สรุปไฮไลท์สำคัญ งานสัมมนา “เจาะกลยุทธ์เทรด SET50 Index Futures สะบัด ฟัดฝรั่ง” กับทีม BLS Futures and Options

สรุปไฮไลท์สำคัญ งานสัมมนา “เจาะกลยุทธ์เทรด SET50 Index Futures สะบัด ฟัดฝรั่ง”

 

ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนาสุด Exclusive ที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจผู้ลงทุนที่สนใจเทรด SET50 Index Futures โดยเฉพาะ ในหัวข้อ “เจาะกลยุทธ์เทรด SET50 Index Futures สะบัด ฟัดฝรั่ง”

 

ซึ่ง “คุณเอิร์ธ รัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ” หัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์ส ขนข้อมูลมาบอกต่อแบบจัดเต็ม มาพร้อมกับ “คุณออย ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์” ผู้จัดการ ส่วนธุรกิจฟิวเจอร์สและออปชั่น ที่จะมาเผยเคล็ดลับการเทรด SET50 Index Futures อย่างไรให้ชนะฝรั่ง สำหรับใครที่พลาดชมงานสัมมนาในครั้งนี้ไป วันนี้เราได้นำประเด็นที่น่าสนใจมาฝากนักลงทุนกันค่ะ…

 

AW_Seminar 14 July (1)

 

วางกลยุทธ์  SET50 Index Futures เทรดไม่บ่อยก็กำไรได้

 

คุณเอิร์ธได้เริ่มต้นงานสัมมนาด้วยการพูดถึงภาพรวมของ Equity Index Futures ในตลาดบ้านเรา พร้อมกับเปรียบเทียบความแตกต่างกับประเทศอื่น ๆ โดยปัจจุบัน SET50 Index Futures มีมูลค่าสัญญาเกือบ 200,000 บาท และมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 37,417 ล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอีก 4 ประเทศที่เหลือ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีการปรับขนาดสัญญาของ SET50 Index Futures จาก 1,000 บาท/จุด เป็น 200 บาท/จุด ทำให้นักลงทุนรายย่อยเข้ามาเก็งกำไรใน SET50 Index Futures กันมากขึ้น ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดเพิ่มสูงขึ้น

 

ตารางแสดงความแตกต่างระหว่าง Equity Index Futures ของแต่ละประเทศ

 

1

ที่มาข้อมูล : TFEX, CMEGroup, HKEX, Derivatives.hnx.vn, Bloomberg

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง SET Index กับ SET50 Index

 2

ที่มาข้อมูล : SETSMART

 

เมื่อมาดูความสัมพันธ์ระหว่าง SET Index และ SET50 Index จะพบว่ามีความสัมพันธ์กัน 94% ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

  

ความสัมพันธ์ระหว่าง SET50 Index กับ SET50 Index Futures

 3

ที่มาข้อมูล : SETSMART

 

ในขณะที่ SET50 Index และ SET50 Index Futures มีความสัมพันธ์กันถึง 99% ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น การเทรด SET50 Index Futures เราอาจจะพิจารณาจากสินทรัพย์อ้างอิง หรือ SET50 Index ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเก็งกำไร เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคา SET50 Index Futures ในปัจจุบันอาจจะส่งผลให้เกิด Slippage หรือค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาที่เราตั้งใจจะซื้อขายกับราคาที่เราสามารถซื้อขายได้จริง ๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของพอร์ต

 

นอกจากนี้ Basis ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นักลงทุนที่เทรดสินค้าในตลาด TFEX ควรทราบ โดย Basis เป็นส่วนต่างระหว่างราคา Futures และราคา Spot ตามสมการดังนี้

 

Basis = Futures Price – Spot Price

 

โดย  Futures Price = ราคาฟิวเจอร์

         Spot Price     = ราคาสินค้าอ้างอิง

 

กรณี Futures Price > Spot Price : ค่า Basis จะเป็นบวก หรือเรียกว่า Premium

กรณี Futures Price < Spot Price : ค่า Basis จะเป็นลบ หรือเรียกว่า Discount

 

โดยปกติแล้วค่า Basis ของ SET50 Index Futures มักจะมีค่าเป็นลบ และยิ่งเข้าใกล้วันหมดอายุ ส่วนต่างระหว่าง Futures กับ Spot จะค่อยๆ แคบลง แสดงถึงราคา Futures จะยิ่งเข้าใกล้ราคาของ Spot มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

 

เผยเคล็ดวิธีเทรดสะบัดให้ “ชนะฝรั่ง”

 

มูลค่าการซื้อขาย SET Index ของนักลงทุนแต่ละประเภท ตั้งแต่ต้นปี

4

ที่มาข้อมูล : SETSMART

 

คุณออย ได้พาทุกท่านมาเจาะลึกถึงมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละประเภทตั้งแต่ต้นปี และกล่าวว่า สำหรับ SET Index นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อหลักในตลาด หรือคิดเป็น 45% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด ในขณะที่นักลงทุนสถาบันกับนักลงทุนต่างชาติร่วมมือกันเป็นผู้ขายมาโดยตลอดในช่วงครึ่งปีแรก

 

จำนวนการซื้อขาย SET50 Index Futures ของนักลงทุนแต่ละประเภท ตั้งแต่ต้นปี

 

5

ที่มาข้อมูล : SETSMART

 

