ข้อควรรู้ก่อนลงทุน DR “E1VFVN3001”

wdwefrArtboard 2@100x-8

 “การลงทุนใน DR เสมือนถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ”

มาทำความรู้จักผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นนวัตกรรมการเงินที่นำ ETF ของเวียดนาม มาให้นักลงทุนได้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรา เพื่อให้นักลงทุนของไทยสามารถลงทุนใน ETF ต่างประเทศได้อย่างสะดวกสบาย

1. ทำความรู้จัก DR “E1VFVN3001”

DR “E1VFVN3001”  คือ DR ตัวแรกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย เสมือนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยทั่วไป โดย E1VFVN3001 มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นกองทุน ETF ของเวียดนาม (E1VFVN30)

2. รู้จักหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของ DR E1VFVN3001

หลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของ DR E1VFVN3001 คือ E1VFVN30 คือ ซึ่งเป็น ETF ที่ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี VN30 โดยดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบไปด้วยหุ้น 30 ตัวของเวียดนามที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูง ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด และได้รับความนิยมสูงสุด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์

ks04

 

3. รู้ว่า DR E1VFVN3001 เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปสู่ตลาดหุ้นเวียดนาม ที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนผ่าน ETF ซึ่งถือตะกร้าหุ้นชั้นนำ ขนาดใหญ่
 • ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมากกว่าการลงทุนตรงในประเทศเวียดนามด้วยตนเอง
 • นักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงจากเครดิตของผู้ออก DR
 • DR เหมาะกับการลงทุน และซื้อขายเปลี่ยนมือได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่แนะนำ ให้ลงทุนเพื่อจะไถ่ถอนเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพราะจะยุ่งยากและอาจมีค่าใช้จ่าย

4. รู้ความเสี่ยงหลักๆของ DR E1VFVN3001

 • ความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของราคา
 • ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออก
 • สภาพคล่องการซื้อขาย

 

5. รู้ความแตกต่างระหว่าง DR vs. การลงทุนโดยตรงต่างประเทศ

ks05

6. รู้ความแตกต่างระหว่าง DR vs. กองทุนรวมเวียดนามทั่วไป

ks06

 

7. ซื้อขายง่าย ผ่านระบบซื้อขายหุ้นทั่วไปที่ท่านใช้บริการอยู่ เช่น ซื้อขายผ่านระบบ Streaming

 • ลงชื่อเข้าสู่ระบบซื้อขายหุ้นของท่าน
 • ค้นหาชื่อ DR ” E1VFVN3001″ 

3

9

8. DR “E1VFVN3001” มีปันผลไหม ?

 • การจ่ายปันผลของ DR ขึ้นกับนโยบายของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือ E1VFVN30 ETF ซึ่งเป็นไปตามมติการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี (ที่ผ่านมาไม่เคยมีการจ่ายเงินปันผล)

9. ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ หรือ E1VFVN30 ETF คือใคร ?

 • ผู้ออก E1VFVN30 ETF คือ VietFund Management (VFM) ซึ่งเป็นหนึ่งใน บลจ. ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://vfm.com.vn/en/

10. หลักทรัพย์อ้างอิง E1VFVN30 ETF ใครเป็นผู้เก็บหลักทรัพย์ และเอาไว้ที่ไหน ?

 • ณ ปัจจุบัน ผู้เก็บหลักทรัพย์ต่างประเทศคือ VNDirect Securities Joint Stock Company โดย VNDirect ได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้ที่ Vietnam Securities Depository (VSD) ซึ่งเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนาม

11.  หากผู้รับฝากทรัพย์สินล้มละลาย บริษัทจะทำอย่างไร ?

 • บริษัทจะพิจารณาหาผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศรายใหม่เพื่อฝากหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือส่งหลักทรัพย์ต่างประเทศคืนให้กับผู้ถือ DR

12. อ่านหนังสือชี้ชวน หรือสัญญาหนังสือรับฝากได้ที่ไหน ?

 • สามารถศึกษาขัอมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่

ขั้นตอนง่ายๆ แค่นี้ ท่านก็สามารถเริ่มต้นซื้อขาย DR “E1VFVN3001” ได้อย่างง่ายดาย

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น