ภาษีกับการลงทุนต่างประเทศ…ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด!

FB-POST-1200x1200-4

รู้หรือไม่! เงินได้จากการลงทุนต่างประเทศ นำเงินกลับไทยปีถัดไป ไม่ต้องเสียภาษี

แต่นักลงทุนต้องนำเงินได้จากการลงทุนต่างประเทศมารวมคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้ หากเข้าเงื่อนไขครบทั้ง 3 ข้อ ต่อไปนี้

1. ผู้มีเงินได้จากแหล่งเงินได้ต่างประเทศ ซึ่งเป็นเงินได้ประเภทกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ เงินปันผล และดอกเบี้ยเงินฝาก

2. ผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 วัน

3. มีเงินได้จะต้องนำเงินที่ได้รับในต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันกับปีที่เกิดเงินได้

**อย่างไรก็ตาม นักลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฎิบัติกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับภาษีอากรโดยเคร่งครัด**

Global Investing Tips!

1. เงินได้จากการลงทุนต่างประเทศ หากนำเงินดังกล่าวกลับไทยในปีถัด ไม่ต้องนำมานับรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2. เงินได้ที่ได้จากการลงทุนต่างประเทศ สำหรับการพิจารณาภาษี คือ กำไรที่เกิดขึ้นจริง (Realized Gain)

TAX

เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องภาษีกับการลงทุนต่างประเทศมากขึ้น เราลองมาดูตัวอย่างง่ายๆ กันค่ะ

ตัวอย่างสำหรับภาษีกับการลงทุนต่างประเทศ

1.) นักลงทุนโอนเงินไปลงทุนต่างประเทศ 500,000 บาท ได้กำไรจากหุ้น 500,000 บาท

ดังนั้นรวมเงินสุทธิเท่ากับ 1,000,000 บาท หากถอนเงินกลับประเทศไทย 100,000 บาท จะต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

ตอบ ไม่ต้องเสียภาษีค่ะ เพราะถือว่าเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศ โดยขณะนี้เงินในบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศเหลือสุทธิ 900,000 บาท (คิดเป็นเงินต้น 400,000 บาท และ กำไร 500,000 บาท)

2.) ต่อจากข้อ 1 หากนักลงทุนถอนเงินกลับประเทศเพิ่มอีก 400,000 บาท จะต้องเสียภาษีหรือไม่??

ตอบ ไม่ต้องเสียภาษี เพราะยังถือว่าเป็นการนำเงินต้นกลับประเทศค่ะ โดยขณะนี้เงินในบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศเหลือสุทธิ 500,000 บาท (คิดเป็นเงินต้น 0 บาท , กำไร 500,000 บาท)

ดังนั้นหากนักลงทุนถอนเงินกลับประเทศเพิ่มอีกหลังจากนี้ (ตั้งแต่ 0 – 500,000 บาท) ต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมานับรวมเป็นเงินได้ เพื่อเสียภาษี เพราะถือเป็นส่วนของกำไรทั้งหมดที่ถอนกลับค่ะ

3.) ปี 2563 นักลงทุนโอนเงินไปลงทุนต่างประเทศทั้งหมด 500,000 บาท โดยเกิดกำไรจากหุ้น 500,000 บาท รวมเงินสุทธิ 1,000,000 บาท ต่อมาปี 2564 วันที่ 1 ม.ค. หากถอนเงินกลับประเทศไทย ตั้งแต่ 0 – 1,000,000  บาท จะต้องเสียภาษีหรือไม่

ตอบ ไม่ต้องเสียภาษี  เพราะเงินได้เกิดขึ้นในปีภาษี 2563 แต่มีการนำเข้าในปี 2564 ซึ่งเป็นคนละปีภาษีกัน จึงไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาคิดภาษีสำหรับปี 2563 ค่ะ

ใหม่!! ฟีเจอร์เด็ดโดนใจ จาก BLS Global Investing กับ รายงานความเคลื่อนไหวเงินทุน  (Capital Movement Report For Tax Reference)

รายงานความเคลื่อนไหวเงินทุน (Capital Movement Report For Tax Reference) ที่จะทำให้นักลงทุนทุกท่าน สบาย หมดกังวล เรื่องข้อมูลยื่นภาษี เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการยื่นภาษีได้ด้วยตนเอง ซึ่งท่านสามารถดูได้ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. ผ่าน Smartphone ในApplication Streaming เลือกเมนู Global Investing > หัวข้อ E-Documents
 2. ผ่านเว็บไซต์ของหลักทรัพย์บัวหลวง www.bualuang.co.th เลือกเมนู Global Investing > หัวข้อ E-Documents

โดยกรอกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป (ภ.ง.ด.90) ในรายการเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40 (4) ข้อ 3

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  คลิกที่นี่

FB-POST-1200x1200-3

สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศ อ่านเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

หรือโทร. 02-618-1111 

 

หรือสนใจเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ กับ หลักทรัพย์บัวหลวง ได้ที่…

 

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ ได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

1 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. ภาโณตม์ ลาภาโรจน์กิจ

  ปี 2019 นักลงทุนโอนเงินไปลงทุนต่างประเทศทั้งหมด 500,000 บาท​ โดยเกิดกำไรจากหุ้น 500,000 บาท​ รวมเงินสุทธิ 1,000,000 บาท​
  ต่อมาปี 2020 วันที่ 1 ม.ค. นักลงทุนโอนเงินไปลงทุนต่างประเทศเพิื่มอีกทั้งหมด 500,000 บาท
  ต่อมาปี 2020 วันที่ 10 ม.ค. หากถอนเงินกลับประเทศไทย ตั้งแต่ 600,000 บาท (สมมติ เงินลงทุนก้อนแรก (ปี 2019) กำไร 5 แสน และ เงินลงทุนก้อนที่ 2 (ปี 2020) ยังไม่มีกำไร)

  ในกรณีนี้จะต้องเสียภาษีหรือไม่ครับ

แสดงความคิดเห็น