RMF แบบไหนเหมาะกับคุณ !?

RMF คืออะไร ?

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมที่ภาครัฐส่งเสริมให้มีการออมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการใช้จ่ายยามเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

RMF เหมาะกับใคร ?

  • ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณมารองรับ
  • ผู้ที่มีสวัสดิการแล้วแต่ต้องการออมเพิ่ม
  • ผู้ที่มีรายได้ต้องเสียภาษี

คนส่วนใหญ่มอง RMF เป็นเรื่องไกลตัว…

RMFเพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังมองว่า RMF คือเรื่องของคนแก่ใกล้เกษียณ และมีความคิดผิดๆ ว่า RMF คือ ภาระถ้าเริ่มซื้อตอนอายุน้อยๆ ต้องซื้อต่อไปอีกนานทีเดียว วันนี้จึงขอนำสถิติแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุจากปัจจุบัน ถึงปี 2583 มาให้ดูกัน!! จะเห็นได้ว่าจำนวนวัยผู้สูงอายุ 60  ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นหมายถึงว่าการวางแผนเกษียณ นั้นสำคัญมาก!!

นโยบายการลงทุนใน RMF เป็นอย่างไร ? 

RMF1

มีนโยบายการลงทุนหลากหลาย
(ไม่จ่ายเงินปันผล)

RMF2

ความเสี่ยงต่ำ – สูง

RMF3.

ถือมากกว่า 5 ปี (นับวันชนวัน)
ถือจนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์

RMF4

ลงทุนต่อเนื่องทุกปี (เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี)
ลงทุนขั้นต่ำ 3% ของเงินได้แต่ละปี หรือ 5,000 บาท 
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

RMF5

ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ต่อปี
รวม
กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข.
ประกัน
ชีวิตแบบบำนาญแล้ว ไม่เกิน 500,000 บาท

หลักในการเลือกลงทุนด้วย RMF ต้องดูอะไรบ้าง ?

1. เลือก บลจ. และประเภทของกองทุน RMF ต้องเลือกประเภทของกองทุนให้เหมาะกับสไตล์การลงทุนของตนเอง และคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อาทิเช่น กองทุนตราสารหนี้, กองทุนตราสารทุน, กองทุนลงทุนในต่างประเทศ และกองทุนแบบผสม

2. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หากเริ่มลงทุนใน RMF ตั้งแต่วัยทำงานก็สามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูง (Aggressive Portfolio) โดยอาจแบ่งสัดส่วนในการลงทุนเป็น หุ้น 70% ตราสารหนี้ 20% เงินสด 10% หรือตัดสินใจออม RMF ช่วงวัยกลางคน ต้องเลือกความเสี่ยงน้อยถึงปานกลาง (Moderate Portfolio) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น 50% ตราสารหนี้ 30% และเงินสด หรือมาเริ่มออมใกล้ๆ เกษียณ ไม่สามารถที่จะเสี่ยงได้เลย อาจลงทุนในตราสารหนี้ 40% หุ้น 30% และเงินสด 30%

3. พิจารณาผลดำเนินการย้อนหลังของกองทุนย้อนหลังหรืออาจเทียบกับ SET Index และเราไม่ควรตัดสินใจซื้อกองทุน RMF เพราะความหวือหวาผลตอบแทนของกองทุนนั้นๆ เพียงปีเดียว แต่ควรจะดูผลตอบแทนสม่ำเสมอระยะยาว 3-5 ปีขึ้นไป โดยอาจเปรียบเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกันหรืออาจเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนกับ SET Index เน้นความปลอดภัย สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ

4. ค่าธรรมเนียมเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม บางคนอ่านเข้าใจผิดว่ากองทุนไหนที่มีค่าธรรมเนียมสูง ผลตอบแทนต้องสูงตามไปด้วย เรื่องนี้ไม่จริงเสมอไป เพราะค่าธรรมเนียมเป็นตัวที่จะทำให้ผลตอบแทนที่เราได้นั้นลดลง เพราะค่าธรรมเนียมคือค่าคงที่ แต่ผลตอบแทนนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เราได้แยกประเภทกองทุน RMF ที่น่าสนใจ พร้อมคัดกองเด่น ผลงานดีติดอันดับ!! มาเสิร์ฟถึงที่จะเข้มข้นขนาดไหน…อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ซื้อขายกองทุนออนไลน์ กับ หลักทรัพย์…ดีอย่างไร ?

บัวหลวงเราเป็นตัวแทนขายกองทุนทั้งหมด 19 บลจ. โดย ปัจจุบันมี บลจ. ที่เข้าร่วมใน BLS FundConnext ทั้งหมด 16 บลจ. ซื้อขายออนไลน์ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fund และอีก 3 บลจ. สามารถซื้อขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อขาย

Fund

  • กระจายความเสี่ยงได้หลากหลายกองทุนและประเภทของสินทรัพย์
  • มีผู้แนะนำการลงทุนและทีมงานมืออาชีพ
  • รายงานผลการลงทุนแบบวันต่อวัน ผ่าน Consolidate Portfolio Report
  • บริการเสริมพิเศษ มีแผนการจัดพอร์ต การลงทุนให้เลือก


Tips : หากผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF จะเป็นอย่างไร ?

  • กรณีลงทุนน้อยกว่า 5 ปี และผิดเงื่อนไข  คืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นในช่วง 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง และกำไรที่ได้จากการขายคืน จะต้องนำไปรวมเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายเบื้องต้น 3%
  • กรณีลงทุนมากกว่า 5 ปี และขายคืนก่อนอายุ 55 ปี คืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นในช่วง 5 ปีปฏิทินย้อนหลัง และกำไรที่ได้จากการขายคืน ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมเสียภาษี…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ BLS Customer Service

โทร. 02-618-1111

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook youtube twitter

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น