหม่อีกครั้ง

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

6 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น