เฟ้นวิธีปั้นพอร์ตด้วย DW01 ซีรีส์ X Bualuang Knowledge Sharing Security check