การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GPSC

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GPSC เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ :  30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นเดิม : 0.8819 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 56 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

 • ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • หลักฐานการชำระเงิน Bill Payment  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีจองเกินสิทธิ) เฉพาะ BBL, TMB, UOB, SCB, KBANK, KTB, TBANK, BAY, KK

กรณีถือหุ้น GPSC

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดย Bill-Payment
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ สามารถซื้อก่อนระยะเวลาการจองได้
นำเช็คไปฝากเข้าระบบ Bill Payment ที่ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เท่านั้น

หากเป็นเช็คบุคคล จะต้องลงวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562


กรณีถือหุ้น GPSC – R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดย Bill-Payment ตามไฟล์แนบเท่านั้น
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
นำเช็คไปฝากเข้าระบบ Bill Payment ที่ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เท่านั้น และจะต้องลงวันที่ 30 กันยายน 2562

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 30 กันยายน 2562


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติกา่ร ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ
Email : +OpsIBK@phatrasecurities.com

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

4 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. sanya

  ขอบคุณ การแนะนำที่ดีของ เจ้าหน้าที่บัวหลวงครับ

 2. Anonymous

  มี 1000 หุ้น ได้รับจัดสรร 881 หุ้น
  ถามว่าจะซื้อมากกว่า 881 หุ้นได้ไหม เป็น 2881หุ้น ใบจองก้อเขียนยอด 2881หุ้นใช่หรือไม่ แล้วเวลาทำเชค (ถ้าได้)ยอดเงินเท่ากับ 56×2881 ใช่ไหมเวลาไปยื่นกสิกร

  1. OIC

   กรณีจองเกินสิทธิ์ที่ได้รับนั้นต้องทำการแนบเอกสารสำเนาหน้า Book Bank เพิ่มเติมนะคะ

แสดงความคิดเห็น