เข้าไปยืนยันรับสิทธิ์จองหุ้น IPO ผ่านหน้าเว็บไซต์บัวหลวงทำอย่างไร ?

เรียน ท่านลูกค้า

ตามที่ท่านได้ยืนยันรับสิทธิ์จองซื้อหุ้น IPO ทางเราขอเรียนแจ้งให้ท่านดำเนินการยืนยันผ่านระบบ E-IPO ตามตัวอย่างรายละเอียดดังนี้…

1. ล็อคอินที่ www.bualuang.co.th (New Version) ด้วย Username และ Password ของท่าน

Picture1

2. คลิกเลือกเมนู “E-Services”
3. เลือกเมนูย่อย “E-IPO”
4. click ยืนยัน

11

5. กดยอมรับ “สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร” และ เลือก “ตกลง”

4

6. หากยืนยันสำเร็จ ระบบจะขึ้นข้อมูล “ยืนยันแล้วผ่าน online”

22

กรณีใช้ website บัวหลวง Old version 

1. ล็อคอินที่ www.bualuang.co.th ด้วย Username และ Password ของท่าน
2. คลิกเลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”
3. เลือกเมนูย่อย “E-Services & Change Email”
4. เลือกเมนูย่อย “E-IPO”
5. click ยืนยัน

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น