สมัคร E-ATS ผ่าน KTB ได้ 3 ช่องทาง (Krungthai NEXT App, KTB Netbank, ATM)

สมัคร E-ATS ผ่าน KTB  สามารถทำได้ผ่าน 3 ช่องทาง

1. Krungthai NEXT App
2. KTB Netbank
3. ATM

1. วิธีการสมัคร E-ATS ผ่าน Krungthai NEXT App

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่  Krungthai NEXT App และเลือกเมนูหลัก “บริการ”

m1

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเมนูย่อย “หักบัญชีอัตโนมัติ”

m2

ขั้นตอนที่ 3 : ค้นหาผู้ให้บริการ ระบุหมายเลข 5501

m3

ขั้นตอนที่ 4 :ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

จากนั้นจะสามารถกดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อทำการสมัครใช้บริการได้

m4

ขั้นตอนที่ 5 :กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

  • เลือกบัญชีที่ต้องการให้หักบัญชี
  • ใส่หมายเลขบัตรประชาชน(ถ้ามี) และกดถัดไป

m5

ขั้นตอนที่ 6 :ตรวจสอบข้อมูลเเละกดยืนยันการสมัคร

m7

ขั้นตอนที่ 7 :  จะได้รับ Slip หลังจากทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว 

m8

ขั้นตอนที่ 8 :  เมื่อกลับมาที่บริการหักบัญชีอัตโนมัติจะมีรายการหักบัญชีของฉัน
ที่สมัครหักบัญชีอัตโนมัติสำเร็จ

m9 

2. วิธีการสมัคร E-ATS ผ่าน KTB Netbank

ขั้นตอนที่ 1 : Login เข้าใช้บริการ Internet Banking ผ่านทาง KTB Netbank

เลือกเมนูหลัก “บริการอื่นๆ” 

a1

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเมนู “รายการหักบัญชีอัตโนมัติ (DDR) และ เลือก “การสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”

a2

ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะแสดงข้อตกลงของการขอใช้บริการฯ โปรดอ่านข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน แล้วกด “ตกลง”

a3

ขั้นตอนที่ 4 : เลือก “บัญชีผู้โอน” กรณีที่มีบัญชีเดียวระบบจะแสดงเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
หลังจากนั้นเลือกประเภทของบริษัทที่รับชำระ “หลักทรัพย์/กองทุน”

a4

ขั้นตอนที่ 5 :  เลือก “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (5501)”

a5

ขั้นตอนที่ 6 : กรอกรายละเอียดต่างๆ เพื่อสมัครใช้บริการให้ถูกต้อง ตามที่ระบบแสดง เช่น “บัตรประชาชน 13 หลัก” เป็นต้น

เมื่อระบุข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องที่สมัครใช้บริการ ก่อนกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสมัคร

a6

3. วิธีการสมัคร E-ATS ผ่านตู้ ATM

Capture2

เมื่อสมัครใช้บริการ E-ATS เรียบร้อยแล้วโดยจะสามารถใช้บริการได้หลังจากสมัคร 3 วันทำการ อ่านวิธีการใช้งาน คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่