สมัคร E-ATS ผ่านตู้ ATM ของ KTB อย่างไร ?

สมัคร E-ATS ผ่าน KTB  สามารถทำได้ผ่าน 3 ช่องทาง

1. Krungthai NEXT App
2. KTB Netbank
3. ATM

ktbb

3. วิธีการสมัคร E-ATS ผ่านตู้ ATM

 ขั้นตอนที่ 1 : ระบุรหัสบัตร ATM ของท่าน

T1

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกรายการ “อื่นๆ”

T2

ขั้นตอนที่ 3 : เลือก “สมัคร / ปรับเปลี่ยนบริการ”

t3

ขั้นตอนที่ 4 : เลือกรายการ “หักบัญชีอัตโนมัติ”

t4

ขั้นตอนที่ 5 : เลือกระบุรหัสบริษัท 

ะ5

ขั้นตอนที่ 6 : เลือกรายการ

  •  ระบุรหัสบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (5501)”
  • ระบุหมายเลขอ้างอิง*
  •  ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ถูกต้อง” เพื่อทำการสมัคร

หมายเลขอ้างอิง 1 ยาวไม่เกิน 18 ตัวอักษร
หมายเลขอ้างอิง 2 ยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร
การระบุหมายเลขอ้างอิง 1 / 2 ให้คั่นด้วยจุดเสมอ

t6

ขั้นตอนที่ 7 : ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ก่อนกด “ตกลง” ยืนยัน การทำรายการ

t7

ขั้นตอนที่ 8 : ข้อมูลการสมัครบริการหักบัญชีถูกบันทึกเข้าระบบ

t8

เมื่อสมัครใช้บริการ E-ATS เรียบร้อยแล้วโดยจะสามารถใช้บริการได้หลังจากสมัคร 2 วันทำการ อ่านวิธีการใช้งาน คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่