สำหรับ SET50 Index Futures นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิ (Long) มาตั้งแต่ต้นปี ในขณะที่นักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติมักจะเป็นผู้ขายสุทธิ (Short) จะเห็นว่า ความแตกต่างของสองตลาดคือ ผู้เล่นหลักใน SET Index คือ นักลงทุนรายย่อย ในขณะที่ ผู้เล่นหลักใน SET50 Index Futures คือ นักลงทุนสถาบัน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายหลักของทั้งสองตลาด

 

ตารางแสดงแนวโน้มของราคาเมื่อพิจารณาจากสถานะคงค้าง

 

6

 

นอกจากมูลค่าการซื้อขายแล้ว นักลงทุนยังสามารถนำ Open Interest หรือ OI (จำนวนสัญญาคงค้างของสินค้าในตลาด TFEX) มาร่วมพิจารณาพฤติกรรมของนักลงทุนต่างชาติเพื่อให้เห็นแนวโน้มของตลาดชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น หาก SET50 Index Futures ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกับ OI ที่เพิ่มขึ้น อาจสะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในทางตรงกันข้าม หาก SET50 Index Futures ปรับตัวลดลงพร้อมกับ OI ที่เพิ่มขึ้น อาจยืนยันถึงแนวโน้มขาลงของตลาดได้ เป็นต้น

 

ตารางแสดงแนวโน้มของราคาเมื่อพิจารณาจากสถานะคงค้างและมูลค่าซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ

 

7

 

ทั้งนี้ เมื่อเราเอาทุกอย่างมาพิจารณาร่วมกัน จะสามารถนำมาตั้งสมมติฐานเพื่อคาดการณ์มุมมองของนักลงทุนต่างชาติได้ เช่น หาก Basis ติดลบน้อยลงและนักลงทุนต่างชาติมียอดการ Long สุทธิมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ OI ที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงมุมมองของนักลงทุนต่างชาติที่คาดว่าตลาดจะปรับตัวขึ้นในอนาคต ในทางกลับกัน หาก Basis ติดลบมากขึ้นและนักลงทุนต่างชาติมียอดการ Short สุทธิมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ OI ที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงมุมมองของนักลงทุนต่างชาติที่คาดว่าตลาดจะปรับตัวลงในอนาคต

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ กับ SET Index

 8

ที่มาข้อมูล : Bloomberg

 

ในช่วงสภาวะปกติ ความความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ กับ SET Index มักจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกัน กล่าวคือ เมื่อเงินบาทแข็งค่า เงินทุนจะไหลเข้ามาในบ้านเราเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น แต่เมื่อดูข้อมูลตั้งแต่ต้นปี เรากลับพบว่า อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ กับ SET Index มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันถึง 72% เนื่องจากในช่วงต้นปีแนวโน้มในตลาดต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้ Sentiment ภาพรวมตลาดหุ้นไทยสดใสตามไปด้วย

 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ SET50 Index Futures

  1. ทิศทางการเคลื่อนไหวของหุ้นใน SET50 Index
  2. Volume & Open Interest
  3. ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศ
  4. ราคาน้ำมันดิบ WTI ในตลาดโลก
  5. อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ
  6. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ
  7. VIX Index : ดัชนีวัดค่าความกลัว
  8. สถานการณ์การแพร่เชื้อ Covid-19 ในประเทศไทย

 

มุมมองครึ่งปีหลัง

 

ช่วงครึ่งปีแรกภาพรวมของตลาดผ่านไปอย่างสดใส สำหรับมุมมองภาพรวมของ SET Index ในช่วงครึ่งปีหลัง คุณออยได้กล่าววว่า SET Index ติดแนวต้านบริเวณ 1572-1580 จุด อาจจะมีโอกาสย่อตัวลงมาอีกหนึ่งรอบ แต่การลงรอบนี้มี Downside ที่จำกัด โดยมีแนวรับ 1533 จุด (ยกเว้นดัชนีเกิดระยะปิดหลุด 1530 จุด จะถูกดึงเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงเต็มตัวในภาพระยะ 1-6 เดือน ลงสู่แนวรับ 1500/1480 จุด) ก่อนที่ราคาจะเด้งขึ้นไปสู่ระดับ 1600/1630 จุด

ส่วน S50U21 และ S50Z21 คุณออยมองว่าราคามีโอกาสย่อตัวลงมา หลังติดแนวต้านบริเวณ 940 จุด โดยมีแนวรับบริเวณ 911 จุด (กรณีผิดจากที่ประเมินหลุด 910 จุด จะเกิดการเปลี่ยนทิศทางจากรอบแกว่งขึ้นเป็นรอบลงสำหรับภาพระยะกลาง 1-6 เดือน โดยจะปรับลงสู่แนวรับ 900/880 จุด) เพื่อสร้างฐานขึ้นไปทดสอบบริเวณ 940/980 จุด

 

นักลงทุนสามารถรับชมสัมมนาย้อนหลัง ผ่านทาง Bualuang iChannel (สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงเท่านั้น) หรือ รับชมผ่านทาง Facebook Page : bualuangsec

 

📌วิธีติดตามรายงาน Futures & Options ได้ทุกที่ ทุกเวลา คลิก

📌บทความเกี่ยวกับ Futures & Options คลิก

📌สนใจเปิดบัญชี TFEX กับหลักทรัพย์บัวหลวง คลิก 

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BLS Customer Service โทร 0-2618-1111

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่