อ่านงบการเงินให้เป็น วิเคราะห์หุ้นด้วย Financial Indicator

อ่านงบการเงินในการวิเคราะห์ภาพรวมบริษัท สำหรับนักลงทุนสายปัจจัยพื้นฐาน หรือ Value Investor (VI) นอกจากที่จะต้องใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น ในเนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีการใช้งบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ภาพรวมบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นที่นำไปสู่การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

อ่านงบการเงิน เริ่มต้นอย่างไร?

มาทำความรู้จัก… งบการเงิน คือ รายงานผลประกอบการของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นตามวิธีการทางบัญชีรายงานกิจกรรมต่าง ๆ

โดยงบการเงินที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

อ่านงบการเงิน หุ้น

การอ่านงบการเงินผ่านอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากอัตราส่วนทางการเงินเป็นการนำข้อมูลจากงบการเงินมาคำนวณให้อยู่ในอัตราส่วนที่วิเคราะห์ให้เห็นภาพได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

โดยแบ่งอัตราส่วนทางการเงินออกเป็น 7 หมวดได้แก่

 1. Market Value Ratios : วัดความถูกความแพงด้วยอัตราส่วนมูลค่าตลาด
 2. Profitability : วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
 3. Efficiency : วัดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
 4. Debt Ratio : วัดประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สิน
 5. Growth : วัดการเติบโตในด้านรายได้, กำไรสุทธิ, กำไรต่อหุ้นและเงินปันผล
 6. Dividend & Ownership : วัดอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น จากการได้รับเงินปันผล
 7. Liquidity : วัดสภาพคล่องของกิจการ

อัตราส่วนทางการเงินต้องรู้สำหรับมือใหม่ มีอะไรบ้าง ?

หลังจากรู้จักงบการเงินแบบคร่าว ๆ มาแล้ว หลายคนก็อาจสงสัยกันว่า เราจะนำงบมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

คำตอบก็คือ งบการเงินจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์หุ้นผ่านอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) โดยเราอาจใช้อัตราส่วนนี้ในการคัดเลือกหุ้นที่สนใจ หรือใช้เปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงคู่แข่งเพื่อพิจารณาบริษัทที่สนใจได้ โดยวันนี้ Bualuang Knowledge ได้ทำตารางสรุป Financial Ratio ทั้งหมด 12 อัตราส่วนทางการเงินแบบเข้าใจง่ายมาให้นักลงทุนทุกท่านแล้ว ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย!!

อ่านงบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน

เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงินด้วยโปรแกรม Stock Signals

ขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย เพียงไม่กี่ขั้นตอน อ่านวิธีการใช้งานเพิ่มเติมคลิก หรือสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน

 1. หลังจากเรา Login เข้า website ของหลักทรัพย์บัวหลวงก็กดไปที่ Stock Signals
 2. คลิกไปที่ Summary
 3. พิมพ์ชื่อหุ้นที่สนใจตรง Symbol

อ่านงบการเงิน stock signals

หลังกรอกชื่อหุ้น ก็จะเห็นข้อมูลทางพื้นฐานต่าง ๆ ของหุ้นที่เราสนใจ ดังภาพ

ตัวอย่างการอ่านงบการเงิน

..เรามาลองดูการวิเคราะห์บริษัท คอมเซเว่น จำกัด มหาชน (COM7)  ผ่าน Financial Ratio ของบริษัทนี้กันดีกว่า

อ่านงบการเงิน com7

วัดความถูกความแพงด้วย Market Value Ratio ดังนี้

 • P/E = 44.96 เท่า หมายความว่า ถ้าซื้อหุ้น COM7 วันนี้จะใช้เวลา 44.96 ปี ในการคืนทุน โดยหากเรามองว่า P/E 44.96 เท่า นั้นแพงเกินไป สามารถดูควบคู่กับ PEG Ratio เพื่อประกอบกับการตัดสินใจได้
 • PEG = 1.10 เท่า หมายความว่า COM7 มีราคาแพงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของบริษัท
 • P/BV = 18 เท่า หมายความว่า ถ้าซื้อหุ้น COM7 วันนี้จะซื้อในราคาแพงกว่าเจ้าของ 18 เท่า

