LTF แบบไหนเหมาะกับคุณ ?

LTF (Long Term Equity Fundคืออะไร ?

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีการลงทุนในหุ้นระยะยาว เพื่อช่วยให้ตลาดทุนมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายกำหนด

LTF เหมาะกับใคร ?

  • ผู้ที่มีรายได้ต้องเสียภาษี
  • ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้

นโยบายการลงทุนใน LTF เป็นอย่างไร ? 

LTF1

ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
และอีก 35% ลงทุนในตราสารอื่นๆ เช่น ตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล ทองคำ เป็นต้น ซึ่งมีทั้งกองที่จ่ายและไม่จ่ายปันผล

โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี...LTF แบบไหนเหมาะกับคุณ !?
ความเสี่ยงสูง (ลงทุนในหุ้น)

โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี...LTF แบบไหนเหมาะกับคุณ !?
ถือมากกว่า 7 ปีปฎิทินขึ้นไป ถึงสามารถขายคืนได้

โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี...LTF แบบไหนเหมาะกับคุณ !?

ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี
ซื้อปีไหน…ลดหย่อนปีนั้น

โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี...LTF แบบไหนเหมาะกับคุณ !?

ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ทั้งปี
หรือ ไม่เกิน 500
,000 บาท

หลักในการเลือกลงทุนด้วย LTF ต้องดูอะไรบ้าง ?

1. เลือก บลจ. และนโยบายการลงทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะกำกับดูแล บลจ.ต่างๆ เริ่มตั้งแต่การออกใบอนุญาต, เสนอขายกองทุนใหม่, การจัดการ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญและความเสี่ยงให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างครบถ้วน นักลงทุนหายห่วงเรื่องความโปร่งใส แล้วกองทุน LTF ก็จะมีนโยบายการลงทุนเหมือนกันทั้งหมด คือ การลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล ทองคำ เป็นต้น แต่เรายังคงจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดการลงทุนว่า ลงทุนในหุ้นใหญ่ หุ้นเล็ก, ลงทุนในกลุ่มอุสาหกรรมใด

2. ระดับความเสี่ยง เนื่องจากการลงทุนใน LTF ที่เน้นการลงทุนในหุ้นเป็หลักจึงทำให้ความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ทั้งนี้ LTF เป็นการลงทุนระยะยาว 7 ปีขึ้นไป

3. พิจารณาผลดำเนินการย้อนหลังของกองทุนย้อนหลังหรืออาจเทียบกับ SET Index และเราไม่ควรตัดสินใจซื้อกองทุน LTF เพราะความหวือหวาผลตอบแทนของกองทุนนั้นๆ เพียงปีเดียว แต่ควรจะดูผลตอบแทนสม่ำเสมอระยะยาว 3-5 ปีขึ้นไป โดยอาจเปรียบเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกันหรืออาจเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนกับ SET Index เน้นความปลอดภัย สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ

4. ค่าธรรมเนียม เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม บางคนอ่านเข้าใจผิดว่ากองทุนไหนที่มีค่าธรรมเนียมสูง ผลตอบแทนต้องสูงตามไปด้วย เรื่องนี้ไม่จริงเสมอไป เพราะค่าธรรมเนียมเป็นตัวที่จะทำให้ผลตอบแทนที่เราได้นั้นลดลง เพราะค่าธรรมเนียมคือค่าคงที่ แต่ผลตอบแทนนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เตรียมพร้อมก่อนสิ้นปี…โค้งสุดท้าย!! กับกองทุน LTF เราได้แยกประเภทกองทุน LTF ที่น่าสนใจ พร้อมคัดกองเด่น ผลงานดีติดอันดับ!! มาเสิร์ฟถึงที่จะเข้มข้นขนาดไหน…อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ซื้อขายกองทุนออนไลน์ กับ หลักทรัพย์…ดีอย่างไร ?

บัวหลวงเราเป็นตัวแทนขายกองทุนทั้งหมด 19 บลจ. โดย ปัจจุบันมี บลจ. ที่เข้าร่วมใน BLS FundConnext ทั้งหมด 16 บลจ. ซื้อขายออนไลน์ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fund และอีก 3 บลจ. สามารถซื้อขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อขาย

Fund

  • กระจายความเสี่ยงได้หลากหลายกองทุนและประเภทของสินทรัพย์
  • มีผู้แนะนำการลงทุนและทีมงานมืออาชีพ
  • รายงานผลการลงทุนแบบวันต่อวัน ผ่าน Consolidate Portfolio Report
  • บริการเสริมพิเศษ มีแผนการจัดพอร์ต การลงทุนให้เลือก


Tips : หากผิดเงื่อนไขการลงทุน LTF จะเป็นอย่างไร ?

  • หากลงทุนไม่ถึง 7 ปีปฏิทิน (ยกเว้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิต) กำไรที่ได้จากการขายคืน จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายเบื้องต้น 3% และคืนเงินภาษีที่เคยได้รับยกเว้นทั้งหมดทันทีที่ผิดเงื่อนไข และจ่ายเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้น โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่เดือน เม.ย. ของปีที่ยื่นขอลดหย่อนภาษี จนถึงเดือนที่มีการยื่นคืนภาษี (ขายคืนหน่วยลงทุน)
  • หากซื้อกองทุน LTF เกินเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด กำไรจากการขายคืนในส่วนที่เกิน จะต้องนำไปรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ BLS Customer Service

โทร. 02-618-1111

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook youtube twitter

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

2 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น