มาทำความรู้จักดัชนี SET และอุตสาหกรรม พร้อมดูกราฟดัชนี SET ผ่าน Trade Master

ดัชนี คืออะไร ?

เป็นกราฟดัชนีที่สะท้อน การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดในกลุ่มนั้นๆ (Composite Index) มีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้

1. ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) 

  • SET  ดัชนีราคาหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • SET100 ดัชนีราคาหุ้นของหุ้นสามัญ 100 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ
  • SET50 ดัชนีราคาหุ้นของหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ
  • SETCLMV ดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) 
  • SETHD ดัชนี SET High Dividend 30 Index ของกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง
  • SETTHSI ดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
  • SETWB ดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์ 30 หลักทรัพย์ใน 7 หมวดธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ ซึ่งการเติบโตของธุรกิจมีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
  • sSET ดัชนีราคาหุ้นของหุ้นสามัญซึ่งอยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 ที่มีอยู่เดิม กลุ่มหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอและมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่กำหน
  • mai ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทั้งหมด

2. ดัชนีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index) ดัชนีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน

3. ดัชนีราคารายหมวดธุรกิจ (Sector Index) ดัชนีราคาหมวดธุรกิจเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐาน (Fundamental) เดียวกัน

indus&sector

ที่มา : www.set.or.th

ดูกราฟดัชนี SET ผ่าน Trade Master ได้อย่างไร ?

เราสามารถดูกราฟดัชนีทั้งหมดผ่านโปรแกรม Trade Master กันได้นะ!!

โดยเข้าไปที่เมนู Chart แล้วเลือก Category เป็น Index หรือจะพิมพ์ชื่อ .ดัชนี เพื่อค้นหา ตามตัวอย่างในคลิปกันได้เลย

สนใจแอปเทรดหุ้นใหม่ล่าสุด ติดตามอ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ติดตามรายการความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น