วัดความสามารถในการทำกำไรด้วย Profitability ดังนี้

 • ROE = 43.94% หมายความว่า COM7 สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนกลับมาจากเงินทุนของผู้ถือหุ้นได้สูงถึง 43.94%
 • ROCE = 25.60% หมายความว่า COM7 สามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงานกลับมาจากเงินทุนของบริษัทมาลงทุนได้ในระดับหนึ่ง

วัดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ด้วย Efficiency ดังนี้

 • ROA = 21.7% หมายความว่า COM7 สามารถนำสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่มาสร้างผลกำไรได้ 21.7% เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มี

วัดประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สินด้วย Debt Ratio ดังนี้

 • D/E = 1.46 เท่า หมายความว่า COM7 มีหนี้เป็น 1.46 เท่าของทุน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐาน
 • TIE = 75.98 เท่า หมายความว่า บริษัทมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ อาจเป็นเพราะมีกำไรมากพอที่จะสามารถจ่ายคืนชำระดอกเบี้ยได้

วัดการเติบโตในด้านรายได้, กำไรและเงินปันผลด้วย Growth ดังนี้

 • Revenue Growth Rate = 46.88% หมายความว่า COM7 มีการเติบโตของกระแสเงินสดรับจากการขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น 46.88%
 • Net Profit Growth Rate = 96.47% หมายความว่า COM7 มีกำไรสุทธิเติบโตจากปีที่แล้วมากถึง 96.47%

วัดอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นจากการได้รับเงินปันผลด้วย Dividend & Ownership ดังนี้

 • Dividend yield = 1.51% หมายความว่า COM7 มีการจ่ายปันผล 1.51% ต่อหุ้น เทียบกับราคาปัจจุบัน
 • Dividend Per Share = 1.00 บาท หมายความว่า นักลงทุนจะได้รับเงินปันผลหุ้นละ 1 บาท

วัดสภาพคล่องของกิจการด้วย Liquidity ดังนี้

 • Quick ratio = 0.27 เท่า ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1 เท่า แสดงว่าธุรกิจมีสภาพคล่องต่ำ อาจเป็นเพราะมีสินทรัพย์ไม่มากพอที่จะชำระหนี้ระยะสั้น
 • Receivable Turnovers = 45.81 เท่า หมายความว่า COM7 มีความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ ได้เร็ว
 • Inventory Turnovers = 8.18 เท่า ซึ่งสูงขึ้นกว่าจากปีก่อน ๆ แสดงว่าสินค้าของ COM7 ขายดีขึ้น มีสินค้าคงคลังที่เหลืออยู่น้อยลง

นอกจากนี้ Stock Signals ยังมีฟังก์ชันที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้นผ่านการกำหนดเงื่อนไข Financial Indicators

อยากค้นหาหุ้นที่งบการเงินดี ๆ ทำได้หรือไม่?

นอกจากนี้ Stock Signals ยังมีฟังก์ชันที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้นผ่านการกำหนดเงื่อนไข Financial Ratio ที่เราต้องการได้อีกด้วย ตามขั้นตอนดังนี้

 • หลังจากเรา Login เข้าสู่ระบบของหลักทรัพย์บัวหลวงแล้ว ให้เลือก Stock Signals ทางด้านบน แล้วกดไปที่ Fundamental
 • เลือก Financial Indicators ที่เราต้องการใช้ในการคัดหุ้น

อ่านงบการเงิน stock signals

 • หลังจากเราเลือก Financial Indicators แล้ว เราก้จะเจอกราฟหน้าตาเหมือนทางด้านล่าง โดยจะเห็นว่า จุดสีฟ้าในกราฟทางด้านซ้าย คือหุ้นทั้งหมดที่มี PEG และ P/B ไม่สูงมาก สามารถนำเมาส์ไปชี้ที่จุด เพื่อดูชื่อหุ้นได้ อย่างเช่น หุ้น BKI ในตัวอย่างของเรา

งบการเงิน ค้นหาหุ้น

หากนักลงทุนสนใจศึกษาวิธีการวิเคราะห์หุ้นแบบ VI ในเชิงคุณภาพต่อได้ที่นี่

ลิงก์ด้านใน VI#2

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร 

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่