สรุปประเด็นจากสัมมนา “เปิดตำราเทรดสะบัดด้วยฟิวเจอร์ส” กับทีม BLS Futures and Options Bualuang Knowledge Sharing Security check