เปรียบเทียบในหลายมุมมอง… DR “E1VFVN3001” กับ VFMVN Diamond ETF “FUEVFVND”

[FINAL] AW_DR vs Diamond_200521 (1)

 

สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะ วันนี้ ทีม BLS Global Investing จะชวนนักลงทุนทุกท่านมาเรียนรู้ข้อมูลที่น่าสนใจของ DR “E1VFVN3001” ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง เจ้าแรกของไทย โดยเป็นหลักทรัพย์ชนิดหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยที่สนใจการลงทุนหุ้นเวียดนาม สามารถลงทุนหุ้นเวียดนามได้ง่าย ๆ โดย DR นี้จะเข้าไปลงทุนใน ETF “E1VFVN30” ของเวียดนามที่ออกโดย Dragon Capital VietFund Management (DCVFM) บลจ. อันดับต้น ๆ ของเวียดนาม โดยจะอ้างอิงกับดัชนี VN30 นั่นเอง  (คล้ายกับ SET50 ของไทย)

 

อีกหนึ่งหลักทรัพย์ที่เราจะนำมาเปรียบเทียบได้แก่…  VFMVN Diamond ETF “FUEVFVND” ซึ่งเป็น ETF ที่ออกโดย DCVFM เช่นกัน โดย ETF ตัวนี้ จะอ้างอิงกับดัชนี Vietnam Diamond ซึ่งลงทุนในหุ้นที่ติด Foreign Limit และมีนักลงทุนต่างชาติถือหุ้นอย่างน้อย 95% ของสัดส่วนที่ลงทุนได้ ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนการลงทุนในหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติอย่างเราเข้าไปลงทุนได้ยาก

 

BLS Tips: Foreign Limit คืออะไร

ชื่อเต็ม คือ Foreign Ownership Limit (FOL) คือ การจำกัดสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยนักลงทุนต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน เวียดนามมีกฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามได้ไม่เกิน 49% ของมูลค่าบริษัททั้งหมด

 

และวันนี้เราเตรียมข้อมูลเปรียบเทียบแบบจัดเต็มมาให้ติดตามกันค่ะ

DR หรือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) คืออะไร

เป็นตราสารที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนในไทยสามารถซื้อขายหุ้น หรือ ETF ต่างประเทศได้ โดยผ่านการซื้อขาย DR ที่จดทะเบียนผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) ในรูปแบบเสมือนการถือครองหลักทรัพย์นั้น ๆ ทางอ้อม โดยที่ผู้ถือจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกับการถือหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ๆ

 

DR “E1VFVN3001” คืออะไร

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีหลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิง คือ VN30 ETF หรือ E1VFVN30 ซึ่งเป็น ETF แบบ Passive ที่อิงดัชนี VN30 ดัชนีที่ประกอบไปด้วยหุ้นชั้นนำ 30 ตัวแรกของเวียดนามที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ สภาพคล่องสูง และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (คล้ายดัชนี SET50 ของไทย)

 

จุดเด่นของ DR “E1VFVN3001”

  • รู้หรือไม่ หุ้นในดัชนี VN30 ก็มีหุ้นบางตัวที่ติด Foreign Limit เช่นกัน อาทิ MWG, FPT, REE, VPB เป็นต้น ดังนั้นการลงทุนใน DR จึงเปรียบเสมือนได้ลงทุนในที่ติด Foreign Limit แถมยังกระจายการลงทุนในหุ้นชั้นนำถึง 30 ตัวอีกด้วย
  • DR “E1VFVN3001” นักลงทุนสามารถลงทุนได้ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ด้วยแอปฯ Streaming ซื้อขายได้ตั้งแต่เวลา 00-16.30 น. ไม่มีพักกลางวัน (อย่างไรก็ดี ช่วงเวลา 11.30-13.00 น. และ 14.30-16.00 น. DR อาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าช่วงเวลาปกติ เนื่องจากตลาดหุ้นเวียดนามพักกลางวันและปิดทำการ)
  • ลงทุนสะดวกผ่านบัญชีหุ้นไทยได้เลย ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศ เหมือนกับ VFMVN Diamond ETF มีเงินลงทุนไม่ถึง 100 บาท ก็สามารถลงทุนหุ้นเวียดนามได้
  • เราออกรายงาน เพื่อติดตามการลงทุนใน DR E1VFVN3001 อย่างใกล้ชิด ทั้งรายสัปดาห์ที่ออกทุกวันศุกร์ และรายเดือนที่ออกทุกต้นเดือนของทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นการสรุปภาพรวมเศรษฐกิจหุ้นเวียดนาม และตัวเลขสรุปการเคลื่อนไหวของมูลค่าสินทรัพย์ (NAV) และค่าเงินดองเทียบเงินบาท ฯลฯ

