รู้จัก EV/EBITDA คืออะไร และสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้อย่างไร

EV/EBITDA คืออะไร

ก่อนจะเริ่มรู้จักกับ EV/EBITDA เราต้องมารู้จักกับ EV กันก่อน

EV คือ มูลค่าของกิจการโดยการนำ มูลค่าตลาดของกิจการมารวมกับหนี้สิน ลบด้วยกระแสเงินสด

EV/EBITDA หรือ Enterprise Multiple เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าความถูกแพงของหุ้น จากการวัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยนำมูลค่าของกิจการ (EV) มาเปรียบเทียบกับกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อม และ ค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

ถ้า EV/EBITDA ยิ่งน้อย แสดงว่าบริษัทนั้นมีราคาถูก

 • 1EV = มูลค่าตลาด+ หนี้สิน – กระแสเงินสด โดยที่ มูลค่าตลาด = ราคาหุ้น x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
 • EBITDA = กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางดอกเบี้ยภาษี + ค่าเสื่อม + ค่าตัดจำหน่าย

วิธีการดูค่าของ EV/EBITDA

 • EV/EBITDA มาก แสดงว่าบริษัทนั้นมีทรัพย์สินมากแต่สามารถทำกำไรได้น้อย
 • EV/EBITDA น้อย แสดงว่า บริษัทนั้นมีทรัพย์สินน้อยแต่สามารถทำกำไรได้มาก
 • EV/EBITDA มีค่าติดลบ จะหมายความว่าบริษัท ณ ช่วงเวลานั้น ไม่มีกำไร จึงไม่นิยมนำมาใช้แปลความและไม่สามารถวัดความถูกความแพงได้

EV/EBITDA สูงหรือต่ำถึงจะดี ?

 • นักลงทุนมักจะนำ EV/EBITDA ไปเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและมีลักษณะธุรกิจใกล้เคียง หรือ นำ EV/EBITDA เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ไปคูณกับ EBITDA แล้วนำไปเปรียบเทียบกับ EV ของบริษัท
 • นักลงทุนมักจะนำ EV/EBITDA ไปใช้เมื่อบริษัทมีงบกำไรขาดทุนสุทธิติดลบ ไม่สามารถใช้วิธี PE ได้ แต่ยังคงมี EBITDA เป็นบวก
 • นักลงทุนมักจะนำ EV/EBITDA ไปใช้เมื่อต้องการนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีโครงสร้างเงินทุนแตกต่างกัน
 • นักลงทุนมักจะนำ EV/EBITDA ไปใช้เมื่อบริษัทนั้นมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสูง เช่น บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารโทรมนาคม บริษัทที่มีการลงทุนเป็นจำนวนมาก

ยกตัวอย่างเช่น หุ้น ABC มี EV/EBITDA อยู่ที่ 10 เท่า แสดงว่า มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทABC มีค่ามากกว่า กำไรที่บริษัทABCทำได้ถึง 10เท่า

ยกตัวอย่างการใช้  EV/EBITDA จากสถานการณ์จริง

ยกตัวอย่างการอ่านค่า EV/EBITDA ตั้งแต่ปี 2017 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2021 ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2จากข้อมูล EV/EBITDA ย้อนหลัง 4ปี จะเห็นได้ว่า EV/EBITDA มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริษัทสามารถทำกำไรได้มากขึ้น แต่ด้วยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้มูลค่าทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ EV/EBITDA ลดลงได้ไม่มากนัก ยกตัวอย่างการวัดความถูกความแพง ( เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่าง ไม่ได้เป็นแนะนำแต่อย่างใด) หุ้น ADVANC มีราคา ณ สิ้นปี 2020 อยู่ที่ 176 บาท

 • Enterprise Multiple เฉลี่ยของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อยู่ที่ 4 เท่า
 • EBITDA ของหุ้น ADVANC = 90,284 ล้านบาท

นำมาคูณกันก็จะได้ EV = 306,965 ล้านบาท

เปรียบเทียบกับ EV ของหุ้น ADVANC = 523,601 ล้านบาท

สรุปได้ว่า EV ของหุ้น ADVANC ยังคงมากกว่า EV ที่หามาจากการใช้ Enterprise Multiple เฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น ณ ราคา 176 บาท ของหุ้น ADVANC ยังถือว่าเป็นราคาที่แพงอยู่

แต่ EV/EBITDA เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เราต้องดูอัตราส่วนการเงินอื่นๆเพื่อประกอบตัดสินใจลงทุนด้วย

แล้วเราสามารถดูค่า EV/EBITDA ได้จากที่ไหน ?

วิธีที่ 1 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Stock Signals บนหน้า เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

 1. Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกเมนู Stock Signals
 3. เลือกฟังก์ชัน Summary
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว สามารถดู EV/EBITDA ของหุ้นตัวที่เลือกได้ด้านล่าง ดังหน้านี้

สต๊อก ซิกแนลซึ

รับชมคลิปวิดีโอ ทริปเด็ด ๆ จากกูรูหลักทรัพย์บัวหลวงต่อได้ที่นี่

หากนักลงทุนสนใจศึกษาวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ต่อได้ที่นี่

ลิงก์ด้านใน VI#1

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร 

เปิดบัญชีหุ้น ออนไลน์

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่