บริการแจ้งข้อมูลสิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์บัวหลวง

ถ้าอยากรู้ว่าหุ้นที่ถืออยู่กำลังจะขึ้นเครื่องหมายแจ้งสิทธิอะไรบ้าง สำหรับท่านที่เปิด Streaming บ่อยๆจะสังเกตได้จากเครื่องหมาย CA* หลังชื่อหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของท่าน แล้วสำหรับท่านที่ไม่ได้มีเวลาเข้ามาดูล่ะ? (เรามีตัวช่วย…!!)

หลักทรัพย์บัวหลวงมีบริการเสิิร์ฟข้อมูลส่งตรงไปยัง Email ของท่าน เพื่อแจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ต่างๆของหุ้นที่ท่านถืออยู่ เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรจะทำอย่างไร จะถือหุ้นต่อไปเพื่อได้รับสิทธิดีมั้ย หรือจะขายออกไปก่อนหากไม่ต้องการรับสิทธินั้นๆ!!

มาดูรายละเอียดของ Email แจ้งข้อมูลสิทธิประโยชน์กันค่ะ

  • ท่านจะได้รับ Email ฉบับแรก ในวันทำการถัดไปหลังจากบริษัทแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ท่านจะได้รับ Email ฉบับที่ 2 เพื่อแจ้งเตือนอีกครั้งก่อนขึ้นเครื่องหมาย 3 วันทำการ

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างหุ้นในพอร์ตของท่านที่กำลังจะขึ้นเครื่องหมาย XD โดยท่านจะได้รับ Email ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Email_xd

อย่าลืมนะคะว่า… Email แจ้งข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับเป็นเพียงแค่การแจ้งเตือนเท่านั้น ไม่ได้ ยืนยันว่าท่านได้รับสิทธิ ท่านจะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อได้ถือหุ้นไปจนถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมายนั้นๆค่ะ

หมายเหตุ : * CA ย่อมาจาก Corporate Action รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น