รู้จัก งบกำไรขาดทุน คืออะไร และสะท้อนถึงประสิทธิภาพของบริษัทได้อย่างไร

Income statement คืออะไร

Income statement คือ งบกำไรขาดทุน เป็นหนึ่งในงบการเงินที่รายงานเกี่ยวกับรายได้, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุนในแต่ละรอบบัญชี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทนั้น อีกทั้งยังสามารถนำมาคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตได้อีกด้วย

i

 • รายได้รวม (Total Revenue) มาจากผลรวมของ : รายได้ , ดอกเบี้ยรับ , เงินปันผล หรือ รายได้อื่นๆ เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายรวม (Total Expenses) มาจากผลรวมของ : ต้นทุนการขายสินค้าและบริการ , ต้นทุนทางการเงิน หรือ ภาษี เป็นต้น

ตัวอย่างการคำนวณ  Income statement  

รูป income statement1

หมายเหตุ : กำไรอีกตัวที่พบเจอได้บ่อย คือ EBITDA เป็นกำไรที่มาจากการดำเนินงานแต่รวมค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายเข้าไปด้วย คิดมาจาก EBIT + ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย

 • รายได้จากการขายและบริการ (Sale) คือ รายได้หลักของธุรกิจ หรือที่เรียกว่ารายได้ที่มาจากการดำเนินงาน
 • รายได้อื่นๆ (Other Revenue) คือ รายได้ที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน เช่น ดอกเบี้ยจากเงินทุนในธนาคาร, รายได้จากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น
 • ต้นทุนการขาย (Cost of goods sold) คือ ราคาต้นทุนของสินค้า
 • ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขายสินค้า เช่น ค่าโฆษณา, ค่าขนส่ง, เงินเดือนของพนักงาน เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses) คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหาร เช่น เงินเดือนพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย, ค่าเช่าสำนักงาน เป็นต้น
 • กำไรขั้นต้น (Gross profit) คือ กำไรที่มาจากยอดขายหักลบกับต้นทุนขาย หรือเป็นส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขาย
 • กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) คือ กำไรที่มาจากการดำเนินงาน
 • กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ (EBT) คือ กำไรที่มาจากการดำเนินงานที่หักค่าใช้จ่ายทางการเงินออกแล้ว
 • กำไรสุทธิ (Net income) คือ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว

Income statement หาได้ ดังนี้

รายได้จากการขายและบริการ – ต้นทุนการขาย = กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น + รายได้อื่นๆ – ค่าใช้จ่ายในการขาย – ค่าใช้จ่ายในการบริหาร = EBIT

EBIT– ค่าใช้จ่ายทางการเงิน = EBT

EBT – ค่าใช้จ่ายภาษี = กำไรสุทธิ

วิธีการดูค่าของ Income statement

 • รายได้ > ค่าใช้จ่าย หมายความว่าทางบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้ มีกำไรสุทธิ
 • รายได้ < ค่าใช้จ่าย  หมายความว่าทางบริษัทขาดทุน และไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ให้ผู้ถือหุ้นได้ ขาดทุนสุทธิ

TIPS : บริษัทควรมีกำไรสุทธิเติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบริษัท

ยกตัวอย่างการใช้ income statement อย่างง่าย

Income statement ปี 2018 ของบริษัท A

รูป income statement2

สรุปได้ว่า บริษัท A มีกำไรสุทธิ 1,064,000 บาท และมีกำไรต่อหุ้นมีค่า 10.64 บาท ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์เทียบกับกำไรในปีก่อนว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นหรือขาดทุน ดังนั้น income statement จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับนักลงทุนที่จะคาดการณ์ผลตอบแทน อีกทั้งบริษัทยังสามารถนำไปวางแผนการดำเนินงานในอนาคตได้

แล้วเราสามารถดูค่า income statement  ได้จากที่ไหน?

วิธีที่ 1 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม TradeMaster

 1. Login เข้าโปรแกรม TradeMaster
 2. เลือกเมนู Market Info
 3. ไปที่ฟังก์ชัน Fundamental
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา

tmmm

วิธีที่ 2 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Stock Signals บนหน้า เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

 1. Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกเมนู Stock Signals
 3. เลือกฟังก์ชัน Summary
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา

Stock Signals

วิธีที่ 3 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Aspen for browser

 1. Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกเมนู Aspen
 3. เลือกฟังก์ชัน Fundamental > Financial
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา

inc

สแกนดูค่า income statement ได้อย่างไร ?

เด็ดยิ่งกว่า!!! ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถสแกนหาหุ้นอัตโนมัติด้วย Strategy Builder จากการสร้างเงื่อนไขที่คุณสนใจง่ายๆผ่านโปรแกรม Trade Master ดังนี้..

1111111

 • สร้างเงื่อนไขด้วยเมูด้านซ้ายมือ และเลือกตั้งค่าเงื่อนไข (condition)
 • เมื่อสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ของเราเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฎหุ้นที่เข้าเงื่อนไขจากหน้า Results

หากนักลงทุนสนใจศึกษาวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ต่อได้ที่นี่

ลิงก์ด้านใน VI#1

รับชมคลิปวิดีโอ ทริปเด็ด ๆ จากกูรูหลักทรัพย์บัวหลวงต่อได้ที่นี่

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร 

เปิดบัญชีหุ้น ออนไลน์

 

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่