 

เกณฑ์ในการลงทุน

E1VFVN3001 มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ E1VFVN30 ETF หรือ ETF แบบ Passive ที่ลงทุนตามสัดส่วนของมูลค่าหุ้นในดัชนี VN30 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนหุ้นในดัชนี VN30 ตัว ETF E1VFVN30 ก็จะทำการปรับตามเช่นกัน โดยดัชนี VN30 จะมีการทบทวนดัชนีทุกไตรมาส แบ่งเป็นการปรับหุ้นเข้า/ออก 2 ครั้ง และปรับน้ำหนัก 2 ครั้ง

 

Board Lot:  คำสั่งการซื้อขายจะเป็นแบบ Board lot 1 หุ้นเท่านั้น ไม่มีเศษหุ้น (เนื่องจาก Board lot ของ DR คือ 1 หน่วยการลงทุน)

Management fee: ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการอีกต่อหนึ่ง โดยหลักทรัพย์อ้างอิง E1VFVN30 มีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.65% ต่อปี ซึ่งสะท้อนลงในราคา iNAV เรียบร้อยแล้ว

สัดส่วนหุ้นในกองแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม ณ วันที่ 30 เม.ย. 64
Asset Allocation by sector as of 30/4/21 (% NAV)

01

Source: Dcvfm.com.vn

การลงทุนตามดัชนีหลักของประเทศนั้น ๆ ดีอย่างไร

การลงทุนในกอง ETF แบบ Passive นับว่าน่าสนใจ อาทิ การลงทุนแบบอิงดัชนี VN30 ผลตอบแทนที่ได้รับนั้น อาจไปในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจของเวียดนาม อีกทั้งยังสามารถกระจายการลงทุนได้กว่า 30 บริษัท จากการเข้าลงทุนเพียงสินทรัพย์เดียว จะเห็นว่าหากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ผลประกอบการในปีนั้น ๆ หรือไตรมาสนั้น ๆ ไม่ดี ส่งผลทำให้ราคาหุ้นลดต่ำลง นักลงทุนก็ยังมีหุ้นตัวอื่นที่อาจจะ Outperform ทดแทนได้ จาก Pie chart ข้างต้น หุ้นทั้ง 30 ตัวนี้กระจายไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศของเวียดนามมาเป็นระยะเวลาหลายปี

 

นักลงทุนหลายท่านอาจเคยได้อ่านบทความน่าสนใจเกี่ยวกับเวียดนามมาบ้าง ไม่มากก็น้อย และอาจเห็นว่าเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นค่อนข้างแข็งแกร่ง GDP ปี 63 สามารถเป็นบวกสวนกับหลายประเทศ ปริมาณการส่งออกและการบริโภคที่กลับมาสูงในช่วงไตรมาส 1 ปีนี้ แสดงถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง พร้อมกับศักยภาพในการเติบโตก็ยังสูง GDP โตต่อเนื่อง ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง ฯลฯ

 

แล้ว VFMVN Diamond ETF คืออะไร ลงทุนในไหนบ้าง

 

VFMVN Diamond ETF หรือ FUEVFVND คือ ETF ในเวียดนาม ที่อ้างอิงดัชนี Vietnam Diamond หุ้นที่ติด Foreign Limit และนักลงทุนต่างชาติถือหุ้นอย่างน้อย 95% ของสัดส่วนที่ลงทุนได้ โดยดัชนีดังกล่าวมีหุ้นทั้งหมด 18 ตัวสามารถซื้อขายได้ผ่านบัญชีหุ้นต่างประเทศกับทาง BLS Global Investing

VFMVN Diamond ETF ออกและดูแลโดย Dragon Capital VietFund Management (DCVFM) เช่นกัน ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดทุนเวียดนาม ก่อตั้งมามากกว่า 26 ปี มีความน่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์ในตลาดทุนในเวียดนามมายาวนาน

 

