รู้จัก EBITDA margin คืออะไร สามารถวัดกำไรที่แท้จริงของบริษัทได้อย่างไร

EBITDA คืออะไร

EBITDA หรือ earnings before interest, tax, depreciation, and amortization คือ กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือพูดง่ายๆว่าคือกำไรส่วนที่เป็นเงินสดจริงๆ

ซึ่งวิธีการคำนวณทำได้ดังนี้

 • EBITDA formulaค่าเสื่อมราคา (depreciation) คือ ค่าใช้จ่ายที่หักจากการเสื่อมลงของสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นระยะเวลานาน เช่น เครื่องจักร ตึก โรงงาน
 • ค่าตัดจำหน่าย (amortization) คือการหักการเสื่อมลงของสินค้าที่ไม่มีตัวตน เช่นเดียวกับค่าเสื่อมราคา เช่น ลิขสิทธ์ สิทธิ์การเช่าซื้อ

EBITDA คำนวนได้จากรายได้จากการดำเนินงานของบริษัท (EBIT)

บวกด้วยค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ (depreciation) และค่าตัดจำหน่ายต่างๆ (amortization) ซึ่งในส่วนของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือส่วนที่เพิ่มมาจากผลการดำเนินงานปกติ เป็นเพียงค่าใช้จ่ายทางบัญชี ไม่ใช่เงินสดที่บริษัทจ่ายออกไปจริงๆ หากมีจำนวนมาก อาจส่งผลให้กำไรสุทธิ (net profit) ของบริษัทติดลบได้

ดังนั้น EBITDA จึงเป็นอีกตัวเลขที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกในการดูตัวเลขกำไรที่แท้จริง โดยสามารถใช้ประมาณกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (operating cash flows) ได้ด้วย EBITDA จึงเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความสามารถในการดำเนินงานและรองรับค่าใช้จ่ายวันต่อวันของบริษัทได้โดยที่ไม่มีผลกระทบจากขั้นตอนการทำบัญชี

โดยในการนำมาใช้ดูและเปรียบเทียบให้ชัดเจนและง่ายยิ่งขึ้น นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมใช้ตัวเลข EBITDA มาคำนวนเป็น EBITDA margin

EBITDA margin (%) คืออะไร และคำนวนอย่างไร?

EBITDA margin formula

EBITDA margin คือการนำ EBITDA ไปหาเป็น%ของรายได้ทั้งหมด ทำให้เราสามารถทราบได้ว่า ต่อรายได้หนึ่งบาท บริษัทสามารถทำกำไรที่แท้จริงได้เท่าไหร่ ซึ่งตัวเลขตรงนี้ สามารถนำมาเปรียบเทียบทั้งกับผลการดำนานงานย้อนหลัง (time-series) และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ (cross-sectional) ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่มีผลกระทบจากความแตกต่างทางนโยบายการเงินบัญชีของต่างบริษัท

แล้วค่า EBITDA margin ที่เหมาะสม ต้องมีค่าเท่าใด?

ยิ่งมีค่าสูงก็ยิ่งดี  เพราะนั่นแปลว่าธุรกิจสามารถสร้างกำไรหรือผลตอบแทนได้มาก

 • EBITDA margin > 0 หรือ เป็นบวก หมายความว่าบริษัทยังมีกำไรจากการดำเนินงาน
 • EBITDA margin < 0 หรือ เป็นลบ หมายความว่าบริษัทขาดทุน

ข้อสังเกต และข้อควรระวัง

 • EBITDA margin ได้รับความนิยมอย่างมากในการวัดผลธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนเยอะ หรือมีการใช้เครื่องจักรหนักเยอะ เช่น น้ำมัน เหล็ก ปิโตรเคมี เพราะในช่วงเริ่มดำเนินการอาจมีกำไรสุทธิติดลบได้เนื่องจากมีค่าเสื่อมราคามาก
 • แน่นอนว่าการมีกำไรมากย่อมเป็นผลดีกับบริษัท แต่นักลงทุนควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะตามมาในภายหน้า คือดูอัตราผลการดำเนินงาน (EBIT margin) และอัตรากำไรสุทธิ (net profit margin) ร่วมด้วย เช่น การที่ EBIT เป็นลบ แต่ EBITDA เป็นบวกติดกันหลายปี อาจแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่สามารถบริหารให้มีกำไรพอเลี้ยงค่าเสื่อมของสินทรัพย์ อาจทำให้มีปัญหาในภายหลัง

ยกตัวอย่างการใช้ EBITDA margin จากสถานการณ์จริง

ยกตัวอย่างการอ่านค่า EBITDA margin ตั้งแต่ปี 2017 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2021 ของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด(มหาชน)

 • example_EBITDA formulaในปี 2020 จากรายได้ 1 บาท คอมเซเว่นมีกำไรที่แท้จริง 6.71% หรือ 6.71 สตางค์
 • ในปี 2019 จากรายได้ 1 บาท คอมเซเว่นมีกำไรที่แท้จริง 5.26% หรือ 5.26 สตางค์
 • ในปี 2018 จากรายได้ 1 บาท คอมเซเว่นมีกำไรที่แท้จริง 4.72% หรือ 4.72 สตางค์
 • ในปี 2017 จากรายได้ 1 บาท คอมเซเว่นมีกำไรที่แท้จริง 4.30% หรือ 4.30 สตางค์

จะเห็นได้ว่า EBITDA margin ของบริษัท คอมเซเว่น มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2020 คือ 4.30% 4.72% 5.26% และ 6.71% ตามลำดับ จึงเห็นได้ว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆไป

แล้วเราสามารถดูค่า EBITDA margin ได้จากที่ไหน?

วิธีที่ 1 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม TradeMaster

 1. Login เข้าโปรแกรม TradeMaster
 2. เลือกเมนู Market Info
 3. ไปที่ฟังก์ชัน Fundamental > Fin chart
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา > profitability > EBITDA margin

em

วิธีที่ 2 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Stock Signals บนหน้า เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

 1. Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกเมนู Stock Signals
 3. เลือกฟังก์ชัน Summary
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา

eb ss

สแกนหา EBITDA margin ได้อย่างไร?

เด็ดยิ่งกว่า!!! ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถสแกนหาหุ้นอัตโนมัติด้วย Strategy Builder จากการสร้างเงื่อนไขที่คุณสนใจง่ายๆผ่านโปรแกรม Trade Master ดังนี้..

em

 • สร้างเงื่อนไขด้วยเมูด้านซ้ายมือ และเลือกตั้งค่าเงื่อนไข (condition) โดยหา EBITDA margin
 • เมื่อสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ของเราเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฎหุ้นที่เข้าเงื่อนไขจากหน้า Results

รับชมคลิปวิดีโอ ทริปเด็ด ๆ จากกูรูหลักทรัพย์บัวหลวงต่อได้ที่นี่

หากนักลงทุนสนใจศึกษาวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ต่อได้ที่นี่

ลิงก์ด้านใน VI#1

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร 

เปิดบัญชีหุ้น ออนไลน์

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่