มาทำความรู้จักกับ Derivative Warrants กันเถอะ

Derivative Warrants (DW) หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คือ ตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือ DW ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงกับผู้ออก DW ในอนาคต ตามราคา จำนวน และระยะเวลาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยผู้ออก DW มักเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ

Derivative Warrants ประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่

 1. Call DW เป็นหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแก่นักลงทุนในการซื้อสินค้าอ้างอิง ตามราคาและเงื่อนไขอื่นที่กำหนดไว้
  โดยราคาของ Call DW จะเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง
  หากคาดการณ์ว่าราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต ควรเลือกลงทุนใน Call DW
 2. Put DW  เป็นหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแก่นักลงทุนในการขายสินค้าอ้างอิง ตามราคาและเงื่อนไขอื่นที่กำหนดไว้
  โดยราคาของ Put DW จะเคลื่อนไหวสวนทางกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง
  หากคาดการณ์ว่าราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลงในอนาคต ควรเลือกลงทุนใน Put DW

Derivative Warrants VS Warrants … ต่างกันอย่างไร ?

Derivative Warrants

Warrants

ผู้ออก บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนผู้ออกหุ้นอ้างอิง
หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นใน SET100 / ดัชนีหลักทรัพย์ หุ้นของบริษัทผู้ออก
ประเภทของสิทธิ Call / Put Call
อายุสัญญา 2 เดือน – 2 ปี ไม่เกิน 10 ปี
การส่งมอบและชำระราคา เงินสด หุ้นออกใหม่
ผู้ดูแลสภาพคล่อง มี ไม่มี

ซื้อขาย DW ทำยังไง

การซื้อขาย DW สามารถซื้อขายเสมือนหุ้นตัวหนึ่ง โดยสามารถส่งคำสั่งด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรม Streaming หรือติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อส่งคำสั่งได้เลย

 • Login เข้าสู่ระบบ Application Streaming
 • เลือกที่เมนู Buy/Sell จากนั้นเลือกส่งคำสั่งซื้อ (Buy) หรือ ขาย (Sell)
 • ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ดังนี้
  1. Symbol     ระบุตัวย่อชื่อ DW ที่ต้องการ
  2. Volume     ระบุจำนวน
  3. Price         ระบุราคา
  4. PIN            ระบุรหัสประจำตัว (ตัวเลขจำนวน 6 หลัก)
 • กดที่ Buy หรือ Sell เพื่อส่งคำสั่งซื้อ หรือ ขาย

dw

Tips…วิธีอ่านชื่อย่อ DW 

dw

 • UUUU  :  ชื่อย่อ 4 หลัก ของสินทรัพย์อ้างอิง
 • II          :  หมายเลขบริษัทสมาชิกตลท. เช่น 01 = บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
 • C          :  ประเภทของ DW ได้แก่ C >> Call DW และ P >> Put DW
 • YY MM :  ปี และ เดือนของวันซื้อขายวันสุดท้าย
 • A          :  รุ่นของ DW

เช่น CBG01C1802A หมายถึง คอลวอร์แรนต์ที่อ้างอิงกับหุ้น CBG ที่ออกโดย บ.ล. บัวหลวง ซื้อขายวันสุดท้ายเดือน ก.พ. 61 รุ่น A

เรียนรู้เทคนิคการเทรด DW ให้มากขึ้นกับสัมมนา

D102 ตลาดหุ้นร้อนแรง ความผันผวนสูง เทรด DW ยังไงให้เอาอยู่ ลงทะเบียน คลิก

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น