รู้จัก Dividend Yield คืออะไร และคัดหุ้นพื้นฐานดีปันผลสูงได้อย่างไร

Dividend Yield คืออะไร

Dividend Yield คือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล เป็นสัดส่วนระหว่างเงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per shares) และราคาหุ้น (Price) ซึ่งวัดผลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยคำนวณความคุ้มค่าก่อนการลงทุน

เงินปันผล คือ สูตร

วิธีการอ่านค่า Dividend Yield 

 • Dividend Yield > 0 หมายถึง บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลของหุ้นสูง
 • Dividend Yield < 0 หมายถึง บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลของหุ้นต่ำ

Dividend Yield สูงหรือต่ำถึงจะดี ?

ยิ่งมีค่าสูงก็ยิ่งดี เพราะนั่นแปลว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลได้มาก

ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A จ่ายเงินปันผลในรอบปีที่ผ่านมาหุ้นละ 2.50 บาท และราคาตลาดของหุ้นในขณะนั้นเท่ากับ 50 บาท
ดังนั้น จะได้ค่า Dividend Yield =2.50/50 = 5% หรือจะได้ค่า Dividend Yield เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ (หักภาษี ณ ที่จ่าย)

ยกตัวอย่างการใช้ Dividend Yield จากสถานการณ์จริง

ยกตัวอย่างการอ่านค่า Dividend Yield ของบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2

 •  ปี 2017 มีค่า Dividend yield 3.22 % หมายความว่าบริษัท BBL มีการจ่ายปันผล 3.22% ต่อหุ้น
 • ปี 2018 มีค่า Dividend yield 3.20 % หมายความว่าบริษัท BBL มีการจ่ายปันผล 3.20% ต่อหุ้น
 • ปี 2019 มีค่า Dividend yield 4.06 % หมายความว่าบริษัท BBL มีการจ่ายปันผล 4.06% ต่อหุ้น
 • ปี 2020 มีค่า Dividend yield 5.91 % หมายความว่าบริษัท BBL มีการจ่ายปันผล 5.91% ต่อหุ้น
 • ในไตรมาส 1 ของปี 2021 มีค่า Dividend yield 2.43 % หมายความว่าบริษัท BBL มีการจ่ายปันผล 2.43% ต่อหุ้น

สรุปได้ว่าจากปี 2017 จนถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2021 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของหุ้นสูงได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี แต่ Dividend yield เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เราต้องดูอัตราส่วนการเงินอื่นๆเพื่อประกอบตัดสินใจลงทุนด้วย

แล้วเราสามารถดูค่า Dividend yield ได้จากที่ไหน ?

วิธีที่ 1 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม TradeMaster

 1. Login เข้าโปรแกรม TradeMaster
 2. เลือกเมนู Market Info
 3. ไปที่ฟังก์ชัน Fundamental
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา
 5. สามารถดูค่า Dividend yield  ของหุ้นตัวที่เลือกได้ด้านล่าง ดังนี้

3

วิธีที่ 2 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Stock Signals บนหน้า เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

 1. Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกเมนู Stock Signals
 3. เลือกฟังก์ชัน Summary
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว สามารถดู Dividend yield ของหุ้นตัวที่เลือกได้ด้านล่าง ดังหน้านี้

4

วิธีที่ 3 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Aspen for browser

 1. Login เข้าใช้งาน Aspen เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกฟังก์ชัน Fundamental > Financial
 3. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา

5

สแกนหาหุ้นหรือบริษัทที่มี Dividend yield มากกว่า 5% ได้อย่างไร ?

เด็ดยิ่งกว่า!!! ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถสแกนหาหุ้นอัตโนมัติด้วย Strategy Builder จากการสร้างเงื่อนไขที่คุณสนใจง่ายๆผ่านโปรแกรม Trade Master ดังนี้…

6

 • สร้างเงื่อนไขด้วยเมูด้านซ้ายมือ และเลือกตั้งค่าเงื่อนไข (condition) โดยหา  Dividend yield ตั้งแต่ 5 – 100% ขึ้นไป
 • เมื่อสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ของเราเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฎหุ้นที่มี Dividend yield ตั้งแต่ 5 ถึง 100% หรือหุ้นที่เข้าเงื่อนไขจากหน้า Results

หรือจะสแกนหาหุ้นผ่านโปรแกรม Stock Signals ก็สามารถทำได้ดังนี้

7

 • หาหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานด้วยฟังก์ชัน Fundamental และเพิ่มเงื่อนไขจาก Add a new rule พร้อมปรับการตั้งค่าให้มากกว่า 5%
 • กราฟด้านล่างจะแสดงหุ้นที่เข้าเงื่อนไขจากจุดบนกราฟ หากเรานำเมาส์ไปชี้ที่จุดดังกล่าว ระบบจะแสดงชื่อหุ้นพร้อมค่า Dividend yield ที่ค้นหา

หากนักลงทุนสนใจศึกษาวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ต่อได้ที่นี่

ลิงก์ด้านใน VI#1

รับชมคลิปวิดีโอ ทริปเด็ด ๆ จากกูรูหลักทรัพย์บัวหลวงต่อได้ที่นี่

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร 

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่