จุดเด่นของ VFMVN Diamond ETF

  • VFMVN Diamond ETF จะเข้าลงทุนในหุ้นชั้นนำของเวียดนามที่นักลงทุนต่างชาติไม่สามารถซื้อรายตัวได้ เพราะติดข้อจำกัดที่มีชื่อเต็มว่า Foreign Ownership Limit โดยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์เวียดนามนั้น หุ้นเวียดนามจะกำหนดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติเพียง 49% เท่านั้น ดังนั้นอีกวิธีที่จะเข้าลงทุนในหุ้นเหล่านี้ได้ ก็คือการลงทุนใน VFMVN Diamond ETF
  • ลงทุนใน VFMVN Diamond ETF เพียงตัวเดียว เปรียบเสมือนการลงทุนในหุ้นเวียดนามที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนต่างชาติ 18 ตัว เพิ่มโอกาสในการกระจายการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของพอร์ต โดยมีหุ้นเวียดนามยอดฮิตหลายตัว เช่น MWG, FPT, MBB หรือ REE เป็นต้น

 

เกณฑ์ในการลงทุน

การเลือกหุ้นเข้ากอง VFMVN Diamond ETF นั้น โดยหลักแล้วจะลงทุนอิงกับดัชนี Vietnam Diamond ซึ่งเป็นดัชนีที่จะเข้าลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ และหุ้นเหล่านั้น จะตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อันได้แก่ หุ้นที่ติด Foreign Limit ตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น
อย่างไรก็ดี ในอนาคตมีโอกาสที่ประเทศเวียดนามจะปรับขึ้นเป็น Emerging market จากการที่อัตราการเติบโตเวียดนามดีต่อเนื่อง หรือการออก NVDR ที่ช่วยให้นักลงทุนต่างประเทศสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ โดยยังมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เหตุผลเหล่านี้อาจทำให้นักลงทุนต่างชาติ สามารถลงทุนในหุ้นเวียดนามได้แบบไร้ Foreign Limit ซึ่งอาจทำให้ VFMVN Diamond ETF ต้องปรับเกณฑ์ในการเลือกหุ้นเข้ากองต่อไป

 

Board Lot: 100 หุ้น เช่นเดียวกับหุ้นที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์

Management fee: 0.80% ต่อปี

สัดส่วนหุ้นในกองแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม ณ วันที่ 30 เม.ย. 64 Asset Allocation by sector as of 30/4/21 (% NAV)

02

Source: Dcvfm.com.vn

หุ้นในดัชนี VN30 ที่ E1VFVN3001 อิงอยู่ มีหุ้นอะไรบ้า(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 64)

03

Source: Bloomberg as of 17/5/64

VFMVN Diamond ETF (FUEVFVND) ที่มีหุ้นทั้งหมด 18 ตัว มีหุ้นอะไรบ้าง

04

Source: Bloomberg as of 17/5/64

หุ้นตัวไหนบ้าง ที่อยู่ทั้งในดัชนี VN30 และ Vietnam Diamond (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 64)

05

Source: Bloomberg as of 17/5/64

อยากทราบข้อมูลหุ้นเวียดนามากกว่านี้ หาข้อมูลจากไหนได้บ้าง

  • ทีม BLS Global Investing ได้จัดทำรายงาน DR Weekly Update รายสัปดาห์และ DR Monthly Newsletter ที่ออกทุก ๆ ต้นเดือน สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนใน DR E1VFVN3001 เพื่อติดตาม DR อย่างใกล้ชิด โดยสามารถค้นหารายงานได้ที่ Global Research, หน้าเว็ปไซต์ Set.co.th, หรือหน้าเว็ปไซต์ของหลักทรัพย์บัวหลวง www.bualuang.co.th/dr

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ DR E1VFVN3001

  • เราก็ได้จัดทำไว้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ DR หรือแม้แต่บทความน่ารู้เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยผู้อ่านทุกท่านสามารถติดตามอ่านได้ที่ Bualuang Knowledge Sharing: https://knowledge.bualuang.co.th/article-categories/dr/

 

📌 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน DR E1VFVN3001 นักลงทุนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://knowledge.bualuang.co.th/article-categories/dr

📌 เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง เพื่อซื้อขาย DR สะดวกด้วย Streaming http://bls.tips/KnowledgeTeam

📌 เปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศออนไลน์ง่าย ๆ สไตล์ BLS Global Investing ได้ที่ https://bls.tips/openglobalinvesting หรือโทร 0-2681-1111

#E1VFVN3001 #DiamondETF #BLSGlobalInvesting #หลักทรัพย์บัวหลวง

Source: Global Investing Team, Bloomberg, SET, Dragon Capital, VVI Facebook Page, as of 21/5/64

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่