หยุดยาวสงกรานต์... DW คิดค่าเสื่อมเวลามั้ย ? Bualuang Knowledge Sharing Security check