รู้จัก EV/EBITDA คืออะไร และประเมินมูลค่าหุ้นได้อย่างไร Security check