Fundamental Analysis : แกะงบการเงินพื้นฐาน…คัดหุ้นถูกแพง

แนะนำคอร์สเรียนลงทุน Online Investor Workshop สามารถติดตามรับชมหลักสูตรใหม่ๆ ได้ที่ www.youtube.com/bualuangsec

 • G101 : Getting Start แนะนำการลงทุนในหุ้นเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • T101 : Technical Analysis พื้นฐานการจับจังหวะเทรดหุ้น เมื่อไหร่ ซื้อ ถือ ขาย อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

งบการเงิน ช่วยวิเคราะห์หุ้นถูกแพงด้วยอัตราส่วนทางการเงิน PE, PBV, Yield, D/E ที่สำคัญ 

1. P/E Ratio (X) 

pe

 • นักลงทุนจะยอมจ่ายราคาหุ้นกี่บาทเพื่อให้ได้ต่อกำไร 1 บาท หรือแสดงถึงจำนวนปีที่คืนทุน
 • ยิ่งมีค่าต่ำยิ่งดี แสดงว่า สามารถคืนทุนได้เร็ว (ค่าเฉลี่ย SET 15 – 18 เท่า)

2. P/B Ratio (X)

pbvv

 • เทียบราคาหุ้นกับมูลค่าทางบัญชี (ส่วนเจ้าของ) บอกว่าซื้อถูก หรือแพงกว่าเจ้าของ
 • ยิ่งค่าต่ำยิ่งดี (ค่าเฉลี่ย SET ประมาณ 2 เท่า)

3. Dividend Yield (%)

div

 • อัตราเงินปันผลตอบแทน บอกว่าหากซื้อหุ้น ณ ราคาปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลเป็นอัตราร้อยละเท่าไรของราคาหุ้น
 • ค่ายิ่งสูงยิ่งดี ทั้งนี้ต้องพิจารณาความต่อเนื่องและการเติบโตของเงินปันผลด้วย (ค่าเฉลี่ย SET ประมาณ 2.5-3% ต่อปี)

4. D/E Ratio (X)

de

 • D/E บอกถึง ภาระหนี้สินของบริษัท
 • ถ้าค่าสูง แสดงถึงบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินสูง
 • ค่าที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 1-2 เท่า (ถ้าเป็นหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินอาจจะไม่ใช้สัดส่วนนี้)

ดู งบการเงิน หรือ อัตราส่วนทางการเงินได้ที่โปรแกรม Stock Signals

 • เข้าสู่เว็ปไซต์ www.baulaung.co.th > เลือกเมนูหลัก Pre-Trade > เลือกเมนูย่อย Stock Signals > แถบเมนู Summary

bbl

 • เข้าสู่ Settrade Streaming > เลือกเมนูหลัก BLS > เลือกเมนูย่อย Stock Signals > แถบเมนู Summary

Screenshot_20200411-222001_Samsung Internet

และโปรแกรม Stock Signals นั้นยังสามารถคัดหุ้นดี…น่าลงทุนเข้าพอร์ต ด้วยอัตราส่วนทางการเงินที่ครบคุมกว่า 12 Indicators ที่แถบเมนู Fundamental

 • Market Value Ratios อัตราส่วนมูลค่าตลาด
 • Profitability ความสามารถในการทำกำไร
 • Efficiency แสดงถึงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
 • Debt Ratio แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สิน
 • Growth แสดงถึงการเติบโตในด้านรายได้, กำไรสุทธิ, กำไรต่อหุ้น
 • Dividend & Ownership ข้อมูลจ่ายเงินปันผล
 • Liquidity บอกถึงสภาพคล่องของบริษัทนั้นๆ
 • Income Statement งบกำไรขาดทุน
 • Balance Sheet งบดุล
 • Cashflow Statement งบกระแสเงินสด
 • การวิเคราะห์หุ้นแบบ Dupont Analyst
 • Major Shareholder แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้น

Fundamental

สร้างกลยุทธ์คัดหุ้นปัจจัยพื้นฐานด้วย Trade Master

สร้างกลยุทธ์เงื่อนไขค้นหาหุ้นที่ “Trade Master” โดยเพิ่มอัตราส่วนทางการเงิน (Ratios) สร้างเป็น My Strategy ของตัวเอง พร้อม BackTesting ดูผลงานย้อนหลังเปรียบเทียบกับดัชนีตลาด (SET และ mai)

trademasyerr

พร้อมเงื่อนไขสกรีนหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) กว่า 80 Indicators ยกตัวอย่างสำคัญๆ

 • Revenue Growth Rate (%)
 • Net Profit Growth Rate (%)
 • ROE (%)
 • Dividend Yield (%)
 • D/E Ratio (X)
 • P/E
 • P/BV

TMMM

อ่านเงื่อนไขการเข้าใช้งานผ่าน www.bualuang.co.th/trademaster

คัดหาหุ้นหลบภัยปี 2020 ด้วย TRADE MASTER

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น